Instrukcja dołączania Ge Jes1656srss

Instrukcja dołączania GE JES1656SRSS to kompletna instrukcja służąca do instalacji i użytkowania mikrofalówki GE. Zawiera ona informacje o budowie, konfiguracji, ustawieniach, konserwacji, naprawach i innych ważnych aspektach użytkowania tego urządzenia. Instrukcja zawiera wszystkie informacje, które są niezbędne do poprawnego działania twojej mikrofalówki GE JES1656SRSS. Dokładne przestrzeganie instrukcji pomoże Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zapobiec uszkodzeniu twojego urządzenia lub obrażeniom osobistym.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja dołączania Ge Jes1656srss

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcje: konfigurowanie zabezpieczeń listy dołączania - Visual Studio (Windows) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Dotyczy:Visual Studio Code Visual Studio Visual Studio dla komputerów Mac

Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz skonfigurować monit zaufania ClickOnce, aby określić, czy użytkownicy końcowi mają możliwość instalowania rozwiązań Office, zapisując decyzję zaufania do listy dołączania. Aby uzyskać informacje o listach dołączania, zobacz Trust Office solutions by using inclusion lists (Ufaj rozwiązaniom Office przy użyciu list dołączania).

Dotyczy: Informacje przedstawione w tym temacie dotyczą projektów na poziomie dokumentu i projektów dodatków VSTO. Zobacz Funkcje dostępne dla Office aplikacji i typu projektu.

W przypadku rozwiązań, które znajdują się w każdej z pięciu stref, można ustawić następujące opcje:

 • Włącz klucz monitu zaufania ClickOnce i listę dołączania. Możesz zezwolić użytkownikom końcowym na udzielanie zaufania Office rozwiązań podpisanych przy użyciu dowolnego certyfikatu.

 • Ogranicz klucz monitu zaufania ClickOnce i listę dołączania. Możesz zezwolić użytkownikom końcowym na instalowanie Office rozwiązań podpisanych przy użyciu certyfikatu identyfikującego wydawcę, ale nie jest to jeszcze zaufane.

 • Wyłącz klucz monitu zaufania ClickOnce i listę dołączania. Możesz uniemożliwić użytkownikom końcowym instalowanie dowolnego rozwiązania Office, które nie jest podpisane przy użyciu jawnie zaufanego certyfikatu.

  Włączanie listy dołączania

  Włącz listę dołączania dla strefy, jeśli chcesz, aby użytkownicy końcowi mogli instalować i uruchamiać dowolne rozwiązanie Office pochodzące z tej strefy.

  Aby włączyć listę dołączania przy użyciu edytora rejestru

  1. Otwórz edytor rejestru:

  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

  3. W polu Otwórz wpisz regedt32. exe, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Znajdź następujący klucz rejestru:

  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\. NETFramework\Security\TrustManager\PromptingLevel

  Jeśli klucz nie istnieje, utwórz go.

 • Dodaj następujące podklucze jako wartość ciągu, jeśli jeszcze nie istnieją, ze skojarzonymi wartościami.

  Podklucz wartości ciąguWartość
  InternetAuthenticodeRequiredNiezaufanewitywityDisabledMycomputerWłączonoLocalintranetZaufane witryny

  Domyślnie Internet ma wartość AuthenticodeRequired i UntrustedSites ma wartość Wyłączone.

  Aby włączyć listę dołączania programowo

 • Utwórz aplikację konsolową Visual Basic lub Visual C#.

 • Otwórz plik Program. vb lub Program. cs do edycji i dodaj następujący kod.

  • C#VB
   Microsoft. Win32. RegistryKey key;key = Microsoft. Registry. LocalMachine. CreateSubKey("SOFTWARE\\MICROSOFT\\. NETFramework\\Security\\TrustManager\\PromptingLevel");key. SetValue("MyComputer", "Enabled");key. SetValue("LocalIntranet", "Enabled");key. SetValue("Internet", "AuthenticodeRequired");key. SetValue("TrustedSites", "Enabled");key. SetValue("UntrustedSites", "Disabled");key. Close();
   Dim key As Microsoft. RegistryKeykey = Microsoft. CreateSubKey("SOFTWARE\MICROSOFT\. NETFramework\Security\TrustManager\PromptingLevel")key. SetValue("MyComputer", "Enabled")key. SetValue("LocalIntranet", "Enabled")key. SetValue("Internet", "AuthenticodeRequired")key. SetValue("TrustedSites", "Enabled")key. SetValue("UntrustedSites", "Disabled")key. Close()
  • Skompiluj i uruchom aplikację.

   Ograniczanie listy dołączania

   Ogranicz listę dołączania, aby rozwiązania musiały być podpisane przy użyciu certyfikatów Authenticode, które mają znaną tożsamość, zanim użytkownicy będą monitowani o podjęcie decyzji o zaufaniu.

   Aby ograniczyć listę dołączania

   Aby programowo ograniczyć listę dołączania

   C#VB
   key. SetValue("MyComputer", "AuthenticodeRequired");key. SetValue("LocalIntranet", "AuthenticodeRequired");key. SetValue("TrustedSites", "AuthenticodeRequired");
   key. SetValue("MyComputer", "AuthenticodeRequired")key. SetValue("LocalIntranet", "AuthenticodeRequired")key. SetValue("TrustedSites", "AuthenticodeRequired")

   Wyłączanie listy dołączania

   Możesz wyłączyć listę dołączania, aby użytkownicy końcowi mogli instalować tylko rozwiązania podpisane przy użyciu zaufanego i znanego certyfikatu.

   Aby wyłączyć listę dołączania

  • Utwórz następujący klucz rejestru, jeśli jeszcze nie istnieje:

   Aby programowo wyłączyć listę dołączania

   C#VB
   key. SetValue("MyComputer", "Disabled");key. SetValue("LocalIntranet", "Disabled");key. SetValue("Internet", "Disabled");key. SetValue("TrustedSites", "Disabled");
   key. SetValue("MyComputer", "Disabled")key. SetValue("LocalIntranet", "Disabled")key. SetValue("Internet", "Disabled")key. SetValue("TrustedSites", "Disabled")

   Zobacz też

  • Ufaj rozwiązaniom Office przy użyciu list dołączania
  • Zabezpieczanie rozwiązań Office

Dodatkowe zasoby

Instrukcja dołączania Ge Jes1656srss

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja dołączania Ge Jes1656srss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja dołączania Ge Jes1656srss