Aktualizacja oprogramowania Cal Flame Ultimate U 7000

Aktualizacja oprogramowania Cal Flame Ultimate U 7000 to zaawansowany system do zarządzania grillem gazowym. Oprogramowanie umożliwia łatwe dostosowanie parametrów grilla, takich jak moc, temperatura i czas trwania. Możesz również wybrać opcje grilla, które umożliwiają szybkie i proste gotowanie oraz korzystanie z funkcji szybkiego startu i grzania. Oprogramowanie Cal Flame Ultimate U 7000 wyposażone jest w szereg funkcji, takich jak opcje czasowe, tryb grzania i automatyczne wyłączanie, które pozwalają Ci sterować grillem gazowym za pomocą zaawansowanej technologii. Aktualizacja oprogramowania jest również ważna, aby zapewnić najnowsze funkcje i poprawić wydajność, dzięki czemu możesz cieszyć się z doskonałego smaku i wysokiej jakości jedzenia, które zapewnia grill gazowy Cal Flame Ultimate U 7000.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania Cal Flame Ultimate U 7000

25 października 2017r. dla wszystkich dekoderów PVR HD7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. 118. 4. 0

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

– nowy wygląd i kolorystyka menu dekodera,
– nowy sposób nawigacji po menu dekodera,
– nowy widok listy Kanałów TV,
– nowy widok Programu TV (EPG) (widok listy),
– nowy widok menu Nagrania i listy nagrań,
– nowy widok menu Strefa Abonenta,
– nowy układ menu Ustawienia i nowe nazwy parametrów,
– nowy sposób zarządzania kanałami w menu Ustawienia (Ulubione). Maksymalna liczba list ulubionych 3,
– dodanie Menu Akcji. Podczas oglądania kanału TV menu jest dostępne pod strzałką w prawo. W menu Program TV i Nagrania jest dostępne pod przyciskiem OK.

Zaktualizowana instrukcja obsługi opisująca zmiany funkcjonalności przycisków na pilocie. Przygotowałem również opis zmian: https://icyfrowypolsat. pl/nowy-interfejs-nie-moge-wlaczyc-vod-i-hbo-go-nie-dziala-ostatni-kanal/

Jak zaktualizować oprogramowanie:
Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera. W razie wystąpienia anomalii w działaniu w pierwszej kolejności dobrze jest wykonać powrót do ustawień fabrycznych.


12 października 2017r. dla wybranych dekoderów PVR HD7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA!  Oprogramowanie przeznaczone jest dla grupy 60 tysięcy dekoderów z zakresu modułów: 1845561820 – 1845906923. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1. 108. 1.

Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

17 listopada 2016 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekodera PVR HD 7000.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. 4. 

– dodanie przezroczystości komunikatów SMS
– poprawa stabilności

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie – w każdym z powyższych dekoderów należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać z Menu dekodera.

8 listopada 2016 r.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1845390374 – 1845584529

(Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1. 106. )

24 maja 2016 r. 4. 

– poprawki w Strefie Abonenta

– poprawa stabilności nagrywania

9 marca 2016 r. 100. 4. 

– Udostępnienie nowej aplikacji CP GO
– Dodanie funkcji CEC – funkcjonalność pozwala sterować za pomocą jednego pilota wieloma urządzeniami takimi jak: telewizor, nagrywarka HDD, odtwarzacz DVD itp. Warunkiem prawidłowego działania jest kompatybilność sprzętu.
– Informacja dla użytkownika o braku możliwości zmiany kanału podczas nagrywania
– Zapis statusu nagrania/bufora Live Pause – (funkcjonalność pozwala na zapamiętanie statusu sygnału podczas wystąpienia problemów w trakcie trwającego nagrania /buforowania Live Pause)
– Wybór dowolnego czasu rozpoczęcia nagrania w obrębie bufora Live Pause – funkcjonalność pozwala na nagranie materiału, który został zbuforowany w ramach Live Pause.
– Odtwarzanie (z listy nagrań) obecnie nagrywanego programu – funkcjonalność umożliwia odtworzenie nagranej części materiału przed zakończeniem bieżącego nagrywania.

27 stycznia 2016 r.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. 88. 4. (Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje wersja 1. 64. )

– poprawki w zarządzaniu konfliktami podczas trwających nagrań;
– możliwość oglądania nagrywanego programu z poziomu listy nagrań;
– domyślnie nagrywanie aktualnego wydarzenia w przypadku uruchomienia nagrywania podczas jego trwania;
– możliwość wyboru audycji dostępnej w pamięci Live Pause do nagrania;
– informacja o przypadkach braku sygnału satelitarnego w nagraniu.

18 marca 2015 r. 80.

– Możliwość planowania nagrań na dwóch różnych kanałach w tym samym czasie,
– Możliwość przełączania pomiędzy dwoma trwającymi nagraniami,
– Odsyłacze do IPLA,
– Menu konfliktów podczas tworzenia nowego nagrania,
– „Strzałki” w nawigacji wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest „pomoc”,
– Zmiana opisu przycisku “pomoc”,
– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry (-> np: chcąc szybko przełączyć na kanał 123 wystarczy nacisnąć 1, 2, a potem dłużej przytrzymać 3, w następstwie czego kanał szybko przełączy się na 123),
– Ściąganie EPG podczas uruchamiania dekodera.

5 marca 2015 r.

UWAGA! Oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. )

– Szybkie przełączenie kanału po przytrzymaniu ostatniej cyfry,

16 grudnia 2014 r. na wszystkie dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.
Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. 4. 

– zmiany w regulaminie IPLA – w procesie zakupu wdrożony został nowy krok – wyrażenie zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy (związany z zaplanowanymi zmianami w Ustawie o Prawach Konsumenta)
– poprawka drobnych błędów w aplikacji IPLA

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać aktualizację z Menu dekodera.

9 grudnia 2014 r. na wybrane dekodery PVR7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

Nowe wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. 52. )

7. 10. 2014 r. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania dla wszystkich dekoderów.

Nowa wersja oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. 4

– poprawki błędów

Jak zaktualizować oprogramowanie:

Aby zaktualizować oprogramowanie należy przejść do Standby na kilka minut lub ręcznie wybrać opcję Ustawienia i Aktualizacja oprogramowania w Menu dekodera.

25. 09. na dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowa wersja oprogramowania.

UWAGA: Nowe oprogramowanie przeznaczone jest dla grup dekoderów z zakresu modułów: 1776334494 – 1776965863. Dla pozostałych dekoderów aktualna pozostaje dotychczasowa wersja: 1. 48. 4
Najważniejsze zmiany w nowej wersji oprogramowania:

11. 06. na wszystkie dekodery PVR HD 7000 została wdrożona nowe wersje oprogramowania.

Nowe wersje oprogramowania dla tych dekoderów to: 1. 4

– dodana nowa funkcjonalność HBOGO
– zmiana User Interface (EPG, informacje o programie, lista kanałów, lista nagrań)
– edycja list ulubionych
– planowanie przełączeń/rezerwacja zdarzeń
– edycja zaplanowanych nagrań/przełączeń
– planowanie manualne nagrań/przełączeń
– obsługa napisów
– PVR Seek (przytrzymanie strzałek do przewijania daje możliwość “przesuwania się” po buforze live pause lub nagraniu)
– ECO (do wyboru tryb Czuwania lub tryb Monitoring)

11. 03. 46. 4

– poprawka współpracy dekoderów z telewizorami 4k (UHD),
– poprawka do „czarnych obrazów” przy odtwarzaniu materiałów IPLA,
– poprawka do obsługi przycisku EXIT w aplikacji IPLA,
– poprawka do konfiguracji TP_Linka WEP – obsługa haseł w HEXie,
– dodana obsługa 152 bitowego WEP,
– inne drobne poprawki do IPLA.

28. 01. 44. 4

Aktualizacja ma na celu poprawę błędów dotychczasowego oprogramowania.

26 listopada 2013 r. na satelicie zostało umieszczone nowe oprogramowanie dla dekoderów PVR HD 7000.

Nowa wersja oprogramowania to: 1. 38. 4

– udostępnienie możliwości korzystania poprzez dekoder z płatnych materiałów w Serwisie IPLA,
– poprawki do braku EPG,
– poprawki do „czarnych nagrań”,

22 listopada 2013r. nowe oprogramowanie (1. 4) dla dekoderów PVR HD 7000 zostało wycofane.

Dekodery PVR HD 7000 powinny mieć nadal wersję oprogramowania: 1. 34. 2

Dla pozostałych dekoderów ostatnia zmiana oprogramowania została wdrożona i działa poprawnie.

19 listopada 2013 r.

MapCareTM to usługa aktualizacji map dla samochodów Volvo wyposażonych w system Sensus Navigation. Aktualizacja map przebiega w dwóch etapach. Najpierw mapa zostaje pobrana na nośnik pamięci USB, a następnie wgrana z nośnika pamięci USB do systemu samochodu. W tym artykule zamieszczono instrukcje dotyczące tych kroków.

Przygotowania

Mapę należy pobrać na pustą pamięć przenośną USB (32 GB) w formacie FAT32. Jeśli nie masz pod ręką pamięci USB, możesz pobrać mapę do innej lokalizacji. Następnie musisz skopiować wszystkie pliki na pusty nośnik pamięci USB.

Program do pobierania map

Pobieranie map odbywa się za pomocą programu zainstalowanego na Twoim komputerze. Program ten pomaga Ci pobrać duży plik mapy, umożliwiając przerwanie pobierania i jego późniejsze wznowienie.

Przeprowadzanie aktualizacji mapy

Kliknąć kartę Do pobrania u góry po prawej stronie tej strony. Następnie kliknij opcję Mapy i wybierz swój system nawigacyjny. Kliknij żądaną aktualizację, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi poniżej instrukcjami.

Uwaga

O tym należy wiedzieć:

  • Czas potrzebny do przeniesienia danych z pamięci USB do samochodu zależy od ilości danych mapy. Aktualizację można przeprowadzić podczas jazdy. Z systemu nawigacyjnego można korzystać podczas aktualizacji regionu mapy, ale w przypadku aktualizacji całego rynku mapy, np. UE, w trakcie jej trwania nie można korzystać z systemu. Jeśli instalacja nie zostanie zakończona przed wyłączeniem samochodu, aktualizacja będzie kontynuowana podczas następnej jazdy.
  • Aktualizacja mapy zostanie wstrzymana w przypadku wyłączenia systemu Infotainment lub odłączenia pamięci USB przed zakończeniem procesu. Aktualizacja zostanie wznowiona automatycznie po ponownym włączeniu systemu lub podłączeniu pamięci USB.
  • Po zakończeniu transferu poczekaj chwilę, zanim wyłączysz samochód i odłączysz pamięć USB. Ma to na celu zagwarantowanie prawidłowej instalacji mapy.
  • Jeśli stwierdzisz, że mapa nie została prawidłowo zainstalowana, możesz spróbować zainstalować najpierw mniejszą mapę innego kraju (np. Izraela), a następnie ponownie zainstalować żądaną mapę.
  • Jeśli system nawigacyjny ma zostać zaktualizowany poprzez zainstalowanie innej mapy niż ta, która jest w nim zapisana, skontaktuj się z dealerem Volvo, aby się upewnić, czy będzie to możliwe.

Instrukcja

W zależności od posiadanego systemu wybierz link do pobierania dla komputera Windows lub Mac.

Wybierz opcję „Uruchom”, aby zainstalować program do pobierania map.

Kliknij opcję „Nowe pobranie”, aby pobrać mapę na nośnik pamięci USB lub na twardy dysk komputera.

Możesz sprawdzić, czy pobranie/skopiowanie na nośnik pamięci USB przebiegło prawidłowo, zanim zainstalujesz mapę w samochodzie, powtarzając kroki 1-2, a następnie klikając opcję „Sprawdź pobranie” w programie do pobierania.

Zabierz nośnik pamięci USB z pobraną mapą do samochodu i włącz system Infotainment.

Umieść nośnik pamięci USB w wejściu USB.

Umiejscowienie tego gniazda może być różne zależnie od modelu samochodu.

Aktualizacja mapy zostanie zainicjowana automatycznie. System Infotainment powiadomi Cię o czasie trwania aktualizacji i poprosi Cię o potwierdzenie chęci kontynuacji.

Naciśnij opcję OK/MENU. Rozpoczyna się aktualizacja mapy i zostaje wyświetlony „pasek postępu”.

Aktualizacja mapy w toku.

Gdy aktualizacja zakończy się, odłącz nośnik pamięci USB.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z aktualizacją mapy, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub dealerem Volvo.

Uwaga

Podczas pobierania nie zaleca się korzystania z połączenia komórkowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego/telefonu i nie jest to zalecane także wtedy, gdy wykorzystywany do tego celu abonament ma miesięczny limit transferu danych.

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Navigation. .

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Navigation.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Navigation..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Navigation..

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: 65PUS8204/12 , 50PUS8204/12 , 55PUS8204/12 , 65OLED934/12 , 55OLED854/12 , 65OLED854/12 , 55OLED934/12 , 65OLED804/12 , 65OLED984/12 , 55OLED804/12 , 75PUS7354/12 , 50PUS7334/12 , 65PUS7354/12 , 50PUS7394/12 , 43PUS7394/12 , 50PUS7354/12 , 58PUS7304/12 , 70PUS7304/12 , 50PUS7304/12 , 55PUS7354/12 , 43PUS7354/12 , 43PUS7334/12 , 55PUS7334/12 , 65PUS7304/12 , 55PUS8804/12 , 55PUS7504/12 , 43PUS7304/12 , 55PUS7394/12 , 55PUS7304/12 , 50PUS8804/12 , 50PUS7504/12 , 55PUS9104/12 , 55OLED803/12 , 65OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55POS901F/12 , 65PUS7601/12 , 32PFH5501/88 , 49PFH5501/88 , 75PUS7101/12 , 40PFS5501/12 , 65PUS6521/12 , 65PUS6521/60 , 40PFH5501/88 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/60 , 49PFT5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT5501/12 , 32PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 43PUS6551/12 , 49PUS6581/12 , 43PUT6401/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS7101/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 49PUS6501/12 , 43PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6581/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 65PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 65PFT6520/12 , 48PFH5500/88 , 40PFH5500/88 , 32PFK5500/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFT5500/12 , 48PFK5500/12 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 32PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 50PFH6510/88 , 50PFT6510/12 , 40PFH6510/88 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFH6550/88 , 40PFK6510/12 , 40PFK6540/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6580/12 , 40PFT6510/12 , 50PFK6510/12 , 55PFK6510/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS7909/12 , 55PUS9109/12 , 65PUS9109/60 , 65PUS9109/12 , 65PUS9809/12 , 48PFS8109/12 , 55PUS8809/12 , 55PFS8209/12 , 55PFS8159/60 , 55PFS8159/12 , 55PFS8109/60 , 55PFS8109/12 , 48PFS8209/12 , 48PFS8159/12 , 55PFK6559/12 , 47PFK6559/12 , 42PFK6559/12. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

Aktualizacja oprogramowania Cal Flame Ultimate U 7000

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania Cal Flame Ultimate U 7000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania Cal Flame Ultimate U 7000