Ogólna instrukcja instalacji Haier Hlp455e

Instalacja urządzenia Haier HLP455E jest stosunkowo prosta i można ją wykonać samodzielnie. Przed rozpoczęciem należy wyłączyć zasilanie i upewnić się, że wszystkie połączenia są wykonane zgodnie z instrukcją. Następnie należy zainstalować zawór zwrotny, zamontować urządzenie i przykręcić rury. Po zakończeniu montażu należy zamontować zasilacz i podłączyć go do gniazdka. Następnie można włączyć zasilanie, aby uruchomić urządzenie. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie połączenia są wykonane poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Ogólna instrukcja instalacji Haier Hlp455e

1 INSTRUKCJA INSTALACJI INSUL - TUBE / INSUL - TUBE XT / INSUL ROLL / INSUL ROLL XT / INSUL SHEET /

2 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 5 PRAKTYCZNE PORADY... 7 Podczas instalacji otuliny INSUL - TUBE... 7 Podczas instalacji arkuszy INSUL ROLL... 8 Ogólne wskazówki dotyczące klejenia... 9 OTULINA INSUL - TUBE Izolacja poprzez nasunięcie otuliny INSUL - TUBE na rurę... 11 Izolacja zainstalowanych rur W przypadku spawania rur SAMOPRZYLEPNA OTULINA INSUL - TUBE XT Izolacja przy użyciu samoprzylepnej otuliny INSUL - TUBE XT SZABLON NMC Przykłady cięcia na potrzeby izolacji kolan rurowych i kątów Izolacja kolan rurowych i kątów z pomocą szablonu NMC... 23

3 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT)... 25 Izolacja łączeń rur o różnej średnicy Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Izolacja złączek redukcyjnych między rurami Izolacja zaworu TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT)... 35 Ogólna procedura izolowania rur z użyciem INSUL ROLL (XT) Izolacja kolana rurowego z dwóch części Izolacja złączki redukcyjnej między dwiema rurami Izolacja kołnierzy Izolacja zaworu Izolacja zaworu z gniazdem skośnym Izolacja zasobnika ciepłej wody Izolacja wielowarstwowa Wskazówki dotyczące izolacji z użyciem samoprzylepnych arkuszy i mat XT

4

5 INFORMACJE OGÓLNE Wyczyścić powierzchnie z użyciem NMC - fix Cleaner. Sprawdzić, czy są czyste, suche i nietłuste. Nigdy nie izolować instalacji, które są w użyciu. Instalację można uruchomić dopiero po upływie 36 godzin od wykonania izolacji, aby klej NMC - fix zdążył całkowicie wyschnąć. Nie należy naciągać izolacji INSUL - TUBE na rury, ponieważ może to spowodować oderwanie warstwy izolującej. Otulinę INSUL - TUBE należy nakładać na rurę. Zawsze postępować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z produktem. Posługiwać się odpowiednimi narzędziami (NMC - fix i NMC - fix Cleaner, długim i ostrym nożem lub przecinakiem, szczotką itp. ); patrz specjalistyczne narzędzia do montażu z zestawu NMC. Jeżeli końce izolacji zostają zabezpieczone przy pomocy taśmy INSUL TAPE, należy przestrzegać następujących zasad: Powierzchnia rur musi być czysta, sucha, oczyszczona z kurzu i tłuszczu. Taśmy INSUL TAPE nie można rozciągać na siłę; musi idealnie przylegać do powierzchni. Przed przyklejeniem INSUL TAPE należy upewnić się, że zawarte w kleju rozpuszczalniki całkowicie odparowały. Zaleca się, by taśma INSUL TAPE równo zachodziła na siebie po każdej stronie przecięcia otuliny. 4-5

6

7 PRAKTYCZNE PORADY Podczas instalacji otuliny INSUL - TUBE Skleić krawędzie przeciętej otuliny. Umieścić przeciętą otulinę na czystej rurze. Za pomocą pędzla z krótkim włosiem rozprowadzić równomiernie cienką warstwę kleju na obu krawędziach przecięcia na całej długości otuliny. Pozostawić klej do wyschnięcia (musi być suchy w dotyku), ustawić równo krawędzie, a następnie mocno i równomiernie docisnąć na całej długości. Cienką otulinę o niewielkiej średnicy można zwinąć, a następnie rozprowadzić klej, tak jak pokazano na rysunku. Metoda ta pozwala zainstalować otulinę na rurze szybko i prawidłowo. 6-7

8 PRAKTYCZNE PORADY Podczas instalacji arkuszy INSUL ROLL Zmierzyć obwód. Obwód rury można zmierzyć za pomocą paska wyciętego z arkusza, który posłuży do izolowania rury. Łączenie arkuszy z użyciem kleju. Najlepszą przyczepność osiąga się, nakładając cienką, jednolitą warstwę kleju za pomocą pędzla o krótkim i twardym włosiu. Połączenia należy skleić, wywierając silny nacisk. Przed przejściem do kolejnych etapów pracy, należy sprawdzić, czy krawędzie otuliny są mocno sklejone. Owinąć arkusz wokół rury i połączyć ze sobą krawędzie, wywierając silny nacisk. Sprawdzić, czy klej zdążył wyschnąć. Po sklejeniu ponownie docisnąć do siebie krawędzie.

9 Ogólne wskazówki dotyczące klejenia Sprawdzić paznokciem, czy klej jest wystarczająco suchy. Ogólne zasady: Sprawdzić palcem, czy klej a) ciągnie się, tworząc nitki i/lub b) jest zimny w dotyku. W obu przypadkach należy jeszcze trochę poczekać. 8-9

10

11 OTULINA INSUL - TUBE Izolacja poprzez nasunięcie otuliny INSUL - TUBE na rurę Kiedy izolację rur można wykonać przed montażem instalacji, otulinę INSUL - TUBE nasuwa się na rury. Tę samą metodę można również zastosować do izolacji kolan. Niemniej jednak, w przypadku rur o niewielkim promieniu istnieje ryzyko zgniecenia izolacji, a przez to zmniejszenia jej grubości w danym obszarze. Jeśli warstwa jest zbyt cienka, by zapewnić prawidłową izolację, mogą wystąpić problemy z kondensacją. Uwaga: Aby ułatwić montaż, zaleca się przesuwanie otuliny wzdłuż rury ruchem rotacyjnym. Zasadniczo należy pamiętać, że izolacji nie należy naciągać wzdłuż rury, ale popychać ją

12 OTULINA INSUL - TUBE Izolacja zainstalowanych rur W przypadku już zainstalowanych rur, otulinę INSUL - TUBE należy przeciąć wzdłuż całej długości. Uwaga: Aby ułatwić sobie rozcinanie otuliny, należy ustawić nóż pod kątem. Aby prawidłowo i trwale skleić krawędzie, należy starannie rozciąć otulinę, dbając o to, by powierzchnie cięcia były równe i gładkie. Należy posługiwać się w tym celu wyłącznie bardzo ostrym nożem. Zalecenie: użyć noża z uchwytem ze skrzynki narzędziowej NMC, który ułatwia równe i proste cięcie otuliny. Wskazówka: istnieją przecięte fabrycznie otuliny z samoprzylepną warstwą wzdłuż krawędzi: INSUL - TUBE XT.

13 Rozprowadzić klej na krawędziach przeciętej otuliny (pamiętając o czasie schnięcia). Po wyschnięciu kleju należy połączyć krawędzie otuliny, wywierając nacisk od zewnątrz do środka, aby dobrze przylegały one do siebie na całej długości. W przypadku instalacji chłodzących, skleić za pomocą kleju NMC - fix końce arkuszy/węża izolującego po umieszczeniu otuliny na rurze. Szerokość klejenia musi być co najmniej równa grubości izolacji. Postępować w ten sam sposób z kolejnymi odcinkami. Za pomocą pędzla rozprowadzić klej po powierzchni łączenia kolejnych odcinków otuliny. Skleić, dociskając równomiernie na całej długości

14 OTULINA INSUL - TUBE W przypadku spawania rur Należy pamiętać, że izolacja musi znajdować się w odległości co najmniej cm od miejsca spawania. Aby wykonać izolację odcinka znajdującego się pomiędzy dwiema rurami, materiał izolacyjny musi być docięty na nieco większą długość, aby mocno przylegał po obu stronach do zamontowanych już odcinków izolacji (w tym przypadku wykonuje się klejenie na mokro). Montowaną w ten sposób otulinę należy przeciąć wzdłuż i starannie skleić jej krawędzie.

15 14-15

16

17 SAMOPRZYLEPNA OTULINA INSUL - TUBE XT Stosowanie samoprzylepnej otuliny INSUL - TUBE XT zaleca się szczególnie do izolacji już zainstalowanych rur, w przypadku których izolacja przed montażem nie jest możliwa. Do zalet produktu w wersji XT należą łatwość użycia i oszczędność czasu, które gwarantują. Może również służyć do izolacji kolan rurowych i rozgałęzień w kształcie litery T, chociaż w tym przypadku zaleca się zwrócić szczególną uwagę na to, by wywierać na otulinę równomierny nacisk podczas jej sklejania

18 SAMOPRZYLEPNA OTULINA INSUL - TUBE XT Izolacja przy użyciu samoprzylepnej otuliny INSUL - TUBE XT Rury należy najpierw oczyścić z kurzu i tłuszczu i wytrzeć do sucha. Temperatura otoczenia powinna wynosić między 15 C a 35 C. Umieścić otulinę INSUL - TUBE XT na rurze i stopniowo zdejmować folię ochronną. Połączyć krawędzie otuliny, kierując się od zewnątrz do wewnątrz, wywierając taki sam nacisk na całej powierzchni. Bardzo ważne jest, by powierzchnie dobrze do siebie przylegały. Pozwoli to uniknąć odklejenia ich z biegiem czasu. Umieścić otulinę na rurze ruchem rotacyjnym. Nie ciągnąć i upewnić się, że warstwy izolacji nie zachodzą na siebie.

19 Następnie skleić końce otuliny za pomocą kleju NMC - fix. Kolana rurowe izoluje się z użyciem wyciętych z otuliny segmentów. Proste odcinki otuliny można zabezpieczyć za pomocą INSUL TAPE. Uwaga: przed zastosowaniem INSUL TAPE należy odczekać 36 godzin, aby odparowały wszystkie zawarte w kleju rozpuszczalniki. Nie wolno naciągać INSUL TAPE, przyklejając taśmę na kolana rurowe. Montaż INSUL - TUBE LAP - REC przebiega identycznie jak montaż INSUL - TUBE XT z tym, że konieczne jest przyklejenie taśmy z PCV lub taśmy izolującej Tape w miejscach łączenia kolejnych odcinków otuliny. Sprawdzić, czy powierzchnia klejenia jest czysta. Aby zagwarantować jej dobrą przyczepność, taśma musi być starannie przyklejona na całej długości

20

21 SZABLON NMC Za pomocą otuliny INSUL - TUBE (XT) i szablonu do wycinania NMC można wykonać izolację różnych rodzajów połączeń rurowych. Aby zaoszczędzić czas i uniknąć strat materiału, izolację tych problematycznych punktów należy wykonać przed izolacją odcinków liniowych. W tym celu konieczne jest docięcie otuliny zgodnie z potrzebami pod odpowiednim kątem

22 SZABLON NMC Przykłady cięcia na potrzeby izolacji kolan rurowych i kątów Kąt 90 izolowany z zastosowaniem cięcia pod kątem 45 Kąt 45 izolowany z zastosowaniem cięcia pod kątem 22, 5 Kąt 90 izolowany z zastosowaniem dwóch cięć pod kątem 22, 5 Kąt 90 izolowany z zastosowaniem trzech cięć pod kątem 15 Kąt 90 izolowany z zastosowaniem czterech cięć pod kątem 11, 25

23 Izolacja kolan rurowych i kątów z pomocą szablonu NMC Izolacja kolan rurowych i kątów z pomocą szablonu NMC przebiega w następujący sposób: Znaleźć odpowiednie miejsce do cięcia otuliny. Umieścić prawidłowo otulinę. Wybrać odpowiedni kąt cięcia, korzystając z podanych przykładów i przeciąć otulinę wzdłuż linii. Następnie należy skleić poszczególne elementy sprawdzić, czy powstały element jest solidny, a następnie przeciąć go wzdłuż umieścić w odpowiednim miejscu i skleić

24

25 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja łączeń rur o różnej średnicy W przypadku łączenia pod kątem rur o różnej średnicy, należy najpierw wykonać izolację prostych odcinków, zgodnie z powyższym opisem. Wybrać otuliny o odpowiedniej średnicy. Przy pomocy otuliny o większej średnicy można wykonać izolację kolana rurowego. Ta otulina zostanie umieszczona na otulinie o mniejszej średnicy. Należy pamiętać o sklejeniu wszystkich elementów. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku izolacji segmentowej kolan rurowych

26 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Rozgałęzienia w kształcie litery T izoluje się na różne sposoby. Można dociąć otulinę pod kątem 45 lub posłużyć się wybijakiem z zestawu narzędzi NMC. Rozgałęzienia w kształcie litery T z cięciem pod kątem 45: Przeciąć otulinę na dwie części: 1/3 i 2/3. Korzystając z szablonu NMC, przeciąć dwukrotnie pod kątem 45 na odcinku o długości 1/3. Wyciąć kształt litery V (2 x 45) z odcinka o długości 2/3 przy pomocy szablonu NMC. Złożyć obie części, aby powstał element w kształcie litery T.

27 Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Po sklejeniu elementów, rozciąć otulinę wzdłuż. Następnie umieścić element w kształcie litery T na rurze i skleić w miejscu rozcięcia 26-27

28 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Rozgałęzienia w kształcie litery T z wycięciem otworu przy użyciu wybijaka Użyć wybijaka z zestawu narzędziowego NMC do wykonania otworu, który powinien mieć taką samą średnicę, jak rura dochodząca. Następnie rozciąć otulinę i umieścić ją wokół rury głównej; nie zapomnieć o sklejeniu krawędzi. Koniec otuliny rury dochodzącej należy dociąć, zachowując ten sam promień, co promień otuliny rury głównej. Sprawdzić szczelność całości.

29 Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T Izolacja rozgałęzień w kształcie litery T rur o różnej średnicy Kiedy do rozgałęzienia w kształcie litery T dochodzi rura o mniejszej średnicy, należy rozpocząć od wykonania izolacji prostych odcinków. Procedura jest taka sama jak opisana powyżej izolacja kolan rurowych. Należy wybrać otuliny o odpowiedniej średnicy. Nakładając izolację w kształcie litery T należy upewnić się, że otulina o większej średnicy nachodzi na tę o mniejszej średnicy i na proste odcinki izolacji

30 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja złączek redukcyjnych między rurami Aby wykonać izolację złączki redukcyjnej między dwiema rurami, należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Dociąć otulinę o większej średnicy do długości większej niż długość izolowanego odcinka. Wykonać w tym odcinku dwa identyczne nacięcia w kształcie litery V, skleić dwa wycięte kawałki razem, aby uzyskać mniejszą średnicę otuliny

31 Izolacja złączek redukcyjnych między rurami wyciąć kawałek z przygotowanego elementu następnie dociąć drugi koniec, aby uzyskać odpowiednią długość (otulinę należy mocno docisnąć po zamontowaniu) przeciąć wzdłuż po stronie, która nie była docinana na końcu umieść element na rurze i skleić całość

32 TECHNIKI IZOLACJI PRZY UŻYCIU INSUL - TUBE (XT) Izolacja zaworu Izolację zaworu można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od wielkości i rodzaju zaworu. Niewielkie zawory Dociąć otulinę INSUL - TUBE do odpowiedniej długości i wyciąć otwór na oś wału zaworu. Umieścić otulinę na rurze, a następnie dopasować względem zaworu i skleić całość.

33 Izolacja zaworu Duże zawory Rozpocząć od wykonania izolacji rury po lewej i prawej stronie zaworu, a następnie odizolować zawór za pomocą samoprzylepnej taśmy INSUL TAPE. Posłużyć się odcinkiem otuliny INSUL - TUBE o długości odpowiadającej obwodowi zaworu. Rozciąć otulinę na całej długości... Obwód Długość fizyczn... wykonać nacięcie w otulinie i ustalić, gdzie należy wyciąć otwór o średnicy osi wału zaworu na końcu przecięcia...... otulinę należy umieścić na rurze w taki sposób, aby elementy, na których już wykonano izolację zostały przykryte na odcinku odpowiadającym co najmniej grubości materiału izolacyjnego. W razie potrzeby zdemontować dysk zaworu...... na końcu skleić zachodzące na siebie części, a także wycięcia. Jeśli to konieczne, można wykonać izolację końcówki wału zaworu z użyciem kawałka otuliny

34

35 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Otulina INSUL - TUBE służy do izolacji rur o średnicy zewnętrznej do 160 mm. Rury o większej średnicy izoluje się przy pomocy arkuszy lub mat INSUL ROLL. Możliwe jest izolowanie rur o mniejszej średnicy za pomocą arkuszy lub mat INSUL ROLL; należy jednak starannie dobrać grubość materiału izolującego w zależności od promienia krzywizny i uważać na miejsca łączenia arkuszy; naciąganie ze zbyt dużą siłą utrudnia sklejanie. INSUL ROLL (XT) Zewnętrzna średnica rury w mm 88, mm 9 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 32 mm Powyższe specyfikacje stanowią zalecenia oparte na naszej obecnej wiedzy i nie zwalniają montera z obowiązku sprawdzenia, czy są one odpowiednie w przypadku danej instalacji

36 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Ogólna procedura izolowania rur z użyciem INSUL ROLL (XT) Pierwszy krok polega na zmierzeniu obwodu rury za pomocą paska wyciętego z arkusza, który zostanie użyty do wykonania izolacji rury, zgodnie z opisem zawartym w części zatytułowanej Praktyczne porady. Następnie należy przenieść uzyskany wymiar na arkusz INSUL ROLL. Zaleca się użycie metalowej linijki o długości jednego metra lub metalowej ekierki, co ułatwia wycinanie...... nanieść warstwę kleju NMC - fix na obie krawędzie i pozostawić do wyschnięcia. Następnie umieścić płytkę wokół rury i docisnąć zewnętrzne krawędzie do siebie. Na końcu skleić końce odcinków otuliny. Jeśli nie można zagwarantować, że powierzchnie krawędzi są idealnie równe, należy dodatkowo posmarować je klejem przy użyciu pędzla.

37 Izolacja kolana rurowego z dwóch części Należy zmierzyć wewnętrzny promień kolana rurowego IR, krzyżując linijki prostopadle do złączy. Punkt przecięcia dwóch linijek wyznacza promień IR przenieść margines dd pionowo i poziomo na arkusz INSUL ROLL, jak pokazano poniżej. Wartość dd odpowiada grubości arkusza. Z uzyskanego przekroju przenieść IR na oś poziomą zmierzyć obwód rury. Obliczyć połowę obwodu ½ U i narysować promień od punktu S. Następnie obliczyć ¼ średnicy rury i zaznaczyć tę odległość na końcach promienia zewnętrznego. Narysować linię prostą od wyznaczonego przed chwilą punktu, przechodzącą przez końce promienia wewnętrznego 36-37

38 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja kolana rurowego z dwóch części wyciąć element i użyć go jako szablonu dla drugiego elementu ułożyć elementy na sobie i rozprowadzić klej NMC - fix na zewnętrznych krawędziach. Pozostawić klej do wyschnięcia, a następnie złożyć obie części, tak jak pokazano na rysunku, wywierając równomierny nacisk

39 Izolacja kolana rurowego z dwóch części na koniec nałożyć klej NMC - fix na krawędzie wewnętrzne. Umieścić element na kolanie rurowym, mocno przykleić na całej długości. Wyregulować kolano i skleić krawędzie na mokro z użyciem kleju NMC - fix

40 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja złączki redukcyjnej między dwiema rurami Zmierzyć: h = wysokość złączki redukcyjnej, razem z dwoma punktami zespawania d1 = średnicę szerszej rury + 2 razy grubość izolacji d2 = średnicę węższej rury + 2 razy grubość izolacji Przenieść uzyskane wymiary na arkusz INSUL ROLL, posługując się linią środkową jako linią odniesienia...... narysować dwie linie odpowiadające wartościom d1 i d2. W powstały punkt przecięcia należy wbić cyrkiel, za pomocą którego narysowane zostaną dwa okręgi...... zmierzyć obwód za pomocą paska wyciętego z arkusza INSUL ROLL o takiej samej grubości, jak grubość izolacji zamontowanej na szerszej rurze. Następnie umieścić ten pasek centralnie na większym okręgu. Zaznaczyć koniec paska na arkuszu i narysować nowe linie proste biegnące od tych końców do punktu przecięcia linii...

41 Izolacja złączki redukcyjnej między dwiema rurami... wyciąć element ostrym nożem...... aby skleić złączkę redukcyjną, nałożyć cienką warstwę kleju NMC - fix na końce, pozostawić do wyschnięcia, a następnie mocno docisnąć...... dokleić elementy dochodzące do złączki redukcyjnej za pomocą kleju NMC - fix

42 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja kołnierzy W przypadku izolacji kołnierzy ważne jest, aby najpierw odizolować rury, a następnie przestrzeń między nakrętkami za pomocą taśmy INSUL TAPE. Następnie zmierzyć średnicę izolowanej rury...... jako średnicę kołnierzy...... przenieść uzyskane średnice na arkusz INSUL ROLL za pomocą cyrkla. Wyciąć pierścienie i przeciąć je...... umieścić je na izolowanych rurach i skleić całość.

43 Izolacja kołnierzy Możliwe jest również wykonanie listew izolacyjnych na długości arkusza, mierząc grubości kołnierza, co pozwala uniknąć odrysowywania pierścieni.... zmierzyć obwód zamontowanych pierścieni, w tym odległość między nimi. Przenieść obwód i odcinek H na arkusz INSUL ROLL. Wyciąć z użyciem metalowej linijki. Owinąć pasek wokół kołnierza i skleić całość 42-43

44 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zaworu Aby wykonać izolację zaworu, najpierw należy wykonać izolację rur aż do kołnierzy, zgodnie z opisem w pkt 5. Następnie zmierzyć średnicę izolowanej rury oraz kryzy i przenieść wymiary na arkusz INSUL ROLL wyciąć odrysowane elementy w kształcie pierścieni i rozciąć je umieścić pierścienie na izolowanych rurach i skleić całość przy użyciu paska wyciętego z INSUL ROLL, zmierzyć obwód kryz, a następnie zmierzyć odcinek h. Nie zapomnieć o zmierzeniu obwodu korpusu zaworu D przenieść wymiary na arkusz INSUL ROLL, a także połowę średnicy (promień) korpusu zaworu. Po wycięciu, posmarować końce klejem

45 Izolacja zaworu gdy klej będzie gotowy, owinąć otuliną zawór i skleić całość. Następnym krokiem jest izolacja filtra zaworu. Najpierw należy zmierzyć średnicę kryzy i wymiary filtra. Przenieść te wymiary na arkusz INSUL ROLL. Wyciąć element, a następnie wykonać w nim nacięcie umieścić powstały element, jak pokazano obok 44-45

46 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zaworu następnie zmierzyć obwód uzyskanego elementu, a także minimalną i maksymalną odległość między elementem a osłoną zaworu przenieść obwód na arkusz INSUL ROLL i podzielić ten wymiar na cztery równe części, narysować linie na arkuszu INSUL ROLL, jak pokazano obok narysować okręgi o promieniu, który odpowiada różnicy między minimalną a maksymalną odległością pomiędzy kryzą a osłoną zaworu wyciąć element ostrym nożem. Aby zapewnić optymalne dopasowanie elementu do osłony zaworu, należy wykonać cięcie elementu pod kątem rozprowadzić na końcach klej, a następnie skleić całość.

47 Izolacja zaworu z gniazdem skośnym Aby wykonać izolację zaworu z gniazdem skośnym, należy wykonać izolację rur aż od kołnierza, zgodnie z opisem w pkt 5. Następnie zmierzyć średnicę izolowanej rury oraz kołnierza i przenieść wymiary na arkusz INSUL ROLL. Zmierzyć: h = odległość między zewnętrznymi powierzchniami obu pierścieni umieszczonych już przy kołnierzach a1 = odległość od filtra do zewnętrznej płaszczyzny dolnego pierścienia a2 = odległość od filtra do zewnętrznej powierzchni górnego pierścienia zmierzyć średnicę filtra siatkowego zmierzyć obwód kołnierza przenieść uzyskane wartości na arkusz INSUL 46-47

48 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zaworu z gniazdem skośnym SHEET i wyciąć elementy ostrym nożem. Powstałe w ten sposób półkola odpowiadają promieniowi filtra siatkowego nałożyć klej na końce elementu i przykleić go do korpusu zaworu odizolować obudowę wału odrysować na arkuszu INSUL ROLL okręgi o takiej samej średnicy zewnętrznej co koło wału, i o średnicy wewnętrznej odpowiadającej izolacji wału. Nałożyć powstały w ten sposób element na izolowaną obudowę i skleić całość

49 Izolacja zaworu z gniazdem skośnym następnie zmierzyć odcinki a i b oraz obwód korpusu izolowanego zaworu. Przenieść te wymiary na arkusz INSUL SHEET. Następnie odrysować linie a i b na arkuszu, tak jak pokazano na schemacie. Średnica okręgu na końcu linii a odpowiada ¼ średnicy korpusu izolowanego zaworu. Narysować krzywą za pomocą cyrkla, którego promień odpowiada długości b wyciąć uzyskany w ten sposób element, ustawiając nóż pod kątem posmarować końce klejem, a następnie skleić całość

50 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja zasobnika ciepłej wody Zmierzyć obwód zbiornika. Ważne: Zawsze mierzyć przy użyciu paska wyciętego z arkusza INSUL ROLL o takiej samej grubości jak grubość otuliny wykorzystywanej do izolacji zasobnika i nigdy nie rozciągać paska. Przenieść obwód na arkusz INSUL ROLL i dociąć na wymiar. Rozprowadzić cienką warstwę kleju na arkuszu INSUL ROLL, a następnie na metalowej powierzchni za pomocą szerokiego pędzla lub szpatułki. Wskazówka: przed wykonaniem izolacji, należy wyczyścić powierzchnię zasobnika za pomocą NMC - fix Cleaner. Dopasować, docisnąć, a następnie przykleić starannie, aby obie powierzchnie dokładnie przylegały do siebie. Odrysować na arkuszu INSUL ROLL okrąg o średnicy odpowiadającej średnicy zakrzywionej powierzchni. Jeśli okrąg jest zbyt duży i nie mieści się na jednym arkuszu, należy skleić kilka arkuszy.

51 Izolacja zasobnika ciepłej wody Wyciąć okrąg i rozprowadzić cienką warstwę kleju na tylnej powierzchni arkusza, a następnie na metalowej powierzchni, uprzednio wyczyszczonej z użyciem NMC - fix Cleaner. Gdy klej wyschnie, umieścić arkusz INSUL ROLL na górnej powierzchni zasobnika i docisnąć mocno, wykonując ruch od środka do zewnątrz, aby równomiernie dokleić otulinę do zasobnika. Uważać, by arkusz nie przesunął się. Docisnąć, a następnie starannie przykleić na całej powierzchni, aby otulina równomierne przylegała. Skleić krawędzie, mocno dociskając. Uwaga: Izolację zasobnika ciepłej wody można wykonać na dwa sposoby: zaczynając od brzegów i kończąc na korpusie lub odwrotnie

52 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Izolacja wielowarstwowa Wielowarstwowe rozwiązania umożliwiają zwiększenie grubości izolacji. Pierwszą warstwę można wykonać z użyciem otuliny lub arkuszy/mat. W razie potrzeby wyczyścić pierwszą warstwę za pomocą NMC - fix Cleaner, aby usunąć z powierzchni wszelkie ślady kurzu, tłuszczu i wilgoci. Zmierzyć za pomocą paska INSUL ROLL obwód już izolowanych rur i dociąć arkusz na odpowiedni wymiar.

53 Izolacja wielowarstwowa Nałożyć wycięte arkusze na pierwszą warstwę izolacji i skleić złącza tak, aby były umieszczone naprzemiennie z arkuszami z pierwszej warstwy. Ważna uwaga: Na poziomej rurze wystarczy klejenie na odcinku około 5 cm pomiędzy rurą a izolacją, aby oddzielić odcinki izolacji. Na poziomej instalacji rurowej o zewnętrznej średnicy przekraczającej 60 cm lub na instalacji pionowej zaleca się klejenie na całej powierzchni ze względu na gęstość produktu. Następnie skleić całość

54 TECHNIKI IZOLACJI Z UŻYCIEM INSUL ROLL (XT) Wskazówki dotyczące izolacji z użyciem samoprzylepnych arkuszy i mat XT W przypadku samoprzylepnych arkuszy i mat INSUL ROLL XT ogromne znaczenie ma staranne oczyszczenie izolowanych powierzchni. Podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnie należy oczyścić za pomocą produktu Insul Cleanser. Dociąć arkusz do właściwego rozmiaru. Bezpośrednio przed nałożeniem arkusza na izolowaną powierzchnię, odkleić róg folii ochronnej i umieścić matę na izolowanej powierzchni. Uwaga: Montaż INSUL ROLL XT powinien odbywać się w temperaturze od 15 C do 35 C. Kontynuować stopniowe odklejanie folii ochronnej i montować matę, wywierając równomierny nacisk. Nie należy ciągnąć zbyt mocno, ponieważ powoduje to naprężenie arkusza i zmniejszenie grubości materiału izolującego.

55 Wskazówki dotyczące izolacji z użyciem samoprzylepnych arkuszy i mat XT Skleić krawędzie za pomocą NMC - fix. Podobnie jak w przypadku zwykłego arkusza INSUL ROLL XT może służyć do izolowania zasobników ciepłej wody. Na koniec skleić krawędzie za pomocą NMC - fix. Izolacja górnej części odbywa się w taki sam sposób, jak z użyciem zwykłych arkuszy

56 nmc Polska ul. Pyskowicka 15 PL Zabrze Phone: Fax: biuro@nmc. pl

STEROWANIE ZDALNE OBSŁUGA KLIMATYZATORA WAŻNE: Jeżeli klimatyzator został przechylony na bok, odczekać 24 godziny zanim włączy się go ponownie, aby umożliwić powrót oleju do sprężarki. Zapobiegnie to wcześniejszemu uszkodzeniu urządzenia. Na tej stronie znajdziesz instrukcje i podręczniki Haier w języku polskim do pobrania bezpłatnie w formacie pdf. Instrukcja obsługi VCR Grundig 440 HI FI.. Menu główne 3.. Podłączanie urządzeń do internetu 6.. TEMP-- klawisz zmniejszania temperatury.. Przy pierwszym użyciu postępuj zgodnie z instrukcją: a) Włącz guzik zasilania pojazdu znajdujący się na pulpicie auta.. Kontakt — dział obsługi klienta Informujemy, że obsługa Twojego zgłoszenia telefonicznego będzie w języku angielskim (przez telefon i e-mail).. Aby korzystać z wszystkich opcji należy zaktualizować przeglądarkę lub pobrać inną. INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA 2. 4 G wersja z przyciskiem CODE.. Przejrzyj i pobierz plik PDF, znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i przeczytaj opinie użytkowników. instrukcja obsŁugi pojedynczego klimatyzatora typu split z inwerterem na gaz r410a / r410a zalecenia dot.. Najlepsze instrukcje obsługi to takie, które prócz odpowiedniej treści merytorycznej związanej z danym zagadnieniem zawierają. Pilot HAIER do systemu klimatyzacji Dostępność w ciągu 24/48 godz.. Poszukuje instrukcji obsługi magnetowidu GV 440 HI FI nie potrzfie ustawic programowania oraz czasu na magnetowidzie prosze o pomoc..

Dział obsługi klienta i techniczny.

TV JVC LT-24VH30K szukam instrukcji obslugi, interesuje symbol pilota fabryczny dim 16 Lip 2019 (6) Instrukcje obsługi.. instalacjiNa stronie znajdziesz instrukcje w języku polskim do pobrania bezpłatnie.. Pilota jest oryginalny posiadam instrukcje w języku niemieckim i angielskim ale niestety nic mi to nie pomagaLG Instrukcje Obsługi: Pobierz materiały dotyczące produktów LG JavaScript jest wyłączony, włącz JavaScript, aby korzystać ze wszystkich możliwości strony.. Dioda świec ąca u żyta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).. Wybierz przycisk wyboruWyposażenie pilot, 2 baterie AAA do pilota, obrotowa podstawa, instrukcja obsługi w języku. polskim, karta gwarancyjna Jakość obrazu Telewizor Czytaj całość » poniedziałek, 21 października 2013 gsmManiaK. pl• Pilot zdalnego sterowania • Baterie do pilota • Kabel HDMI • Instrukcja obsługi PRZEZNACZENIE ROZPAKOWANIE PANEL PRZEDNI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości opakowania) 1 2 3 4Zastosowana niewielka ilość przycisków oraz ich proste oznaczenia sprawiają, iż pilot jest łatwy w obsłudze.. Naciskaj by zmniejszyć żądaną temperaturę wewnątrzForum dyskusyjne o instrukcja obsługi, instrukcja obsługi do, instrukcja obsługi pdf, instrukcja TV, instrukcje, X..

... Internetowa baza instrukcji obsługi.

Odbiór sygnału potwierdzony jest sygnałem UWAGA Klimatyzator nie będzie działać, jeżeli zasłony, drzwi lub inne elementyInstrukcja obsługi jest zbiorem wyjaśnień i zasad oraz różnych przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie lub sytuacji.. ⇈ Dowiedz się jak korzystać z danego urządzenia, by go nie uszkodzić Jeżeli informacje z instrukcji nie pomogły Ci, to skorzystaj z sekcji Q&A, by zadać nam pytanie i uzyskać szybką pomoc ☺OBSŁUGA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO Położenie pilota bezprzewodowego: Używaj pilota w dystansie nie przekraczającym 8m od urządzenia, wskazuj pilotem w kierunku urządzenia.. AGD Instrukcje Obsługi Anonymous 21 Paź 2010 15:26 Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 585 Pralka automatyczna Haier HDS 1000 TXVE- instrukcja PLHaier Lodówka manuals.. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). Kuchenka mikrofalowa Haier Haier EB-3190EG Instrukcja obsługi w języku angielskim.. Instrukcja bezpieczeństwa 9..

Im prostsza instrukcja tym bardziej zrozumiała dla użytkownika.

2. 1 Wprowadzanie kodu Naci śnij przycisk i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.. eksploatacji specyfikacje i dane techniczne (w zaleŻnoŚci od modelu) instrukcja eksploatacji opis elementÓw klimatyzatora korzystanie z pilota czyszczenie i konserwacja problemy/rozwiĄzania zalecenia dot.. Bezpieczna płatność.. NAZWY W opcji „Nazwy" do każdego numeru kanału można przypisać tekst (duże litery oraz cyfry), maksymalnie 16 znaków w dwóch linijkach po 8 znaków.. Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu utrudniającą pracę techników w terenie informujemy, że czas napraw naszych urządzeń może ulec wydłużeniu. Instrukcja obsługi Haier AS09GS1ERA Klimatyzator.. Nie znalazłeś instrukcji, którą potrzebujesz?. Instrukcja obsługi Urządzenie; Ad: 1: Instrukcja obsługi Haier 0010515194: Haier 0010515194INSTRUKCJA OBSŁUGI - Pilot wielokanałowy PIL-19DLT/PIL-99DLT 9.. Znajdź swój Lodówka i przejrzyj bezpłatnie instrukcję obsługi lub zadaj pytanie innym właścicielom produktu. INSTRUKCJA PILOTA..

Podkreślenie (kursor) wskazuje miejsce, Instrukcja obsługi Haier A3FE742CGBJ Lodówko-zamrażarka.

Pilot Strona domowa: szybki powrót do st rony domowej Menu: (µvl i µ Ì Ì v]XW ÌÇls}Á}W}v}u}ÁU Ì Ìµl]Áv]}P u ÁU ÁÇ] v] vP wU}Ì} s (µvl i Xszukanego typu pilota, spróbuj funkcji „wyszukiwania kodu" (pkt.. Wyświetlacz pilota KT-1000 został zaprojektowany tak by pokazać wszystkie potrzebne informacje jednocześnie zachowując dużą czytelność. Dodatkowo, zamówienia można składać za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres [email protected] oraz telefonicznie pod numerem (+48)602 237 012.. Poinformuj nas, a my postaramy się dodać brakującą instrukcję. Z tej instrukcji dowiesz się, jak wykorzystać wyjątkowe możliwości Twojego dekodera.. 20 Lip 2019 00:41 840: 6: 20 Lip 2019 00:41Ponad 1000000 bezpłatnych instrukcji PDF ponad 10000 marek.. TEMP + - klawisz zwiększania temperatury.. Wyszukaj i przejrzyj swoją instrukcję bezpłatnie lub zapytaj innych właścicieli produktów. Pobierz za darmo instrukcje obsługi PDF Na VideoTesty. pl szybko wyszukasz instrukcje do ponad 26 tysięcy produktów!. Naciskaj by zwiększyć żądaną temperaturę wewnątrz pomieszczenia lub zmienić ustawienia czasu (TIMER) w kierunku zgodnym z ruchem zegara.. Instrukcja i pomoc techniczna..


Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Ogólna instrukcja instalacji Haier Hlp455e

  Bezpośredni link do pobrania Ogólna instrukcja instalacji Haier Hlp455e

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ogólna instrukcja instalacji Haier Hlp455e