Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Agm06

Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Agm06 jest procesem, który pozwala użytkownikom na zainstalowanie zaawansowanego oprogramowania do zarządzania urządzeniami Ge AGM06. Oprogramowanie to może być używane do monitorowania, konfigurowania i diagnostyki urządzeń AGM06. Oprogramowanie sprzętowe AGM06 może również umożliwiać połączenie urządzeń z siecią, aby umożliwić zdalne zarządzanie. Instalacja oprogramowania sprzętowego AGM06 może być wykonywana za pomocą jednego z wielu dostępnych narzędzi do zarządzania urządzeniami, takich jak przeglądarka internetowa lub aplikacja na smartfonie. Po zakończeniu instalacji użytkownicy będą mieli dostęp do zaawansowanych funkcji zarządzania urządzeniami i będą mogli wykorzystać pełny potencjał swojego urządzenia AGM06.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Agm06

Dowiedz się, jak zainstalować oprogramowanie drukarki na komputerze z systemem Windows przez sieć bezprzewodową.

Uwaga:

Przed instalacją oprogramowania drukarki należy skonfigurować drukarkę HP. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano drukarki, przezrozpoczęciem instalacji oprogramowania wykonaj instrukcje konfiguracji elementów sprzętowych urządzenia.

Informacje na temat opcji pobierania oprogramowania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać dostępne opcje pobierania oprogramowania dla drukarki HP.

Opcje pobierania oprogramowania

Opcja pobierania

Opis

HP Easy Start (123. hp. com)

HP Easy Start to narzędzie do automatycznej instalacji, które wykrywa system operacyjny komputera oraz model drukarki HP,aby pobrać i zainstalować najnowsze oprogramowanie drukarki.

Ta metoda pozwala łatwo zainstalować pełne rozwiązanie programowe i dzięki temu korzystać ze wszystkich funkcji oraz opcjidrukarki.

Strona z oprogramowaniem i sterownikami do pobrania

Na stronie pobierania można znaleźć oprogramowanie, sterowniki i opcje oprogramowania sprzętowego dostępne do pobrania i zainstalowania.

Ta metoda pozwala zainstalować pełne rozwiązanie programowe albo tylko sterownik druku (za pomocą Kreatora dodawania drukarki).

Dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania

Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla drukarki, oprogramowanie instalacyjneoraz inne narzędzia administracyjne.

Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojej drukarki. HP często aktualizuje oprogramowaniei sterowniki po wprowadzeniu drukarki na rynek.

Pobranie najnowszego oprogramowania sprzętowego dostępnego dla drukarki gwarantuje, że drukarka będzie aktualna. Aktualizacjeoprogramowania sprzętowego zapewniają poprawki i usprawnienia dla drukarki.

Informacje na temat opcji sterownika druku

Niektóre modele drukarek mają dostępne wiele sterowników drukowania do wyboru. W poniższej tabeli wymieniono rodzaje sterowników(dla systemów operacyjnych Windows), które mogą być dostępne dla drukarki.

Uwaga:

Dostępne rodzaje sterowników zależą od konkretnego modelu drukarki. Niektóre modele drukarek mają tylko jeden dostępny sterownik.

Opcje sterownika druku

Typ sterownika

Sterownik druku HP PCL 6

Sterownik druku HP PCL 6 jest domyślnym sterownikiem druku. Sterownik druku HP PCL 6 charakteryzuje się niżej wymienionymicechami.

 • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe,takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne

 • Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników

  Przeznaczony do interfejsu GDI systemu Windows zapewnia najwyższą szybkość w środowiskach tego systemu.

  Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5

Uniwersalny sterownik druku HP (UPD)

Uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows ma za zadanie ułatwiać zarządzanie środowiskami druku w wypadku kilkudrukarek podłączonych do sieci.

UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku drukarki tylko z funkcją drukowania, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKOfunkcjami druku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat UPD, przejdź do http://www. com/go/upd.

Uwaga:

Za pomocą tego łącza dostępna jest także opcja pobrania UPD.

Krok 1: Przygotowanie drukarki do połączenia bezprzewodowego

Przed instalacją oprogramowania należy przygotować drukarkę do połączenia bezprzewodowego.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Odszukaj typ panelu sterowania drukarki wśród wymienionych poniżej opcji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją, aby przygotowaćdrukarkę do połączenia bezprzewodowego.

Ważne:

Jeśli drukarka jest podłączona do sieci przewodowej za pomocą przewodu Ethernet, odłącz go teraz.

Dotykowy panel sterowania z białym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku modeli bezprzewodowych wyposażonych w wyświetlacz z białym tłem.

 1. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij ikonyŁączność bezprzewodowa .

  Dotknij opcji Konfiguracja, Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie panelu sterowania, aby zakończyć konfigurację sieci bezprzewodowej.

Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

  Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje o połączeniu .

  Otwórz następujące menu: Sieć Wi-Fi wyłączonaUstawieniaKreator konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Drukarka wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli listę ich nazw lub identyfikatorów (SSID).

  Wybierz poprawny identyfikator SSID sieci z listy.

  Jeżeli sieci lokalnej nie ma na liście, dotknij opcji Wprowadź SSID, a następnie ręcznie wpisz SSID.

  Po pojawieniu się monitu o typ zabezpieczeń sieciowych wybierz opcję właściwą dla lokalnej sieci bezprzewodowej.

   Jeżeli sieć korzysta z zabezpieczeń WPA, wpisz hasło WPA.

   Jeżeli sieć korzysta z zabezpieczeń WEP, wpisz hasło WEP.

   Dotknij przycisku OK, a następnie poczekaj na ustanowienie połączenia z siecią.

   Uwaga:

   Nawiązanie połączenia bezprzewodowego z siecią może zająć kilka minut.

   Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje o sieci , aby wyświetlić adres IP.

   Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione. Jeśli adres IP nie został wyświetlony, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

   Zapisz adres IP drukarki używany podczas instalacji oprogramowania.

   2-wierszowy panel sterowania LCD

   Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

    Naciśnij przycisk Wireless (Łączność bezprzewodowa).

    Zależnie od opcji wyświetlanych w panelu sterowania wykonaj jedną z następujących czynności:

     Naciśnij przycisk OK, aby przejść do Menu stanu sieci bezprzewodowej, użyj klawiszy strzałek, aby przejść do opcji Włączona, a następnie naciśnij OK.

     Otwórz menu Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej i wybierz opcję Włączona.

     Krok 2: Zainstalowanie oprogramowania drukarki

     Wybierz jedną z poniższych opcji, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki na komputerze.

     Opcja 1: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony 123. com

     Wykonaj następujące czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki z witryny 123. com.

      Kliknij poniższe łącze dla wybranego typu drukarki (LaserJet lub PageWide):

       LaserJet: 123. com/laserjet

       PageWide: 123. HP. com/pagewide

       Gdy zostanie wyświetlony ekran Instalowanie oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Pobierz.

       Komputer pobierze HP Easy Start.

       Postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, pobierz oprogramowanie HP Easy Start i zainstaluj oprogramowanie drukarki.

       Opcja 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony z oprogramowaniem i sterownikami do pobrania

       Wykonaj następujące czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki ze strony z oprogramowaniem i sterownikamido pobrania:

        Przejdź do strony strony support. com, na pasku menu kliknij pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij element Drukarka.

        Wprowadź nazwę produktu. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, wybierz model drukarki z listy.

        Zapoznaj się z listą oprogramowania i sterowników dostępnych dla drukarki. Opcje będą się różnić w zależności od modelu drukarki.

        Uwaga:

        Firma HP zaleca opcję Pełne rozwiązanie lub W pełni funkcjonalne oprogramowanie i sterownik, ponieważ zapewni ono optymalizację wydajności i działania funkcji drukarki.

        Kliknij wybrany sterownik na liście, aby go zaznaczyć, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknijopcję Pobierz.

        Poczekaj, aż oprogramowanie zostanie pobrane do komputera.

        Kliknij pobrany plik (nazwa pliku kończy się rozszerzeniem „. exe”). Pliki zostaną wypakowane, po czym automatycznie rozpoczniesię proces instalacji.

        Uwaga:

        Aby zainstalować w późniejszym terminie, zapisz plik w lokalizacji na dysku twardym. Gdy zdecydujesz się na instalację, odszukajplik i kliknij go dwukrotnie. Wtedy automatycznie rozpocznie się proces instalacji.

        Aby zakończyć instalację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

hp-personalization-dashboard-portlet

Działania

 • ${title}

Trwa ładowanie...

Znajdź swój produkt, aby uzyskać artykuły dotyczące rozwiązywania problemów, sterowniki i wiele innych

Masz już konto HP? Wybierz z posiadanych przez ciebie produktów.Zaloguj się/Zarejestruj się

Aby skontaktować się z pomocą techniczną, wybierz spośród swoich produktów

Lub wyszukaj inny produkt

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D5600 do wersji 1. 10. Przed przejściem dalej wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ aparatu i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • Zmiany w wersji 1. 10 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 03
 • • Aparat obsługuje teraz również bezpośrednie połączenia Wi-Fi z urządzeniami, na których uruchomiona jest aplikacja SnapBridge. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Dodatek do instrukcji obsługi“, w którym ta funkcja jest opisana. Przed użyciem tej funkcji przeprowadź aktualizację do następującej wersji aplikacji:
 • - SnapBridge w wersji 2. 5. 4 lub nowszej
 • • Usunięto następujący problem:
 • - Dotykowy Fn był czasami niedostępny.
 • Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
  Zmiany w wersji 1. 03 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 02
 • • Ekran MENU USTAWIEŃ > Strefa czasowa i data > Strefa czasowa przedstawia teraz tylko nazwy największych miast w aktualnie wybranej strefie czasowej.
 • Zmiany w wersji 1. 02 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 01
 • • Poprawiono parowanie oraz łączność między aparatem i wersjami aplikacji SnapBridge dla systemu Android. 01 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 00
 • • Naprawiono błąd, który powodował niestabilność połączeń pomiędzy aparatem a wersją iOS 10. 2 aplikacji SnapBridge.
 • Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
  1. Włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  4. Wyłącz aparat.
  Opis produktu
  NazwaWersja 1. 10 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D5600
  Obsługiwane aparatyD5600Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatuWersje 1. 00–1. 03 oprogramowania sprzętowego „C”Nazwa plikuF-D5600-V110W. exeWymagania systemowe
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8. 1
 • Microsoft Windows 8. 1 Pro
 • Microsoft Windows 8. 1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
  Prawa autorskieNikon CorporationTyp archiwumSamowyodrębniające sięReprodukcjaNiedozwolona
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 • Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 • Pobierz F-D5600-V110W. exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 • Uruchom F-D5600-V110W. exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „D5600Update”:
  • D5600_0110. bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 • Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „D5600_0110. bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 • Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 • Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 • Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 • Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.
 • Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
  DSLR_Firmup_Win_Pl. pdf (PDF) (0, 23 MB)

  Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  F-D5600-V110M. dmg
 • macOS Mojave w wersji 10. 14
 • macOS High Sierra w wersji 10. 13
 • macOS Sierra w wersji 10. 12
 • OS X 10. 11. 6
 • OS X 10. 5
 • OS X 10. 9. 8. 7. 5
 • Mac OS X 10. 6. 8
 • Pobierz F-D5600-V110M. dmg.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę F-D5600-V110M. dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „D5600Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  DSLR_Firmup_Mac_Pl. pdf (PDF) (0, 20 MB)

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  • Pobierz

   F-D5600-V110W. exe
   (Około 18. 35 MB)

   Pobierz

   F-D5600-V110M. dmg
   (Około 21. 80 MB)

 • Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Agm06

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Agm06

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja oprogramowania sprzętowego Ge Agm06