Podręcznik dla mediów Dewalt Dwe4227

Podręcznik dla mediów Dewalt Dwe4227 oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać najlepsze wyniki podczas wykonywania prac. Przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych, podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji narzędzia, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy. Ponadto zawiera wskazówki dotyczące wykonywania różnych prac i technik, włącznie z używaniem narzędzia do cięcia metali, drewna i tworzyw sztucznych. Podręcznik może pomóc Ci wykonywać prace w sposób bezpieczny i wydajny, a także dostarczać wskazówek dotyczących przechowywania i konserwacji narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla mediów Dewalt Dwe4227

Najwa�niejsze cechy produktu

125mm, 1-r�czna 1200W, 11000obr/min, w��cznik z blokad�

Parametry techniczne

Moc nominalna

1200 W

�rednica tarczy

125 mm

Obroty biegu ja�owego

0-11000 1/min

Gwint wrzeciona

M14

Ci�ar

2. 2 kg

Gwarancja

12 m-ce


Najwi�ksze zalety

Szlifierka k�towa 125 mm, 1200 W
DWE4227

 • Zabezpieczenie zaniku napi�cia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nast�pi�a przerwa w dop�ywie pr�du, wy��cznik trzeba ponownie �wiadomie w��czy� i ponownie w��czy�
 • System wyrzucania py�u usuwa wi�kszo�� cz�steczek z powietrza ch�odz�cego silnik, zapobiegaj�c uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
 • Wysoko wydajny silnik umo�liwia wykonywanie nawet najbardziej wymagaj�cych zada�
 • Uk�ad �agodnego rozruchu ogranicza odbicie mechniczne przy starcie dzi�ki czemu u�ytkownik ma wi�ksza kontrol�
 • Ma�y, ergonomiczny obw�d korpusu umo�liwia wygodny chwyt
 • Obudowa przek�adni o niskim profilu pozwala na dobry dost�p w trudnych warunkach
 • Nowa, beznarz�dziowo i szybko ustawiana i zdejmowana os�ona
 • Bardzo dok�adnie izolowane uzwojenia stojana zwi�kszaj� trwa�o�� silnika
 • Samood��czaj�ce si� szczotki chroni� uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec u�ytkowania szczotki, co zwi�ksza trwa�o�� silnika
 • Zabezpieczony przed py�em i zatarciem silnik o du�ej trwa�o�ci
 • Ko�nierz przeciwblokuj�cy zapobiega trwa�emu blokowaniu si� �ciernic
 • Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepo��danymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

STANDARDOWE WYPOSA�ENIE

 • beznarz�dziowo ustawiana os�ona
 • wielopozycyjna r�koje�� boczna
 • wewn�trzny i zewn�trzny ko�nierz �ciernic
 • klucz

Dane techniczne
 • Moc pobierana 1200 W
 • Pr�dko�� bez obci��enia 11000 obr/min
 • Maks. �rednica tarczy 125 mm
 • Gwint wrzeciona M14
 • Masa 2. 2 kg
 • D�ugo�� 285 mm
 • Wysoko�� 80 mm

Dodatkowe funkcje

125mm, 1-r�czna 1200W, 11000obr/min, w��cznik z blokad� zaniku napi�cia, �agodny start, system wyrzucania py�u

DWE4237-QS

 • Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć
 • Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana i zdejmowana osłona
 • Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

Zobacz więcej funkcji

Dodatkowe możliwości funkcji

 • Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika
 • Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
 • Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt
 • Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy
 • Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic
 • System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
 • Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań
 • Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większa kontrolę
 • Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika

Zawiera

 • (1) Klucz
 • (1) Wielopozycyjna rękojeść boczna
 • (1) Wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic
 • (1) Beznarzędziowo ustawiana osłona

Specyfikacje

1. 85 Kg

Wysokość produktu

80 mm

Źródło zasilania

Przewodowe

Długość produktu

290 mm

Waga produktu

Wsparcie

1 Lata Ograniczona Gwarancja, 3 Lata Ograniczona Gwarancja Po Zarejestrowany

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów i naprawimy bez opłat wszelkie usterki wynikające z wadliwych materiałów lub wykonania w ramach określonej gwarancji.

Dowiedz się więcej

Serwis

Podejmujemy szeroko zakrojone działania, aby zapewnić, że wszystkie nasze produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami i spełniają wszystkie odpowiednie przepisy.

Dane techniczne:

 • Moc pobierana 1200 W
 • prędkość bez obciążenia 11000 obr/min
 • Maks. średnica tarczy 125 mm
 • Gwint wrzeciona M14
 • Masa 2. 2 kg
 • Długość 285 mm
 • Wysokość 80 mm
 • Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne 8. 3 m/s2
 • Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 3. 0 m/s2
 • Wibracje na ramionach-szlifowanie 1, 5 m/s2
 • Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1. 5 m/s2
 • Ciśnienie dźwięku 89 dB(A)
 • Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)
 • Ciśnienie akustyczne 100 dB(A)
 • Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)
 • Elektro-mechaniczne sprzęgło zapobiega odrzutowi w przypadku zablokowania tarczy
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu urządzenia podczas stosowania w pracach wysoce obciążających.
 • Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć
 • System wyrzucania pyłu usuwa większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji i zatarciom silnika
 • Wysoko wydajny silnik umożliwia wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań
 • Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większa kontrolę
 • Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia wygodny chwyt
 • Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach
 • Nowa, beznarzędziowo i szybko ustawiana i zdejmowana osłona
 • Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika
 • Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika
 • Zabezpieczony przed pyłem i zatarciem silnik o dużej trwałości
 • Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic
 • Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy
 • Zawiera:

 • beznarzędziowo ustawiana osłona
 • wielopozycyjna rękojeść boczna
 • wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz ściernic
 • klucz
 • DWE4227

  Produkt dostępny

  Podręcznik dla mediów Dewalt Dwe4227

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla mediów Dewalt Dwe4227

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla mediów Dewalt Dwe4227