Gwarancja Ge Ahe12 Series

Gwarancja GE AHE12 Series to najnowszy produkt serii GE, który oferuje 2 lata bezawaryjnego użytkowania. Gwarancja zapewnia dostęp do wsparcia technicznego i napraw produktu w razie awarii lub uszkodzenia. Ponadto, w ramach gwarancji istnieje możliwość zwrotu lub wymiany produktu w przypadku stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań określonych w warunkach gwarancji. Gwarancja GE AHE12 Series oferuje wyjątkowo silną ochronę i pewność, że produkt będzie działał bezawaryjnie przez dwa lata.

Ostatnia aktualizacja: Gwarancja Ge Ahe12 Series

Front Panel STANDARD Front Panel ADVANCED Front Panel BASIC

Zabezpieczenie Pola Multilin wykonywany jest w dwóch wykonaniach

 • Wersja E (oznaczana jako 850), z jednym zestawem przekładników prądowych i napięciowych (4I+4U lub 5I+4U) –  typowo dla przemysłu
 • Wersja D (oznaczana jako 850D), max 2 zestawami przekładników prądowych i napięciowych – typowo dla dystrybucji

Rekomendacja do używania wersji 850D wynika z dostępności w tej wersji dwóch zestawów przekładników prądowych i napięciowych 2x (4I+4U), co zapewnia większą elastyczność jego wykorzystania, tzn. :

 • można zabezpieczać jednym urządzenie dwa pola jednocześnie: (4I+4U) + (4I+4U),
 • realizować przekaźnik SZR (8U),
 • umożliwić jednoczesne wprowadzenie do przekaźnika napięcia z otwartego trójkąta oraz kontroli synchronizmu (4I+5U)
 • W wersji E (850) możliwe są do wybrania podczas zamawiania trzy panele przednie (Front Panel): STANDARD, ADVANCED, BASIC

  W wersji D (850D) dostępny jest tylko Front Panel ADVANCED

  Zabezpieczenie Pola sterownik Multlin Seria 8 Typ 850D (wersja dla dystrybucji) 850E (wersja przemysłowa)
  Materiały do pobraniaInstrukcja

  Obsługi

  Broszura

  Karta

  Specyfikacja

  Urządzenia

  Rysunki

  CAD

  KonfiguratorCertyfikat

  Normy

  InneProgramWersja PL Wersja EN

  W przypadku niektórych funkcji Centrum pomocy technicznej HPE konieczne jest posiadanie aktywnej umowy lub gwarancji obejmującej dany produkt, aby mieć dostęp do plików do pobrania, bazy wiedzy i narzędzi HPE. Takie uprawnienie uzyskuje się poprzez powiązanie swojego profilu Centrum pomocy technicznej HPE z umową lub gwarancją. Dany profil może zostać powiązany z umową lub gwarancją trzema metodami:

 • Użytkownik łączy swój profil Centrum pomocy technicznej HPE z umową serwisową, pakietem wsparcia lub gwarancją.
 • Inny użytkownik powiązał swój profil Centrum pomocy technicznej HPE z umową serwisową, pakietem wsparcia lub gwarancją i utworzył obejmujący Ciebie jako członka udziału umów i gwarancji.
 • Po połączeniu urządzeń zdalnego wsparcia z portalem Insight Online umowy lub gwarancje zostaną dla Ciebie automatycznie powiązane.
 • Uwaga: Umowami i gwarancjami można zarządzać w witrynie Support Agreement Manager firmy HPE. Aby uzyskać dostęp do tej witryny, kliknij kolejno Moje środowisko IT > Umowy i gwarancje > HPE Support Agreement Manager.

  Przypisywanie umów i gwarancji

  Można przypisywać trzy typy umów i gwarancji. Rozwiń sekcję znajdującą się pod sekcją dotyczącą typu umowy lub gwarancji, którą chcesz powiązać. Jeśli chcesz powiązać dużą liczbę umów i gwarancji, firma HPE zaleca Narzędzie do przypisywania masowego. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Przypisywanie umów serwisowych

  Zanim zaczniesz, zbierz następujące informacje:

  Wymagane informacjeGdzie się znajdują

  Identyfikator umowy serwisowej lub

  Numer umowy

 • W dokumentacji pomocy technicznej.
 • Na stronie aplikacji Electronic Support Contract Assistant.
 • W piśmie wysłanym do klienta, opisującym umowę lub gwarancję.
 • Identyfikator konta serwisowego (SAR)

  (nazywany również System Handle)

  Jeśli nie posiadasz identyfikatorów umów, kliknij łącze Zamów kopię listu powitalnego w zakresie umowy serwisowej na górze strony.

  Tutaj możesz obejrzeć film instruktażowy na temat przypisywania umów serwisowych:
  media. aspx? key=MNKKJSLDEL&eid=LSNNPRMDFG

  Aby powiązać umowy serwisowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do sekcji Umowy i gwarancje:

  2. Opcja 1: główne menu > Moje umowy i gwarancje, a następnie kliknij Powiąż umowy serwisowe.
  3. Opcja 2: Moje środowisko IT > Umowy i gwarancie > Powiąż umowy serwisowe.
  4. Opcja 3: na stronie głównej Centrum pomocy technicznej HPE kliknij Umowy i gwarancje, a następnie kliknij Powiąż umowy serwisowe.
  5. Wybierz, czy chcesz, aby twój adres e-mail był widoczny. Wybierz opcję „Tak”, aby udostępnić tę informację, lub „Nie”, aby zachować ją dla siebie.

   Wybranie opcji „Tak” upraszcza zarządzanie usługami, do których masz upoważnienia, ponieważ inni użytkownicy widzą twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, gdy wiążą lub próbują powiązać umowę lub gwarancję będącą twoją własnością. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Ujawnianie swojej nazwy użytkownika i adresu e-mail.

  6. Wprowadź swój identyfikator umowy serwisowej (SAID) lub Numer umowy.
  7. Wprowadź swój identyfikator konta serwisowego (SAR) lub identyfikator System Handle.
  8. Wybierz typ własności. Użytkownik, który przypisuje umowy i gwarancje, staje się pierwotnym właścicielem. Jako właściciel decydujesz o typie własności: jednoosobowa lub wieloosobowa. Od tego wyboru zależy możliwość przypisywania danej umowy lub gwarancji przez innych użytkowników.

  9. Jednoosobowy — użyj tego trybu, jeśli chcesz być jedynym użytkownikiem posiadającym uprawnienia do przypisywania z pełnymi przywilejami i możliwościami kontroli. Nadal możesz dokonywać udostępniania jednemu lub większej liczbie użytkowników, przyznając im wówczas część uprawnień lub pełne uprawnienia.
  10. Wieloosobowy — użyj tego trybu, jeśli znajdujesz się w organizacji, w której pomoc techniczna w ramach umów jest świadczona przez grupę. W tym trybie inni użytkownicy mogą dokonywać powiązań z uprawnieniem z pełnymi upoważnieniami; wszyscy są równorzędnymi właścicielami, co sprawia, że tworzenie udziałów nie jest konieczne.
  11. Powtórz kroki od 3 do 5 dla wszystkich umów serwisowych. Klikając opcję Dodaj więcej umów serwisowych, można dodać nawet 20 powiązań. Aby dodać więcej niż 20 powiązań, warto użyć Narzędzie do przypisywania masowego.
  12. Kliknij przycisk Wyślij.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że umowa lub gwarancja jest już powiązana z kimś innym, skontaktuj się z tym właścicielem, aby uzyskać od niego prawa dostępu. Możliwe, że podczas tworzenia powiązania właściciel wybrał opcję własności jednoosobowej, nie tworząc przy tym udziału obejmującego grupę użytkowników, do której należysz. Informacja o właścicielu może nie być ujawniona, jeśli nie udostępnił on swoich danych kontaktowych, więc jego zidentyfikowanie może wymagać odszukania administratora umowy w twojej firmie. Po zidentyfikowaniu właściciela może on przyznać ci prawo dostępu, korzystając z następujących opcji:

 • zmiana typu własności danej umowy lub gwarancji z jednoosobowej na wieloosobową;
 • dodanie siebie do grupy użytkowników powiązanej z udziałem zawierającym daną umowę lub gwarancję;
 • dodanie siebie do grupy użytkowników powiązanej z grupą urządzeń objętych daną umową lub gwarancją.
 • Powiąż wsparcie pakietowe

 • W piśmie wysłanym do klienta, opisującym umowę lub gwarancję.
 • Uwaga: to numer produktu objętego pakietem wsparcia.

  Tutaj możesz obejrzeć film instruktażowy na temat przypisywania pakietów wsparcia:
  media. aspx? key=MNKKJSLDEL&eid=OKSRLSDGDE

  Aby powiązać pakiet wsparcia, wykonaj następujące czynności:

 • Opcja 1: główne menu > Moje umowy i gwarancje, a następnie kliknij Powiąż wsparcie pakietowe.
 • Opcja 2: Moje środowisko IT > Umowy i gwarancie > Powiąż wsparcie pakietowe.
 • Opcja 3: na stronie głównej Centrum pomocy technicznej HPE kliknij Umowy i gwarancje, a następnie kliknij Powiąż wsparcie pakietowe.
 • Wprowadź identyfikator pakietu wsparcia.
 • Wprowadź numer swojego produktu.
 • Wprowadź lokalizację swojego produktu.
 • Wprowadź opcjonalną nazwę skróconą produktu.
 • Powtórz kroki od 3 do 7 dla wszystkich pakietów wsparcia.
 • Kliknij przycisk Wyślij. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Powiąż gwarancje

 • Identyfikator pakietu wsparciaNumer produktuLokalizacja produktuKraj, w którym produkt został zakupiony.
 • Na samym produkcie.
 • W dokumentacji pomocy technicznej.
 • Tutaj możesz obejrzeć film instruktażowy na temat przypisywania gwarancji:
  media. aspx? key=MNKKJSLDEL&eid=LJSMQKMFME

  W celu powiązania gwarancji wykonaj następujące czynności:

 • Opcja 1: główne menu > Moje umowy i gwarancje, a następnie kliknij Powiąż gwarancje.
 • Opcja 2: Moje środowisko IT > Umowy i gwarancie > Powiąż gwarancje.
 • Opcja 3: na stronie głównej Centrum pomocy technicznej HPE kliknij Umowy i gwarancje, a następnie kliknij Powiąż gwarancje.
 • Wprowadź numer seryjny swojego produktu.
 • Powtórz kroki od 3 do 7 dla wszystkich gwarancji. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Narzędzie do przypisywania masowego

  Narzędzie do przypisywania masowego umożliwia przypisanie nawet 12 500 umów i gwarancji do profilu użytkownika w jednej operacji.

  Można załadować pięć plików, z których każdy zawiera po 2500 umów. W przypadku, gdy liczba umów przekracza 12500, możesz przesyłać partiami niezbędną liczbę razy, dopóki umowy i gwarancje nie będą powiązane z danym kontem.

  Plik CSV musi mieć rozszerzenie . csv i nie może przekraczać następujących maksymalnych parametrów:

   Długość nazwy: 50 znaków.

   Rozmiar: 5 MB

  • Liczba wierszy: 2500

   Tutaj możesz obejrzeć film instruktażowy na temat narzędzia do przypisywania masowego:
   media. aspx? key=MNKKJSLDEL&eid=QMNOMMHJDK

   Aby powiązać umowy i gwarancje przy użyciu narzędzia do przypisywania masowego, wykonaj następujące czynności:

   Wybierz Moje środowisko IT > Umowy i gwarancje > Narzędzie do przypisywania masowego.

   Wykonaj czynności wymienione na stronie przesyłania:

   Pobierz najnowszy plik szablonu Microsoft Excel z łącza w kroku 1. Nazwa szablonu ma format „nazwa-data_wersja”, gdzie data jest zapisywana w formacie RRRR-MM-DD.

   Przeczytaj szczegółowe instrukcje w sekcji Readme szablonu.

   Podaj odpowiednie dane. W jednym wierszu może mieścić się jedna umowa lub gwarancja, zgodnie z nazwami każdej z kolumn. Zapełnij nie więcej niż 2500 wierszy dla każdej kopii tworzonego szablonu. Pamiętaj, że część pól nie jest obowiązkowa. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Wartości pól pliku CSV.

   Jeśli nie posiadasz identyfikatorów umów, kliknij łącze Zamów kopię listu powitalnego w zakresie umowy serwisowej na górze strony Narzędzie do przypisywania masowego.

  • Skorzystaj z opcji „Zapisz jako”, wybierając format CSV. (Wybierz tylko opcję CSV (rozdzielany przecinkami) (*. csv) w funkcji „Zapisz jako typ” w programie Excel). Zostanie utworzony plik obejmujący czysty tekst, zawierający pozycje z arkusza, w którym każde pole w każdym wierszu będzie oddzielone przecinkiem.

   Opcjonalnie zmień ustawienie określające, czy twój adres e-mail ma być widoczny.

   Zaznacz te pola wyboru, aby potwierdzić, że korzystasz z najnowszego szablonu i wygenerowanego pliku. csv.

   Przejdź do pliku CSV zapisanego na komputerze, zaznacz go i kliknij opcję Prześlij.

  • Po wysłaniu pliku. csv na ekranie pojawi się okno. Kliknij Zamknij. Program sprawdzi, czy plik posiada właściwe rozszerzenie i czy jego rozmiar mieści się w odpowiednim przedziale. Jeżeli weryfikacja zakończy się pomyślnie, na ekranie pojawi się strona podsumowania. Znajdziesz na niej datę przesłania, status oraz odnośnik do raportu dla każdego przesłanego pliku. Kliknij ten odnośnik, aby wyświetlić szczegóły przesyłania. Możesz również zapisać plik raportu. Lista jest domyślnie sortowana według daty. Kliknij nagłówek statusu lub pliku raportu, aby zmienić kategorię sortowania. Każdy wysłany plik wsadowy może zostać opatrzony jednym z następujących statusów:

   Zakończono.

   Zakończono z błędami. Szczegóły znajdziesz w pliku raportu.

   Niewłaściwy format pliku. Plik nie został rozpoznany jako prawidłowy format.

   Limit został przekroczony. Plik ma więcej niż 2500 wierszy lub jest większy niż 5 MB.

   Oczekuje na wykonanie operacji. Plik został odebrany, ale jego przetwarzanie jeszcze się nie zakończyło. Taki status mogą otrzymać maksymalnie dwa przesłane pliki.

   Błąd systemowy. Niekoniecznie jest to wina pliku. Spróbuj ponownie później. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Wartości pól pliku CSV

   Wartości pól CSV są takie same jak kolumn w arkuszu programu Excel. Plik CSV wymaga uzupełnienia różnych pól dla różnych typów umów i gwarancji, nazywanych „Typem zobowiązania” w arkuszu Excel. W tabeli poniżej można zobaczyć wymagane pola dla poszczególnych typów zobowiązań.

 • Numer seryjny produktu

  Zazwyczaj należy dokonać eksportu pobranego szablonu, korzystając z opcji „Zapisz jako”. Nie trzeba otwierać ani edytować pliku. W niektórych przypadkach, gdy pojawią się błędy wskazujące na niewłaściwy format, plik może być uszkodzony. Wtedy warto sprawdzić jego zawartość.

  Poniżej znajduje się przykład prawidłowego wiersza gwarancji z pliku. W tym przykładzie podwójne przecinki otaczają trzecie pole, SAR, które jest puste, ponieważ gwarancja nie wymaga identyfikatora SAR:

   XY08K33099, SP936UC,, Warranty, France, SINGLE, WarrantyNickName1

  Każdy wiersz powinien zawierać co najmniej sześć przecinków. Dodatkowe przecinki na końcu danego wiersza, które pojawią się np. po wpisaniu dowolnego tekstu lub wstawieniu spacji do siódmej kolumny, będą pomijane.

  Lista plików raportów pokazuje wyniki przetwarzania każdego wiersza, którego wpisy nie mogły zostać przetworzone, zazwyczaj z następujących powodów:

  Umowa serwisowa była nieaktywna lub posiada tylko jednego właściciela.

  Gwarancja była nieaktywna lub została przesunięta do rozszerzonego pakietu wsparcia.

  Pakiet wsparcia był nieaktywny, posiadał tylko jednego właściciela lub został przesunięty do umowy serwisowej.

  Zajmij się każdym z tych przypadków osobno, dokonując ponownej aktywacji lub zmieniając tryb własności na wieloosobowy. Gdy to zrobisz, możesz ponownie przesłać taki plik do przetwarzania lub dokonać przypisania samodzielnie, w zależności od liczby wpisów. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Ustalone umowy i gwarancje

  Po zalogowaniu się do Centrum pomocy technicznej HPE będziesz mieć wgląd w urządzenia zarejestrowane przez ciebie zdalnie w usłudze Insight Online oraz powiązane z nimi umowy i gwarancje. Niektóre pozycje na liście udziałów umów i gwarancji zostały ustalone przez portal Insight Online. Oznacza to, że portal Insight Online ustala, jakie umowy i gwarancje są powiązane z grupą zdalnie zarejestrowanych urządzeń i automatycznie tworzy zawierający je udział umów i gwarancji. Dzieje się tak w przypadku:

  domyślnej grupy urządzeń użytkownika; (domyślnego udziału umów i gwarancji użytkownika);

  utworzonej przez użytkownika podrzędnej grupy urządzeń;

  grupy urządzeń, dla której użytkownik jest administratorem.

  Udziały ustalonych umów i gwarancji są oznaczone czerwoną gwiazdką. Nazwa udziału umów i gwarancji jest taka sama jak nazwa powiązanej z nim grupy urządzeń. Można wyświetlić szczegóły udziałów tych ustalonych umów i gwarancji, lecz, w przeciwieństwie do samodzielnie utworzonego udziału umów i gwarancji, nie można ich edytować ani usuwać:

  W obszarze grup urządzeń, przy użyciu funkcji Zarządzaj grupami urządzeń można jednak zaktualizować udział ustalonych umów i gwarancji, wybierając polecenie Uruchom aktualizację umowy i gwarancji na rozwijanej liście Działania dla odpowiedniej grupy urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Uruchamianie aktualizacji umów i gwarancji. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Udostępnianie umów i gwarancji

  Możesz udostępniać umowy i gwarancje powiązane z twoim profilem poprzez utworzenie udziału umów i gwarancji lub podrzędnej grupy urządzeń.

  Jesteś powiązany/-a z umową za pośrednictwem udziału umów i gwarancji, utworzonego przez właściciela. Uprawnienia są ograniczone przez role przypisane danej grupie użytkowników, w której się znajdujesz, przez właściciela powiązanego z danym udziałem.

  Użytkownik może także zostać przypisany do umowy bezpośrednio przez grupę urządzeń, a. ) z którą powiązana jest grupa użytkowników obejmująca tego użytkownika oraz b. ) która zawiera urządzenie objęte umową lub gwarancją.

  Jeśli umowa została tobie udostępniona — bezpośrednio poprzez udział albo pośrednio poprzez grupę urządzeń — możesz uzyskać dostęp do funkcji objętych umową pod warunkiem, że dostęp do tych funkcji zostanie włączony dla grupy użytkowników, w której się znajdujesz. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Przypisywanie ról grupom użytkowników.

  Niektóre działania są dostępne tylko dla właścicieli i wyłącznie dla umów, które nie zostały ustalone. Tylko właściciele mogą:

 • Przekazywanie własności
 • zmienić typ własności;
 • zmienić nazwę skróconą.
 • Szczegóły udostępnionych tobie umów i gwarancji możesz sprawdzić przy użyciu dowolnej z metod w sekcji Wyświetl moje umowy i gwarancje:

  Tworzenie udziału umów i gwarancji

  Udział umów i gwarancji tworzy się w następujący sposób:

 • Wybierz kolejno Moje środowisko IT > Umowy i gwarancje > Zarządzaj udziałami umów i gwarancji, a następnie kliknij Utwórz nowy udział.
 • Nazwij udział, a następnie dodaj umowy i gwarancje.
 • Powiąż grupy użytkowników z udziałem.
 • Przypisz role grupom użytkowników.
 • Jednej z grup użytkowników dodanych w kroku 3 należy przypisać rolę administratora udziału, ponieważ tę rolę musi mieć co najmniej jedna grupa użytkowników. Zaznacz pole wyboru administrator. Przydział ten można później zmienić, ale zawsze jedna grupa użytkowników musi mieć rolę administratora.

  Aby dodać grupy użytkowników z rolą członka, nie trzeba zaznaczać żadnych pól wyboru, ponieważ rola członka jest rolą domyślną.

  Administratorzy i członkowie udziału mogą podejmować różne działania:

  Identyfikator zobowiązaniaNumer produktu1Identyfikator konta serwisowego (SAR) lub
  System Handle
  Typ zobowiązaniaKrajModel własnościNazwa skrócona2Identyfikator umowy serwisowej (SAID) Umowa serwisowaNumer umowyPakiet wsparciaOpcjonalnieNumer seryjny gwarancjiGwarancja

  Tworzenie podrzędnej grupy urządzeń

  Po utworzeniu podrzędnej grupy urządzeń umowy i gwarancje powiązane z tymi urządzeniami zostają udostępnione użytkownikom z grup użytkowników powiązanych z tą grupą urządzeń. Użytkownicy tacy mogą wykonywać określone działania w zależności od:

 • funkcji udostępnionych przez umowy i gwarancje powiązane z urządzeniami z grupy urządzeń;
 • ról aktywowanych podczas tworzenia grupy urządzeń.
 • Procedura znajduje się w temacie Tworzenie podrzędnej grupy urządzeń.

  Uruchamianie aktualizacji umów i gwarancji

  Opcja Uruchom aktualizację umowy i gwarancji powoduje modyfikację umów powiązanych z urządzeniami w grupie urządzeń. Działanie to znajduje się w opcji Zarządzaj grupami urządzeń na rozwijanej liście Działania w grupie urządzeń, jeśli jesteś administratorem danej grupy urządzeń:

  (W celu zapewnienia zwięzłości umowy i gwarancje określane są poniżej łącznie jako „umowy”, a zdalnie obsługiwane urządzenia jako „urządzenia”).

  Uruchom aktualizację w dowolnym czasie po zakończeniu automatycznej rejestracji początkowej i procesu przyznawania uprawnień w następujących sytuacjach:

 • Zakupiłeś/-aś nową umowę, która ma zastosowanie do co najmniej jednego z twoich urządzeń, i została powiązana z twoim profilem.
 • Uzyskałeś/-aś od innego użytkownika dostęp do jednej lub kilku umów, które mają zastosowanie do co najmniej jednego z twoich urządzeń.
 • 1. ) Inny użytkownik zmienił typ własności umowy, która ma zastosowanie do co najmniej jednego z twoich urządzeń, z jednoosobowej na wieloosobową, umożliwiając jej powiązanie z twoim profilem.

  2. ) Umowa została następnie powiązana przez ciebie z twoim profilem.

  W wyniku uruchomienia tej aktualizacji powiązane przez użytkownika umowy będą widoczne ze strony szczegółów zarówno grupy urządzeń, jak i poszczególnych urządzeń objętych tą umową. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Ujawnianie swojej nazwy użytkownika i adresu e-mail

  Aby uprościć zarządzanie umowami i gwarancjami, możesz ujawnić swoją nazwę i adres e-mail innym użytkownikom.

 • Opcja 1: główne menu > Moje umowy i gwarancje.
 • Opcja 2: Moje środowisko IT > Umowy i gwarancie.
 • Opcja 3: na stronie głównej Centrum pomocy technicznej HPE kliknij Umowy i gwarancje.
 • Wybierz opcję „Tak”, aby udostępnić tę informację, lub „Nie”, aby zachować ją dla siebie.

  Wybranie opcji „Tak” upraszcza zarządzanie usługami, do których masz upoważnienia, ponieważ inni użytkownicy widzą twój profil oraz adres e-mail, gdy wiążą albo próbują powiązać umowę lub gwarancję będącą twoją własnością.

  Wynik tej czynności zależy od typu własności dla każdej umowy lub gwarancji:

  Działania administratora i członka udziału umów i gwarancji
  DziałanieAdministratorCzłonek
  Może dodawać lub usuwać umowy z udziałuxMoże przeglądać umowy w udzialeMoże dodawać i usuwać grupy użytkowników powiązane z udziałemMoże zmieniać role grup użytkowników powiązanych z udziałemMoże przeglądać administratorów udziałuMoże przeglądać członków udziałuMoże przenosić własność udziału

  Ustawienie to można w dowolnym momencie sprawdzić i zmienić. Bez względu na wybrane ustawienie, jeśli jedyny właściciel umowy lub gwarancji utworzy obejmujący ją udział, użytkownicy z powiązanej grupy użytkowników będą mieli dostęp do jego danych, a także do danych innych użytkowników z tej grupy użytkowników. Innymi słowy, widoczność danych między użytkownikami w ramach udziału ma pierwszeństwo przed tym ustawieniem. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Przekazywanie własności

  Możesz przekazać własność przypisanych tobie umów i gwarancji innemu zarejestrowanemu użytkownikowi Centrum pomocy technicznej HPE. Działania te są dostępne tylko dla właścicieli i wyłącznie dla umów i gwarancji, które nie zostały ustalone. Działania te nie będą dla ciebie dostępne, jeśli umowa lub gwarancja została tobie udostępniona.

  Efekt tego działania zależy od typu własności:

  Opcja przyciskuEfektWłasność jednoosobowaWłasność wieloosobowaJeśli inny użytkownik próbuje utworzyć powiązanie z tą samą umową lub gwarancją, powinien skontaktować się z:Widoczność twoich danych u każdego innego użytkownika powiązanego z daną umową lub gwarancją jako jednego z właścicieli:Taktobą drogą mailową w celu uzyskania dostępu. widoczneNieadministratorem umowy lub gwarancji. ukryte
 • Wybierz Moje środowisko IT > Umowy i gwarancje > Przekaż własność.
 • Wskaż nowego właściciela, wprowadzając jego adres e-mail lub wybierając go z listy. Kliknij przycisk Dodaj.
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Wybierz umowy i gwarancje, które chcesz przekazać.
 • Kliknij przycisk Wyślij. gif" height="11" width="16" alt="Zamknięte" data-mc-alt2="Otwarte"/>Usuwanie powiązania umów i gwarancji

  Jeśli chcesz, aby umowa lub gwarancja nie była już przypisana do twojego profilu, możesz usunąć jej powiązanie.

  Jeżeli przypisana dla jednej osoby umowa lub gwarancja jest również częścią udziału, zalecamy przeniesienie własności przed usunięciem takiego przypisania ze swojego konta. W przeciwnym wypadku taki udział zostanie usunięty, a użytkownicy stracą dostęp do usług oferowanych przez daną umowę lub gwarancję.

  Aby usunąć powiązanie umów i gwarancji, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do umów i gwarancji: Moje środowisko IT > Umowy i gwarancje > Usuń powiązanie umów i gwarancji.
 • Aby usunąć powiązanie jednego lub wielu elementów jednocześnie, zaznacz pole pod kolumną „Odłącz”.
 • Kliknij przycisk Wyślij.
 • Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  • W AEG wierzymy, że odpowiednio dbając o urządzenia, a także naprawiając je w razie potrzeby, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, oszczędzając przy tym energię i zasoby. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi odpowiedniej troski o sprzęt, aby służył Ci jak najdłużej!

  • Jeśli masz problemy z urządzeniami, może być to łatwe do naprawienia. Nieustannie aktualizujemy nasz zbiór artykułów dotyczących rozwiązywania problemów i napraw, aby umożliwić Ci samodzielne rozwiązanie problemu i poprowadzimy przez możliwe rozwiązania. Jeśli nie, nasi technicy zawsze służą pomocą.

   Dowiedz się więcej

  Wykorzystaj w pełni swój produkt dzięki odpowiednim akcesoriom. Naczynia, filtry, produkty czyszczące – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

  Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, odezwij się do nas – chętnie pomożemy!

 • Wyślij e-mailZadzwoń

  Gwarancja Ge Ahe12 Series

  Bezpośredni link do pobrania Gwarancja Ge Ahe12 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Gwarancja Ge Ahe12 Series

 • Typ własnościEfektJednoosobowaPrzeniesiesz prawo własności na innego użytkownika z aktywnym profilem, wpisując jego adres e-mail. Nastąpi usunięcie przypisania twojego konta do danej umowy lub gwarancji. Umowa lub gwarancja zostaną usunięte z dowolnego posiadanego przez ciebie udziału. WieloosobowaZastąpisz przypisanie do umowy lub gwarancji innym, odsyłającym do konta kolejnego użytkownika. Przypisanie do umowy lub gwarancji pozostałych użytkowników nie ulega zmianie.