Podręcznik instalacji i obsługi Beko Wma 520 S

Beko Wma 520 S to wersja zaawansowana pralki firmy Beko, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wygodnej i wydajnej pracy. Podręcznik instalacji i obsługi Beko Wma 520 S zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak łatwo i skutecznie zainstalować i używać pralki. W podręczniku znajdują się instrukcje dotyczące wszystkich aspektów pralki, w tym instalacji, użytkowania, czyszczenia, konserwacji i naprawy. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji pralki oraz dostępnych akcesoriów. Dzięki szczegółowym instrukcjom i wskazówkom, Beko Wma 520 S zapewnia użytkownikom skuteczne i bezpieczne użytkowanie pralki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i obsługi Beko Wma 520 S

Instrukcja obsługi lodówki beko

BCNA306E2S

Przeczytaj najpierw tę instrukcję obsługi!

Szanowni Państwo,
Mamy nadzieję, że Państwa produkt, który został wyprodukowany w nowoczesnych zakładach i sprawdzony w ramach najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, zapewni Państwu skuteczną obsługę.

Dlatego przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją jako odniesienie. Jeśli przekazujesz produkt komuś innemu, podaj również instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi pomoże w szybkim i bezpiecznym użytkowaniu produktu.

 • Przeczytaj instrukcję przed instalacją i obsługą produktu.
 • Upewnij się, że przeczytałeś instrukcje bezpieczeństwa.
 • Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, ponieważ może być później potrzebna.
 • Przeczytaj inne dokumenty dołączone do produktu.

Pamiętaj, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy również kilku innych modeli. Różnice między modelami zostaną określone w instrukcji.

Objaśnienie symboli
W niniejszej instrukcji obsługi używane są następujące symbole:

Recykling

Ten produkt jest dostarczany z symbolem selektywnego sortowania odpadów elektrycznych
i sprzęt elektroniczny (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w celu poddania go recyklingowi lub demontażu, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub regionalnymi.

Produkty elektroniczne nie objęte procesem selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność niebezpiecznych substancji.

Twoja lodówka

 1. Panel sterowania
 2. Wewnętrzne światło
 3. Fan świeżej żywności
 4. Stojak na wino
 5. Regulowane półki
 6. Komora 0 °C
 7. Chrupiąca pokrywa
 8. Crisper
 9. Komora do szybkiego zamrażania
 10. Szuflady komory zamrażarki
 11. Regulowane półki na drzwiach
 12. Półka na butelki
 13. Wentylator zamrażarki
 14. Komora lodówki
 15. Komora zamrażarki

Rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie odpowiadać dokładnie Twojemu produktowi. Jeśli przedmiotowe części nie są zawarte w zakupionym produkcie, dotyczy to innych modeli.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy ponownieview następująca informacja. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować obrażenia lub szkody materialne. W przeciwnym razie wszystkie zobowiązania gwarancyjne i dotyczące niezawodności staną się nieważne.

Oryginalne części zamienne będą dostarczane przez 10 lat od daty zakupu produktu.

Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do użytku

 • wewnątrz i na obszarach zamkniętych, takich jak domy;
 • w zamkniętych środowiskach pracy, takich jak sklepy i biura;
 • w zamkniętych pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak agroturystyka, hotele, pensjonaty.
 • Nie należy go używać na zewnątrz.

Ogólne bezpieczeństwo

 • Jeśli chcesz zutylizować/złomować produkt, zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym serwisem w celu uzyskania wymaganych informacji i upoważnionych organów.
 • W przypadku wszelkich pytań i problemów związanych z lodówką skonsultuj się z autoryzowanym serwisem. Nie interweniuj ani nie pozwól, aby ktoś interweniował w lodówce bez powiadomienia autoryzowanych serwisów.
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Nie jedz lodów w kształcie rożka i kostek lodu natychmiast po wyjęciu ich z zamrażarki! (Może to spowodować odmrożenia w ustach. )
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Nie umieszczaj napojów w butelkach i puszkach w zamrażarce. W przeciwnym razie mogą pęknąć.
 • Nie dotykaj ręcznie mrożonej żywności; mogą przykleić się do twojej ręki.
 • Odłącz lodówkę przed czyszczeniem lub rozmrażaniem.
 • W procesie czyszczenia i rozmrażania lodówki nie wolno używać parowych i odparowanych materiałów czyszczących. W takich przypadkach para może zetknąć się z częściami elektrycznymi i spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
 • Nigdy nie używaj części lodówki, takich jak drzwi, jako podparcia lub stopnia.
 • Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki.
 • Nie uszkadzaj części, w których krąży czynnik chłodniczy, za pomocą narzędzi do wiercenia lub cięcia. Czynnik chłodniczy, który może wybuchnąć w przypadku przebicia kanałów gazowych parownika, przedłużeń rur lub powłok powierzchniowych, powoduje podrażnienia skóry i obrażenia oczu.
 • Nie zakrywaj ani nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych lodówki żadnym materiałem.
 • Urządzenia elektryczne mogą być naprawiane wyłącznie przez upoważnione osoby. Naprawy wykonywane przez osoby niekompetentne stwarzają zagrożenie dla użytkownika.
 • W przypadku jakiejkolwiek awarii lub podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych, odłącz zasilanie sieciowe lodówki, wyłączając odpowiedni bezpiecznik lub odłączając urządzenie.
 • Nie ciągnij za kabel podczas wyciągania wtyczki.
 • Napój z wyższymi garami położyć szczelnie i pionowo.
 • Nigdy nie przechowuj w lodówce puszek aerozolowych zawierających substancje palne i wybuchowe.
 • Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
 • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub osoby niewykształcone lub niedoświadczone (w tym dzieci), chyba że pod opieką osoby, która będzie odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub która poinstruuje je odpowiednio do korzystania z produkt.
 • Nie używaj uszkodzonej lodówki. Skonsultuj się z agentem serwisowym, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.
 • Bezpieczeństwo elektryczne Twojej lodówki jest gwarantowane tylko wtedy, gdy system uziemienia w Twoim domu jest zgodny z normami.
 • Narażenie produktu na deszcz, śnieg, słońce i wiatr jest niebezpieczne ze względu na bezpieczeństwo elektryczne.
 • Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 • Nigdy nie podłączaj lodówki do gniazdka ściennego podczas instalacji. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
 • Ta lodówka jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania artykułów spożywczych. Nie wolno jej używać do żadnych innych celów.
 • Etykieta specyfikacji technicznych znajduje się na lewej ścianie wewnątrz lodówki.
 • Nigdy nie podłączaj lodówki do systemów oszczędzania energii elektrycznej; mogą uszkodzić lodówkę.
 • Jeśli na lodówce świeci się niebieskie światło, nie patrz na nie za pomocą narzędzi optycznych.
 • W przypadku lodówek sterowanych ręcznie odczekaj co najmniej 5 minut, aby uruchomić lodówkę po awarii zasilania.
 • Niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać nowemu właścicielowi produktu, gdy jest on przekazywany innym.
 • Unikaj uszkodzenia kabla zasilającego podczas transportu lodówki. Zginanie kabla może spowodować pożar. Nigdy nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.
 • Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami podczas podłączania produktu.

 • Nie podłączaj lodówki, jeśli gniazdko ścienne jest luźne.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie należy spryskiwać wodą wewnętrznych ani zewnętrznych części produktu.
 • Nie rozpylaj w pobliżu lodówki substancji zawierających łatwopalne gazy, takie jak propan, aby uniknąć ryzyka pożaru i wybuchu.
 • Nigdy nie stawiaj pojemników wypełnionych wodą na lodówce; w przypadku rozlania może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
 • Nie przeciążaj lodówki jedzeniem. W przypadku przeładowania produkty spożywcze mogą spaść i zranić oraz uszkodzić lodówkę po otwarciu drzwi.
 • Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na lodówce; w przeciwnym razie przedmioty te mogą spaść podczas otwierania lub zamykania drzwi lodówki.
 • Ponieważ wymagają one dokładnej temperatury, szczepionek, leków wrażliwych na ciepło, materiałów naukowych itp. nie należy przechowywać w lodówce.
 • Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć lodówkę. Możliwy problem z kablem zasilającym może spowodować pożar.
 • Końcówkę wtyczki należy regularnie czyścić suchą szmatką; w przeciwnym razie może spowodować pożar.
 • Lodówka może się poruszać, jeśli regulowane nóżki nie są odpowiednio zamocowane na podłodze. Prawidłowe zamocowanie regulowanych nóżek na podłodze może uniemożliwić przesuwanie się lodówki.
 • Przenosząc lodówkę, nie trzymaj jej za klamkę drzwi. W przeciwnym razie może zostać zerwany.
 • Gdy musisz postawić produkt obok innej lodówki lub zamrażarki, odległość między urządzeniami powinna wynosić co najmniej 8 cm. W przeciwnym razie sąsiednie ściany boczne mogą ulec zawilgoceniu.

Do produktów z dozownikiem wody

Ciśnienie w sieci wodociągowej powinno wynosić minimum 1 bar. Ciśnienie sieci wodociągowej powinno wynosić maksymalnie 8 barów.

 • Używaj tylko wody pitnej.

Ostrzeżenie HCA
Jeśli układ chłodzenia Twojego produktu zawiera R600a:

Ten gaz jest łatwopalny. Dlatego należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić układu chłodzenia i orurowania podczas użytkowania i transportu. W przypadku uszkodzenia, trzymaj produkt z dala od potencjalnych źródeł ognia, które mogą spowodować zapalenie się produktu i przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Zignoruj ​​to ostrzeżenie, jeśli układ chłodzenia Twojego produktu zawiera R134a.

Rodzaj gazu użytego w produkcie jest podany na tabliczce znamionowej, która znajduje się na lewej ścianie wewnątrz lodówki. Nigdy nie wrzucaj produktu do ognia w celu usunięcia.

Co należy zrobić, aby oszczędzać energię

 • Nie zostawiaj otwartych drzwi lodówki przez długi czas.
 • Nie wkładaj do lodówki gorącego jedzenia ani napojów.
 • Nie przeciążaj lodówki, aby nie utrudniać cyrkulacji powietrza w jej wnętrzu.
 • Nie instaluj lodówki w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak piekarniki, zmywarki lub kaloryfery. Trzymaj lodówkę w odległości co najmniej 30 cm od źródeł ciepła i co najmniej 5 cm od piekarników elektrycznych.
 • Zwróć uwagę, aby przechowywać żywność w zamkniętych pojemnikach.
 • Do produktów z zamrażalnikiem; Maksymalną ilość artykułów spożywczych można przechowywać w zamrażarce po wyjęciu półki lub szuflady zamrażarki. Podana wartość zużycia energii dla lodówki została określona przez wyjęcie półki lub szuflady zamrażarki i przy maksymalnym obciążeniu. Korzystanie z półki lub szuflady w zależności od kształtu i wielkości mrożonej żywności nie jest szkodliwe.
 • Rozmrażanie zamrożonej żywności w komorze lodówki zapewni zarówno oszczędność energii, jak i zachowanie jakości żywności.

Instalacja

W przypadku nieuwzględnienia informacji zawartych w instrukcji obsługi producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Punkty, na które należy zwrócić uwagę przy przenoszeniu lodówki

 1. Twoja lodówka powinna być odłączona. Przed transportem lodówki należy ją opróżnić i wyczyścić.
 2. Przed ponownym zapakowaniem półki, akcesoria, pojemniki itp. wewnątrz lodówki należy przykleić taśmą samoprzylepną i zabezpieczyć przed uderzeniami. Paczka powinna być skrępowana grubą taśmą lub linkami dźwiękowymi i bezwzględnie przestrzegać zasad transportu na paczce.
 3. Oryginalne opakowania i materiały piankowe należy zachować do przyszłego transportu lub przeprowadzki.

Zanim uruchomisz lodówkę
Przed rozpoczęciem korzystania z lodówki sprawdź następujące elementy:

 1. Czy wnętrze lodówki jest suche i czy powietrze może swobodnie krążyć w jej tylnej części?
 2. Wyczyść wnętrze lodówki zgodnie z zaleceniami w sekcji „Konserwacja i czyszczenie”.
 3. Podłącz wtyczkę lodówki do gniazdka ściennego. Gdy drzwi lodówki są otwarte, lodówka wewnętrzna lamp włączy się.
 4. Gdy kompresor zacznie działać, usłyszysz dźwięk. Ciecz i gazy zamknięte w układzie chłodniczym mogą również powodować wzrost hałasu, nawet jeśli sprężarka nie pracuje, co jest całkiem normalne.
 5. Przednie krawędzie lodówki mogą być ciepłe. To normalne. Obszary te są zaprojektowane tak, aby były ciepłe, aby uniknąć kondensacji.

Połączenie elektryczne
Podłącz produkt do uziemionego gniazdka, które jest chronione bezpiecznikiem o odpowiedniej pojemności.

Ważne:
Połączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi.

Utylizacja opakowania
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub utylizować, klasyfikując je zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpadów wydanymi przez władze lokalne. Nie wyrzucaj razem ze zwykłymi odpadami domowymi, wyrzuć na opakowaniach do zbiórki w miejscach wyznaczonych przez władze lokalne. Opakowanie Twojej lodówki jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja starej lodówki
Pozbądź się starej lodówki bez szkody dla środowiska.

 • Możesz skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem zbiórki odpadów w swojej gminie w sprawie utylizacji lodówki.

Zutylizuj lodówkę, odłącz wtyczkę elektryczną i, jeśli są jakieś zamki na drzwiach, wyłącz je, aby chronić dzieci przed wszelkimi niebezpieczeństwami.

Umieszczenie i instalacja
Jeśli drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowana lodówka, nie są wystarczająco szerokie, aby lodówka mogła przejść, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby zdjął drzwi lodówki i przesunął ją bokiem przez drzwi.

 1. Zainstaluj swoją lodówkę w miejscu, które zapewnia łatwość użytkowania.
 2. Trzymaj lodówkę z dala od źródeł ciepła, wilgotnych miejsc i bezpośredniego światła słonecznego.
 3. Aby zapewnić wydajną pracę, wokół lodówki musi być zapewniona odpowiednia wentylacja. Jeżeli lodówka ma być umieszczona we wnęce w ścianie, należy zachować odległość co najmniej 5 cm od sufitu i co najmniej 5 cm od ściany. Nie umieszczaj produktu na materiałach takich jak dywan lub dywan.
 4. Umieść lodówkę na równej powierzchni podłogi, aby zapobiec wstrząsom.
 5. Nie przechowuj lodówki w temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

Wymiana wnętrza lamp
Aby wymienić żarówkę/diodę LED używaną do podświetlenia lodówki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Lamp(s) używane w tym urządzeniu nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Zamierzonym celem tego lamp jest pomoc użytkownikowi w umieszczeniu żywności w lodówce/zamrażarce w bezpieczny i wygodny sposób. LampUrządzenia używane w tym urządzeniu muszą wytrzymać ekstremalne warunki fizyczne, takie jak temperatury poniżej -20°C.

Odwracanie drzwi
Postępuj w kolejności numerycznej.

Przygotowanie

 • Lodówkę należy zainstalować w odległości co najmniej 30 cm od źródeł ciepła, takich jak płyta grzewcza, piekarniki, centralny grzejnik i kuchenki oraz w odległości co najmniej 5 cm od piekarników elektrycznych i nie należy jej umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
 • Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, w którym zainstalowano lodówkę, powinna wynosić co najmniej 10°C. Nie zaleca się używania lodówki w chłodniejszych warunkach ze względu na jej wydajność.
 • Upewnij się, że wnętrze lodówki jest dokładnie wyczyszczone.
 • Jeśli dwie lodówki mają być zainstalowane obok siebie, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 2 cm.
 • Gdy uruchamiasz lodówkę po raz pierwszy, w ciągu pierwszych sześciu godzin należy przestrzegać poniższych instrukcji.
 • Drzwi nie powinny być często otwierane.
 • Musi być eksploatowany pusty, bez jedzenia w nim.
 • Nie odłączaj lodówki. Jeśli awaria zasilania jest poza Twoją kontrolą, zapoznaj się z ostrzeżeniami w sekcji „Zalecane rozwiązania problemów”.

Korzystanie z lodówki

panel sterowania

Podwójny system chłodzenia
Twoja lodówka jest wyposażona w dwa oddzielne systemy chłodzenia do chłodzenia komory świeżej żywności i komory zamrażarki. Dzięki temu powietrze w komorze na świeżą żywność i komorze zamrażarki nie miesza się. Dzięki tym dwóm oddzielnym systemom chłodzenia prędkość chłodzenia jest znacznie wyższa niż w przypadku innych lodówek. Zapachy w przegródkach nie mieszają się. Zapewniona jest również dodatkowa oszczędność energii, ponieważ odszranianie odbywa się indywidualnie.

Rozmrażać
A) Komora lodówki
Komora lodówki wykonuje w pełni automatyczne rozmrażanie. Woda z rozmrażania spływa do rury spustowej przez pojemnik zbiorczy z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy rura jest na stałe umieszczona końcem w wannie zbiorczej na kompresorze, aby zapobiec rozlaniu się wody na instalację elektryczną lub podłogę.

B) Komora zamrażarki
Odszranianie typu NO FROST jest całkowicie automatyczne. Nie jest wymagana żadna interwencja z Twojej strony. Woda jest zbierana na tacy kompresora. Dzięki ciepłu sprężarki woda jest odparowywana.

Ostrzeżenia!
Wentylatory wewnątrz komory zamrażarki i świeżej żywności cyrkulują zimne powietrze. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów przez osłonę.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się wentylatorem świeżej żywności i zamrażarki.

Nigdy nie przechowuj produktów zawierających łatwopalny gaz pędny (np. dozowniki, puszki z aerozolem itp. ) lub substancje wybuchowe.

Nie przykrywaj półek żadnymi materiałami ochronnymi, które mogą utrudniać cyrkulację powietrza.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani tamper z elementami sterującymi. Nie zasłaniaj osłon wentylatora, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność urządzenia.

Upewnij się, że wentylatory nie są zablokowane (zatrzymane) lub uszkodzone przez żywność lub opakowanie. Zablokowanie (zatrzymanie) lub uszkodzenie wentylatora może spowodować wzrost temperatury wewnętrznej zamrażarki (Rozmrażanie). plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-10-Freezer-compartment. jpg" alt="RYS 10 Komora zamrażarki" width="408" height="476" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>

Komora z zerową temperaturą

Ta komora została zaprojektowana do przechowywania mrożonej żywności, która będzie powoli rozmrażana (mięso, ryby, kurczaki itp. ) zgodnie z wymaganiami. Komora zerowej temperatury to najzimniejsze miejsce w lodówce, w którym można przechowywać produkty mleczne (ser, masło), mięso, ryby lub kurczaka w idealnych warunkach przechowywania. Warzywa i/lub owoce nie mogą być umieszczane w tej komorze. plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-11-Freezer-compartment-300x253. jpg" alt="RYS 11 Komora zamrażarki" width="504" height="425" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 300w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/08/FIG-11-Freezer-compartment. jpg 454w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 454w"/>

Konserwacja i czyszczenie

Nigdy nie używaj benzyny, benzenu lub podobnych substancji do czyszczenia.
Zalecamy odłączenie urządzenia przed czyszczeniem. png"/> Nigdy nie używaj do czyszczenia ostrych narzędzi ściernych, mydła, domowego środka czyszczącego, detergentu i wosku do polerowania. png" alt="Ikona ostrzeżenia" width="40" height="38" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/> Użyj letniej wody do czyszczenia obudowy lodówki i wytrzyj ją do sucha. png"/> Użyj reklamyamp ściereczka wykręcona w roztworze jednej łyżeczki sody oczyszczonej na pół litra wody, aby wyczyścić wnętrze i wytrzeć do sucha. png"/> Upewnij się, że woda nie dostaje się do lamp obudowy i inne elementy elektryczne. png"/> Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz kabel zasilający, wyjmij żywność, wyczyść ją i pozostaw uchylone drzwi. png"/> Regularnie sprawdzaj uszczelki drzwi, aby upewnić się, że są czyste i wolne od resztek jedzenia. png"/> Aby wyjąć półkę na drzwiach, wyjmij całą zawartość, a następnie po prostu wysuń półkę na drzwiach z podstawy. png"/> Nigdy nie używaj środków czyszczących ani wody zawierającej chlor do czyszczenia zewnętrznych powierzchni i chromowanych części produktu. Chlor powoduje korozję takich powierzchni metalowych.

Ochrona powierzchni plastikowych
Nie umieszczaj w lodówce płynnych olejów ani potraw gotowanych w oleju w niezamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe powierzchnie lodówki. W przypadku rozlania lub rozmazania oleju na powierzchniach z tworzywa sztucznego należy natychmiast oczyścić i spłukać odpowiednią część powierzchni ciepłą wodą.

Rozwiązywanie problemów

Należy ponownieview tę listę przed wezwaniem serwisu. Zaoszczędzi Twój czas i pieniądze. Ta lista zawiera częste reklamacje, które nie wynikają z wadliwego wykonania lub użytkowania materiałów. Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą nie istnieć w Twoim produkcie.

Lodówka nie działa.

 • Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka. >>>Włóż wtyczkę do gniazdka bezpiecznie.
 • Przepalił się bezpiecznik gniazda, do którego podłączona jest lodówka lub bezpiecznik główny. >>>Sprawdź bezpiecznik.

Kondensacja na bocznej ścianie komory chłodziarki (MULTIZONE, COOL STREFA KONTROLI i ELASTYCZNEJ).

 • Otoczenie jest bardzo zimne. >>>Nie instaluj lodówki w miejscach, w których temperatura spada poniżej 10 °C.
 • Drzwi były często otwierane. >>>Nie otwieraj i nie zamykaj często drzwi lodówki.
 • Otoczenie jest bardzo wilgotne. >>>Nie instaluj lodówki w bardzo wilgotnych miejscach.
 • Żywność zawierająca płyny jest przechowywana w otwartych pojemnikach. >>>Nie przechowuj żywności z płynną zawartością w otwartych pojemnikach.
 • Drzwi lodówki są uchylone. >>>Zamknij drzwi lodówki.
 • Termostat jest ustawiony na bardzo zimny poziom. >>>Ustaw termostat na odpowiedni poziom.

Kompresor nie działa.

 • Ochrona termiczna kompresora wybuchnie podczas nagłych awarii zasilania lub wtyczek, ponieważ ciśnienie czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia lodówki nie zostało jeszcze wyrównane. Lodówka zacznie działać po około 6 minutach. Prosimy o kontakt z serwisem, jeśli lodówka nie uruchomi się pod koniec tego okresu.
 • Lodówka jest w cyklu rozmrażania. >>>Jest to normalne w przypadku w pełni automatycznego rozmrażania lodówki. Cykl rozmrażania występuje okresowo.
 • Lodówka nie jest podłączona do gniazdka. >>>Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazdka.
 • Ustawienia temperatury są nieprawidłowe. >>>Wybierz odpowiednią wartość temperatury.
 • Jest moctagmi. >>>Lodówka powraca do normalnej pracy po przywróceniu zasilania.

Hałas pracy zwiększa się, gdy lodówka pracuje.

 • Wydajność pracy lodówki może ulec zmianie ze względu na zmiany temperatury otoczenia. To normalne, a nie usterka.

Lodówka pracuje często lub przez długi czas.

 • Nowy produkt może być szerszy od poprzedniego. Większe lodówki działają dłużej.
 • Temperatura w pomieszczeniu może być wysoka. >>>To normalne, że produkt działa przez dłuższy czas w gorącym otoczeniu.
 • Lodówka może być niedawno podłączona do prądu lub może być załadowana jedzeniem. >>>Gdy lodówka jest niedawno podłączona do zasilania lub załadowana jedzeniem, osiągnięcie ustawionej temperatury zajmie jej więcej czasu.
 • Ostatnio do lodówki mogły być wkładane duże ilości gorącej żywności. >>>Nie rób tego
  włóż gorące jedzenie do lodówki.
 • Drzwi mogą być często otwierane lub pozostawiane uchylone przez długi czas. >>>Ciepłe powietrze, które dostało się do lodówki, powoduje, że lodówka działa przez dłuższy czas. Nie otwieraj często drzwi.
 • Drzwi zamrażarki lub komory lodówki mogą być uchylone. >>>Sprawdź, czy drzwi są
  całkowicie zamknięte.
 • Lodówka jest przystosowana do bardzo niskiej temperatury. >>>Ustaw temperaturę lodówki na wyższą i poczekaj, aż temperatura zostanie osiągnięta.
 • Uszczelka drzwi lodówki lub zamrażarki może być zabrudzona, zużyta, złamana lub nieprawidłowo osadzona. >>>Oczyść lub wymień uszczelkę. Uszkodzona/uszkodzona uszczelka powoduje, że lodówka pracuje przez dłuższy czas w celu utrzymania aktualnej temperatury.

Temperatura zamrażarki jest bardzo niska, podczas gdy temperatura lodówki jest wystarczająca.

 • Temperatura zamrażarki jest ustawiana na bardzo niską wartość. >>>Ustaw temperaturę zamrażarki na wyższą i sprawdź.

Temperatura lodówki jest bardzo niska, podczas gdy temperatura zamrażarki jest wystarczająca.

 • Temperatura lodówki jest ustawiona na bardzo niską wartość. >>>Ustaw temperaturę lodówki na wyższą i sprawdź.

Żywność przechowywana w szufladach chłodziarki jest zamrożona.

 • Temperatura lodówki jest ustawiona na bardzo wysoką wartość. >>>Ustaw temperaturę lodówki na niższą wartość i sprawdź.

Temperatura w lodówce lub zamrażarce jest bardzo wysoka. >>>Ustawienie temperatury komory lodówki ma wpływ na temperaturę zamrażarki. Zmień temperaturę lodówki lub zamrażarki i poczekaj, aż odpowiednie komory osiągną odpowiednią temperaturę.

 • Drzwi są często otwierane lub pozostawiane uchylone przez długi czas. >>>Nie otwieraj często drzwi.
 • Drzwi są uchylone. >>>Całkowicie zamknij drzwi.
 • Lodówka została niedawno podłączona do sieci lub załadowana żywnością. >>>To normalne. Kiedy
  Jeśli lodówka została niedawno podłączona lub załadowana jedzeniem, osiągnięcie ustawionej temperatury zajmie jej więcej czasu.
 • Ostatnio do lodówki mogły być wkładane duże ilości gorącego jedzenia. >>>Nie wkładaj gorącej żywności do lodówki.
 • Wibracje lub hałas.

  • Podłoga nie jest równa ani stabilna. >>> Jeśli lodówka kołysze się podczas powolnego przesuwania, zrównoważ ją, regulując nóżki. Upewnij się również, że podłoga jest wystarczająco mocna do przenoszenia lodówki i pozioma.
  • Przedmioty umieszczane na lodówce mogą powodować hałas. >>>Usuń elementy na górze
   lodówka.

  Z lodówki dochodzą odgłosy, takie jak przepływ cieczy, rozpylanie itp.

  • Przepływy cieczy i gazów następują zgodnie z zasadami działania Twojej lodówki.

  Gwizdek pochodzi z lodówki.

  • Do chłodzenia lodówki stosowane są wentylatory.

  Kondensacja na wewnętrznych ściankach lodówki.

  • Gorąca i wilgotna pogoda zwiększa oblodzenie i kondensację. To normalne, a nie
   wina. Zamknij je, jeśli są otwarte.

  Wilgoć występuje na zewnątrz lodówki lub między drzwiami.

  • W powietrzu może być wilgoć; jest to całkiem normalne przy wilgotnej pogodzie. Gdy wilgotność jest mniejsza, kondensacja zniknie.

  Nieprzyjemny zapach w lodówce.

  • Nie przeprowadza się regularnego czyszczenia. >>> Regularnie czyść wnętrze lodówki gąbką, letnią wodą lub węglanem rozpuszczonym w wodzie.
  • Niektóre pojemniki lub materiały opakowaniowe mogą powodować zapach. >>>Użyj innego pojemnika lub
   inny materiał opakowaniowy marki.
  • Żywność wkłada się do lodówki w nieosłoniętych pojemnikach. >>>Przechowuj żywność w zamkniętych pojemnikach. Mikroorganizmy rozprzestrzeniające się z odkrytych pojemników mogą powodować nieprzyjemne zapachy.
  • Wyjmij z lodówki produkty, które przeterminowały się najlepiej przed datami i są zepsute.

  Drzwi się nie zamykają.

  • Opakowania żywności uniemożliwiają zamknięcie drzwi. >>>Wymień pakiety, które są
   blokowanie drzwi.
  • Lodówka nie jest całkowicie równa na podłodze. >>> Dostosuj stopy, aby zrównoważyć
   lodówka.
  • Podłoga nie jest równa ani mocna. >>>Upewnij się, że podłoga jest płaska i umożliwia przenoszenie lodówki.

  Zapiekanki są zablokowane.

  • Żywność dotyka sufitu szuflady. >>>Ułóż jedzenie w szufladzie

  OSTRZEŻENIE!

  •  NIE WOLNO UŻYWAĆ MIEDZIANYCH NACZYŃ, NACZYŃ WEWNĄTRZ SZAFKI!
  • NIE ŁADUJ ŻADNEJ ŻYWNOŚCI BEZ OPAKOWANIA!

  Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

  Dokumenty / Zasoby

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  know your washing machine
  contents
  Top lid
  Introduction
  installation & operating Automatic
  Welcome 2
  instructions and washing guidance washing machine
  Installation
  Front Door Handle
  Know your washing machine/specification 4
  WMA 520 S
  Location 5
  WMA 520 W
  Installation 5
  Electrical connection 7
  Pump filter cover
  Kick plate
  Operating
  Adjustable feet
  How to use 8
  Programme Auxillary
  Start/Pause/Cancel
  Time delay
  Programme descriptions 12-13
  Selection Function
  button
  selection button
  knob buttons
  an

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  know your washing machine contents Top lid Introduction Welcome 2 Installation Front Door Handle Know your washing machine/specification 4 Location 5 WMA 520 W Installation 5 Electrical connection 7 Pump filter cover Kick plate Operating Adjustable feet How to use 8 Programme Auxillary Start/Pause/Cancel Time delay Programme descriptions 12-13 Selection Function button selection button knob buttons and indicator lights Function buttons 13 ITCL fabric care symbols 13 Start / Pause Time Extra Canc
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  know your washing machine contents Top lid Introduction Welcome 2 Installation Front Door Handle Know your washing machine/specification 4 Location 5 WMA 520 W Installation 5 Electrical connection 7 Pump filter cover Kick plate Operating Adjustable feet How to use 8 Programme Auxillary Start/Pause/Cancel Time delay Programme descriptions 12-13 Selection Function button selection button knob buttons and indicator lights Function buttons 13 Due to the quality control processes applied to your mach
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  know your washing machine contents Top lid 60° 90° 60° Cottons No Start / Pause Time Extra 40° Spin Cancel Prewash Save Rinse Synthetics 40° 400 30° Inten sive & Time On/Off Stain 60° 3h Delay 40° Intensive 6h 40° 600 Woollens 1200 9h Cold 40º Delicates Hand Wash 800 30° 1000 Ready Wash Spin/End Rinse Drain Spin Introduction WMA 520 W Welcome 2 Installation Front Door Handle Know your washing machine/specification 4 Location 5 WMA 520 W Installation 5 Electrical connection 7 Pump filter cover Ki
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  • Becko WMD 15105T - Poszukuje instrukcji obsługi lub tłumaczenia

   Witam, poszukuję instrukcji obsługi lub tłumaczenia manuala do BEKO MWD 15015T

   AGD Szukam 10 Lut 2013 17:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1236

  • Pralka Beko WBF 6006C Instrukcja obsługi

   pralka beko wbf 6006c

   08 Gru 2006 11:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 11917

   Poszukuję instrukcji obsługi do pralki Beko Wma 520s.

   Szukam instrukcji obsługi pralki Beko wma 520s.

   07 Paź 2007 10:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2562

   Poszukuje instrukcji obsługi do telewizora Beko 75E 21100070

   Poszukuje instrukcji obsługi do telewizora Beko 75E 21100070

   Schematu/instrukcji/artykułu 24 Lut 2008 13:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 567

   BEKO WM550T, WM5508T, WM5506T instrukcja obsługi POLSKI

   BEKO WM550T, WM5508T, WM5506T instrukcja obsługi POLSKIProducent: BEKOModel: WM550T, WM5508T, WM5506TJezyk: POLSKI

   AGD Instrukcje Obsługi 25 Sie 2009 11:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1324

   BEKO WML24500 M/WML24580 M instrukcja obsługi POLSKI

   BEKO WML24500 M/WML24580 M instrukcja obsługi POLSKIModel: WML24500 M/WML24580 M 25 Sie 2009 12:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2507

   BEKO BPM 5632 instrukcja obsługi POLSKI

   BEKO BPM 5632 instrukcja obsługi POLSKIModel: BPM 5632

   Inne Instrukcje obsługi 19 Paź 2007 18:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2074

   BEKO L5A TFT-LCD TV instrukcja obsługi ENGLISH

   BEKO L5A TFT-LCD TV instrukcja obsługi ENGLISHModel: L5A TFT-LCD TVJezyk: ENGLISH

   TV Instrukcje obsługi 11 Sty 2009 20:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 825

   BEKO CHASSIS C7-C8 instrukcja obsługi ENGLISH

   BEKO CHASSIS C7-C8 instrukcja obsługi ENGLISHModel: CHASSIS C7-C8 09 Kwi 2009 17:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 885

   BEKO LCD_L17LCD instrukcja obsługi ENGLISH

   BEKO LCD_L17LCD instrukcja obsługi ENGLISHModel: LCD_L17LCD 09 Kwi 2009 17:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 627

   BEKO LCD_LM CHASSIS instrukcja obsługi ENGLISH

   BEKO LCD_LM CHASSIS instrukcja obsługi ENGLISHModel: LCD_LM CHASSIS 09 Kwi 2009 17:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 872

   BEKO L1_LCD_L17LCD instrukcja obsługi ENGLISH

   BEKO L1_LCD_L17LCD instrukcja obsługi ENGLISHModel: L1_LCD_L17LCD 09 Kwi 2009 17:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 603

   Pralka Beko WMD 25100 M-instrukcja obsługi PL

   Witam w załączniku przesyłam tłumaczenie z j. niemieckiego panela sterowania do w/w pralki.

   23 Wrz 2010 22:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4448

   BEKO SSA 29000 - instrukcja obsługi PL

   Beko SSA 29000Instrukcja obsługi PL

   23 Paź 2010 21:39Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 832

   Beko GNE 45700 W- instrukcja obsługi PL

   LodówkaBeko GNE 45700 W 23 Paź 2010 21:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1262

   [Inne] szukam instrukcji obsługi do zmywarki Beko DFN6632

   szukam instrukcji obsługi do zmywarki BEKO DFN6632 może ktoś posiada albo podeśle mi linka z tą instrukcją w języku polskim

   16 Paź 2012 17:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1233

   BEKO WMP6508L - Potrzebna instrukcja obsługi

   Poszukuję instrukcję obsługi do pralki beko model WMP 6508L. Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie.

   05 Lut 2013 21:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1131

   BEKO WMD 75125 instrukcja obsługi EN i PL

   Instrukcja obsługi pralkiMarka: BekoModel: WMD 75125Języki: angielski, polski, łotewski, czeski...

   16 Lut 2013 02:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4128

   Beko WKD 235(20T, 00T, 00TS, 80T) instrukcja obsługi PL

   Model: WKD 235(20T, 00T, 00TS, 80T)Języki: polski

   16 Lut 2013 14:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1083

   Beko WKD 73500(S), 73580 instrukcja obsługi PL

   Model: WKD 73500(S), 73580 16 Lut 2013 14:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2658

   Beko WKL 13580 D instrukcja obsługi PL

   Model: WKL 13580 D 16 Lut 2013 14:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1317

   Beko WMD 235(60R, 80T, 00T, 00TS, 20T) instrukcja obsługi PL

   Model: WMD 235(60R, 80T, 00T, 00TS, 20T) 16 Lut 2013 15:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1644

   Beko WM 2356D, 2358E, 2350E, 2350ES instrukcja obsługi PL

   Model: WM 2356D, 2358E, 2350E, 2350ES 02 Wrz 2017 09:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 10557

   Beko WMD 651(25, 05S, 05)65085 instrukcja obsługi PL

   Model: WMD 651(25, 05S, 05)65085 16 Lut 2013 15:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2880

   Beko WMD 25105(TS, T)25085T instrukcja obsługi PL

   Model: WMD 25105(TS, T)25085T 16 Lut 2013 15:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5313

   Beko WMD 25106 PT instrukcja obsługi PL

   Model: WMD 25106 PT 16 Lut 2013 15:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6312

   Beko WMD 53580, 53500(S, BL)53520 instrukcja obsługi PL

   Model: WMD 53580, 53500(S, BL)53520 16 Lut 2013 15:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2331

   Beko WMD 65080 instrukcja obsługi PL

   Model: WMD 65080 16 Lut 2013 15:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2154

   Beko WML 15065D, 15085D, 15105D instrukcja obsługi PL

   Model: WML 15065D, 15085D, 15105D 16 Lut 2013 15:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 9105

   Beko WMP 15100 instrukcja obsługi PL

   Model: WMP 15100 16 Lut 2013 15:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1773

   Instrukcja obsługi (PL) zmywarki BEKO DFN 6833 B

   Instrukcja obsługi zmywarki BEKO.

   08 Maj 2014 23:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2448

   Beko WM 2506 D, 2508 L, 2510 M, 2510 MS - Instrukcja obsługi PL

   Beko WM 2506 D, 2508 L, 2510 M, 2510 MS - Instrukcja obsługi PLInstrukcja zamieszczona dzięki uprzejmości kolegi encelados.

   25 Sie 2015 20:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 10134

   Beko WMD 25121 T WMD 25101 T WMD 25081 T - instrukcja obsługi PL

   WMD 25121 TWMD 25101 TWMD 25081 T

   12 Sie 2016 23:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2820

   Instrukcja obsługi pralki beko WMA 765 s

   A znalazła by się instrukcja w języku polskim?

   15 Lut 2017 18:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2391

   Beko WMP 25120 instrukcja obsługi PL

   Pobierz instrukcję - w niej wszystko jest opisane...

   29 Lip 2018 08:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7854

   Beko WUE 6612 XWW - poszukuję instrukcji obsługi wj. angielskim i ew. polskim

   Poszukuję instrukcji obsługi pralki Beko WUE 6612 XWW w j. w j. polskim. Sprawa jest pilna i z góry dziękuję.

   24 Lip 2020 20:42Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 819

   Instrukcja obsługi pralki Beko WB 6006 RS

   Witam,potrzebuje instrukcje obsługi pralki marki Beko WB6006 RS. Szukałem wszędzie niestety bezskutecznie.Jeśli ktoś takową instrukcje posiada lub znajdzie będę ogromnie wdzięczny.

   12 Kwi 2022 19:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 417

   Beko WMB 61242 PT - Pranie energooszczędne ( E) jak wyłączyć?

   Na każdym programie? na bawełna 90 stopni też? Może warto spojrzeć do instrukcji obsługi?

   AGD Użytkowy 22 Lis 2012 08:59Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1737

   BEKO CSA29000S - przestała działać

   wyrwałeś zdanie z kontekstu Po pierwsze, gdzie tu: ciężko ocenić czy chłodziła - nie zauważyłem jakiejś większej zmiany temperatury szczególnie, że to było tylko 30 min... ;(jedyne spostrzeżenie to... zauważyłem skroploną wodę wewnątrz lodówki na tylnej ścianie... o tyle było to dla mnie dziwne,...

   AGD Początkujący 11 Sie 2013 20:50Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 3606

   Beko CSK240M31WN - buczy, dudni, rezonuje, pulsuje i wibruje

   czy to jest możliwe, że nowa lodówka tak działa?To, że nowa niej jest argumentem wykluczającym wadę. W każdym wieku mogą wystąpić różne choroby. W wieku dziecięcym też. Masz gwarancję i ewentualnie rękojmię. To nie Twój problem. Zgłosiłeś do serwisu to przyjadą i zdiagnozują powód. Tobie należy się...

   19 Cze 2022 21:05Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 489

   Beko WM 2552 L - szukam intrukcji obsługi

   Potrzebuje pomocy.Otóż otrzymałam pralkę beko WM 2552 LNiestety bez instrukcji obsługiPotrzebuje pomocy przy rozszyfrowaniu programów do nastawienia jej. Szukałam już wszędzie ale niestety nic nie znalazłam.

   02 Lut 2018 13:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1770

   [Inne] Poszukuję instrukcji do pralki Beko WMD 26100 P

   Witam jak w temacie, posiada ktoś instrukcję obsługi lub namiary na nią do Beko WMD 26100 P?

   27 Wrz 2014 07:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1431

   Beko WMB50811F - Kod błędu, pierze bez przerwy

   Czas prania jest dłuższy niż czas podany w instrukcji obsługi. • Niskie ciśnienie wody. >>> Pralka czeka aż napełni się odpowiednią ilością wody aby zapobiec pogorszeniu się jakości prania z powodu mniejszej ilości wody. A zatem czas prania przedłuża się. • Napięcie może być za niskie. >>>...

   25 Sie 2019 23:22Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 645

   Lodówka Beko GN163130ZGB - programowanie

   Od niedawna posiadam wyżej wymieniony model lodówki Beko, dziś zacząłem grzebać w opcjach bo próbowałem załączyć diodę LED przy panelu dotykowym. W dołączanej instrukcji obsługi do lodówki nie ma nic na temat, a "przypadkowo" przytrzymując jednocześnie przyciski zamiany temperatury chłodziarki...

   17 Gru 2021 18:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 333

   jak sprawdzić lodówkę BEKO RRN2260

   Witampo awarii starego grata, kupiłem ostatnio lodówkę BEKO RRN 2260 z drugiej ręki w komisie bo potrzebowałem czegoś szybko i tanio, stan wizualny jest poprawny, wiek oceniam na około 2-3 lat, tylko nie dostałem instrukcji obsługi i nie wiem jak dokładnie sprawdzić czy pracuje ona poprawnie... a mam...

   AGD chłodnictwo 27 Lip 2006 07:47Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5457

   BEKO WML 25100 jedno mignięcie lampki.

   Anulowanie programuAby anulowaç wybrany program, nale˝ynacisnàç i przytrzymaç przez 3 sekundyprzycisk. Lampka tego przyciskui wszystkie inne lampki sygnalizacyjnezgasnà. Mo˝na wówczas wybraç innyprogram i rozpoczàç pranie od nowa. JeÊliprzycisk zostanie wciÊni´ty...

   28 Paź 2008 21:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2850

   Pralka Beko WMB 81241 lms - płyn do płukania nie czeka na swoją kolej

   I skasować sowicie. Za co?Punkty z gwaracji jaką daje firma-CYT-Sprzęt o wadze do 10 kg zgłaszający wadę fizyczną Klient powinien dostarczyć do Autoryzowanego Serwisu BEKO S. A. po uprzednim telefonicznym kontakcie z infolinią BEKO S. A wraz z dowodem zakupu oraz w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.Sprzęt...

   13 Sty 2013 18:39Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 9120

   Beko WDIR7553101 po skończonym praniu nie moge otworzyc drzwiczek

   Kupiłam nowy automat BekoNowa pralka = gwarancja --> zgłosić do serwisu autoryzowanego.Rozumiem, że cykl sie zakończył prawidłowo, a drzwi po czasie 5 minut nadal są zablokowane.Zajrzeć do instrukcji obsługi, czy jest przewidziana dźwignia do awaryjnego otwierania. Jeśli tak, to zgodnie z...

   18 Maj 2021 08:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 807

   Beko WMD 65106 - Pralka Beko źle interpretuje ustawianie niektórych programów.

   Witam. Chciałbym was prosić o pomoc. Od pewnego czasu w pralce Beko WMD 65106 nie da się ustawiać niektórych programów. Tzn. pralka tak jakby źle interpretuje pozycje pokrętła programatora. Np. kiedy chcę ustawić samo wirowanie - powinien się wyświetlić czas 0:12, a wyświetla się 0:47 i pralka zamiast...

   29 Maj 2016 15:50Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3108

   Zmywarka jaką kupić? Bosch Samsung Beko Electrolux

   BEKO DFN 6838 X kupiłem w 2013, po rejestracji było 5 lat gwarancji i wytrzymała nieco ponad te 5 lat. Osobiście nie chciałbym bosch zmywarki od razu po gwarancji zgasło ogrzewanie, rodzina ma beko i jest niesamowicie zadowolonaCo było a nie jest, nie piszę się w rejestr.Mam doświadczenia z Boschem...

   AGD Co kupić? 24 Lis 2021 10:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5154

   Beko WM 5383t - Zamknięte drzwi, nie nalewa wody

   otóż mam problem z pralką. Przede wszystkim chciałbym zapytać czy ktoś ma instrukcje obsługi do ww. pralki? Szukałem na stronie producenta, ale nie ma. Pralka jest w domu studenckim to instrukcji dołączanej do zakupu też nie mam.Problem jest następujący, że pralka nie pobiera wody, a przycisk...

   23 Lis 2012 15:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3156

   Zmywarka BEKO DIN 5834 - jak ją włączyć

   Mniej więcej w skrócie tak: otworzyć drzwi, włączyć wyłącznik główny (on/off), wybrać program, ew. funkcje dodatkowe, nacisnąć przycisk start (pierwszy z prawej), zamknąć drzwi. w instrukcji nic nie ma Do zmywarki powinna być dołączona (oprócz w/w) skrócona instrukcja obsługi zawierająca opis programów,...

   06 Sty 2013 16:56Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 11115

   Pralka Beko WMA 641 W, migająca dioda "ready"

   Witam, moja kuzynka posiada pralkę Beko i od wczoraj pralka się popsuła. Dzisiaj byłem zobaczyć co i jak. zauważyłem migającą diodę ready. Od razu na myśl przyszedł mi czujnik zamknięcia drzwiczek. Mam pierwszy kontakt z tą pralką i nie posiadam instrukcji obsługi więc moje pytanie brzmi: Czy to będzie...

   27 Mar 2011 18:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3665

   Pralka BEKO WMD 25101. Zablokowana. Swiecą diody programatora.

   Praleczka jak w temacie, BEKO: WMD 25101 Zablokowana nie udaje się uruchomić. Świecą trzy diody na programatorze, nad kluczem, kłódką i symbolem żelazka.W programatorze uszkodzony był Viper 12A, został wymieniony na Viper 22A. Tylko taki aktualnie miałem. Pozostałe elementy programatora sprawdzone...

   AGD Pralki, Suszarki 01 Wrz 2011 19:30Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 11339

   Lodówka BEKO CN236220X - zmiana kierunku otwierania drzwi

   pomocy jak zamienić otwieranie drzwi w lodówce Beko CN 236220X?Instrukcja obsługi gdzieś się zapodziała?

   17 Paź 2015 14:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 21192

   Pralka Beko WB 6108 XE -opis programów bardzo proszę

   Kupiłem używaną pralkę Beko WB 6108 XE bez instrukcji obsługi. Jeżeli ktoś posiada to bardzo proszę o opis programów

   13 Sty 2013 00:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2304

   BEKO WML15106 PLP - migające kontrolki

   Ponad 50% wszystkich zgłoszeń nie wymaga wizyty serwisanta dzięki fachowej pomocy udzielonej telefonicznie przez naszych konsultantów.Szanowny Pan raczy żartować.Skąd te dane?Naprawa pralki przez telefon?To jak to się ma do czytania instrukcji obsługi? Czy uważacie, że potencjalny klient...

   05 Kwi 2013 19:36Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2223

   Beko WMB61232PL PTMA - Reset pralki

   Proszę o informację w jaki sposób można przeprowadzić reset w pralce Beko WMB 61232 PL PTMA. Instrukcja obsługi tego urządzenia milczy na ten temat.Objaw:Pralka pobiera wodę, dwa razy przekręci bębnem, po czym ponownie pobiera wodę i kręci bębnem i tak na okrągło, w każdym programie,...

   23 Cze 2015 06:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 13578

   Beko CIM302000 TX - piekarnik elektryczny nie działa

   Faktycznie to zegar, a ja rozebrałem całą kuchenkę. Dla potomności dodaje instrukcje obsługi do Beko CIM 302000 TX w załączniku.Serdeczne dziękuję.

   20 Sie 2017 19:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5490

   Kuchenka Beko FSMT55330DXDS - piekarnik samoczynnie się włącza i pracuje

   Czy aby nie jest to funkcja wychładzania piekarnika po pieczeniu?Dopytaj na infolinii.W instrukcji obsługi nie znalazłem żadnej informacji o tym jakoby ten model posiadał taką funkcję. Pomyślałem że zanim napiszę bezpośrednio do beko zapytam tutaj, bo być może szybciej dostanę odpowiedź.

   16 Wrz 2021 20:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1035

   Pralko suszarka Beko HTV7742XW - bęben piszczy podczas prania

   Proszę sprawdzić czy jest jakaś wzmianka w instrukcji obsługi pralki o blokadach transportowych:

   18 Lip 2022 08:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 930

   TV Schneider - Beko????

   instrukcja obsługi do TV Schneider STV2804 37MB pdf+7MBjpg

   TV Serwis 12 Kwi 2004 10:52Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4970

   Lodówka BEKO CS24CAW. Chłodzi dobrze, ale straszne hałasuje.

   Proszę o opinie czy to można uznać za normalne.Tak ma być, o ile sprzęt wyłącza się cyklicznie i osiąga zadowalające temperatury.Niestety, na " kocią muzykę " szkoda czasu i kasy, aby wzywać serwis gwarancyjny. Zabulisz za nieuzasadnione wezwanie (czytaj instrukcję obsługi, dotyczącej hałasów...

   09 Mar 2006 21:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5616

   Pralka Beko WML 15040 KL - reset

   Tak jak mi koleżanka mówiła pralka zrobiła dziś jedno pranie na programie mini, lecz po załadunku nowego wsadu i próbie uruchomienia praleczka "umarła"Nie wiem co robiła i jakie przyciski wciskała przed moim przyjściem lecz ja wykonałem czynności zalecane przez instrukcję tak jak należy.Nie...

   22 Lut 2007 15:32Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 59758

   Pralka Beko WM 2506D opis usterki i rozwiazanie

   Witam! Mam problem z pralką beko2506D. Zatrzymuje się na ostatnim płukaniu nie pobiera wody i zapada martwa cisza. Dodam, że dzieje się to tylko na programach specjalnych. Czy ktoś może mi pomóc w namierzeniu usterki? Z góry dziękuję!przeczytaj instrukcje obsługi >>>programy delikatne

   22 Lut 2007 07:59Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4596

   Pralka Beko WM5508T - migająca dioda prania wstępnego

   Pralka zawiesiła program, gdy zostało 36 min do końca prania. Nie wiem jak wejść w tryb serwisowy, aby zresetować program i zobaczyć jaki jest błąd i przyczyna zawieszenia się pralki.Resetujesz program, trzymając wciśnięty przycisk start/pauza przez ok. trzy sekundy na dowolnie wybranym programie...

   17 Cze 2007 12:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 13548

   Pralka Beko WML15060KL - przesuwa się podczas wirowania

   Wielkie dzięki nares. Dzięki Twojej myśli poszukałem tego w instrukcji obsługi i zrobiłem. Nawet nie wiedziałem, że takie coś się stosuje.Jeszcze raz dzięki:)

   15 Wrz 2009 18:33Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5663

   Pralka Beko WM5350T nie zawsze wiruje

   A instrukcję obsługi Kolega czytał?

   06 Lip 2009 16:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2493

   Pralka Beko WMD 65100 - nie wiruje na krotkich programach

   Czy ktos spotkał sie z tym problemem?No jasne, że tak. Proszę dokładnie poczytać instrukcję obsługi i zastosować się do zaleceń producenta.Niewyważenie wsadu przed wirowaniem.Jest to klasyczny przykład poprawnej reakcji maszyny.

   21 Mar 2010 23:57Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3226

   Pralka BEKO WMD75106 zablokowana

   W pralce jest włączony Tryb "Blokada przed dostępem dzieci" wyświetla symbol " C on" i w żaden sposób nie idzie go wyłączyć instrukcja obsługi podaje że wyłączenie/włączenie blokady wykonuje się za pomocą przycisków "start/pauza" oraz przycisku czasu opóźnienia naciśnięte razem na 3 sekundy. Przy próbie...

   22 Maj 2011 09:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 27658

   chłodziarko zamrażarka BEKO CS234022 - cykl pracy

   A zainstalowałeś lodówkę zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi?

   27 Cze 2012 21:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3218

   Zmywarka Beko DWD5412S - osad, zacieki...

   nie ma regulacji soli chyba no właśnie to chyba, chyba by trzeba by zacząć od poczytania instrukcji obsługi.

   23 Lut 2013 20:20Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7704

   BEKO CSA 29022 X - Dziwna praca i hałas

   Jeszcze poczytaj w instrukcji obsługi jaka jest dopuszczalna głośność pracy lodówki, żeby cię nie zaskoczyli.

   06 Sty 2015 01:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2943

   BEKO WMB 61011 PL N nie chce wirować

   Instrukcję obsługi przestudiowałam. Problem jest niezależnie od tego czy wrzucam pełen wsad, czy jedną bluzkę. Wykluczyłam w zasadzie wszystko, na co mogłam wpaść ja i instrukcja. Myślałam, że może tutaj podpowiecie mi coś, co mogło mi nie przyjść do głowy, a jest banalne. Ale widzę, że problem może...

   08 Mar 2014 14:19Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3201

   [Pralka] Którą wybrać - Gorenje, Beko, Whirpool.

   Użytkowanie jest proste. Programator już dla danego programu ogranicza obroty, temperaturę, aby przypadkowo na syntetykach / praniu ręcznym nie ustawić 95°C i 1200 rpm, co mogło się zdarzyć przy pralkach z programatorach mechanicznych.Praktycznie każdy producent udostępnia instrukcję obsługi, więc...

   13 Kwi 2014 14:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4827

   Zmywarka beko DSFS 6835X - nie skończyła zmywania i staneła

   A nie jest czasem w trakcie suszenia? Jeśli nie to spróbuj zresetować program, sposób na pewno znajdziesz w instrukcji obsługi, może jest też opisany reset na zmywarce.

   22 Cze 2015 13:39Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2217

   BEKO MWC 2010 EX mikrofala - bezpiecznik szklany

   Znalazłem parametry bezpiecznika w kilka minut, wyszukałem najpierw instrukcję obsługi mikro fali a potem na 59 stronie masz prawidłowe parametry bezpiecznika:

   12 Paź 2015 06:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1008

   BEKO WMD 75100 - nie startuje - mruga " 'C " temp.

   Blokada rodzicielska nie jest włączona, próbowałem wł/wył blokadę zgodnie z instrukcją obsługi, ale bez reakcji. Programy pokrętłem można zmieniać, zmienia się czas i zadana temp na danym programie, ale żadne przyciski nie reagują. Kupiłem identyczną pralkę, przełożyłem programator i nadal mruga 'C'....

   05 Lis 2015 15:32Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2631

   Pralka BEKO WMY 61033PL PTLB2 - kontrolka płukanie

   Jeśli jest na gwarancji to dzwon po serwis.Pralka jest jeszcze na gwarancji, jednak przed wezwaniem serwisu chciałbym się upewnić czy wina nie leży po mojej stronie - sprawdziłem filtr na pompce odprowadzającej popłuczyny - jest czysto - co jeszcze powinienem sprawdzić?Problemem może być zagięty...

   05 Mar 2016 15:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1536

   Czemu świecą się 3 diody i pralka nie reaguje Beko wmb 51011 f

   Sprawdzić: filtr pompy spustowej, wężyk hydrostatu---> dmuchając, będą słyszalne przeskoki membrany przełącznika... takie:pyk-pyk, blokadę drzwiczek.Elektrozawór również należałoby sprawdzić, właściwe ciśnienie wody w sieci wodociągowej.No i poczytać instrukcję obsługi ze zrozumieniem---> wskazanie...

   26 Lis 2020 20:30Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 15105

   Beko WMB 71443LE - włączeniu pralki na dowolnym programie nie chodzi

   Strona 30 instrukcji obsługi się kłania:)

   05 Lip 2018 08:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1098

   Beko WMB71042PTLMA - Nie blokuje drzwi

   Masz włączoną funkcję "zabezpieczenie przed dziećmi", a przy pomocy instrukcji obsługi musisz wyłączyć tą funkcję bo nie włączysz pralki.

   26 Maj 2017 22:49Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 9651

   Lodówka Beko RCNA365E32DZX - Co jakiś czas wyskakuje wykrzyknik

   Instrukcja obsługi pewnie w ręce parzy?

   10 Paź 2022 10:03Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 52206

   Suszarka Beko DPY 8506 GXB1 - słabo suszy, zatkany parownik

   Suszarka bardzo słabo suszy, chodzi 3-4-5 godzin, pranie dalej mokre/wilgotne. Grzałka działa, a zbiornik wody pusty i wszystko leci do kanalizacji. Filtr kłaczków czyszczony zawsze przed suszeniem i w trakcie suszenia dodatkowo opróżniany. Filtr w szufladzie (filtr skraplacza) czyszczony regularnie....

   16 Lis 2022 19:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11727

   Indukcja Beko HII64500FHT - nie działa prawidłowo?

   Czy ten dźwięk pilaki łańcuchowej pochodzi z tej płyty? Ciężko z tego filmu wyłapać jakieś cykanie.Jeżeli jest wykorzystywana jakaś automatyka utrzymania ciepła, to ze zwykłymi garnkami może nie działać prawidłowo. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.Jeżeli jakość instalacji jest należyta...

   04 Wrz 2018 20:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2088

   Lodówka Beko CDA659FS - jak wymienić żarówkę?

   Trzeba zdjąć osłonę {kratkę}. W instrukcji obsługi jest to pokazane. Śrubokrętem podważyć od strony wiatraka.

   13 Gru 2018 15:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7638

   Piekarnik Beko BIM 32302 XMS - wyrzuca bezpiecznik.

   Gradkiewicz w instrukcji obsługi jest napisane 16A.

   14 Lut 2019 19:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 972

   Pralka Beko WME7247W - błąd E17, nie mogę uruchomić pralki. Co robić?

   E17 to błąd związany z cyklem płukania. Spróbuj przytrzymać przycisk Start dopóki nie zacznie pracować pompa spustowa. Jeśli masz instrukcję obsługi to powinien tam być zapis jak zresetować pralkę.

   26 Cze 2019 19:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6318

   Beko WRE5511BWW - Listwa zasilająco-filtrująca z bezpiecznikiem

   Problem polega na tym, że producent urządzeń typu pralka automatyczna przestrzega przed używaniem przedłużaczy w jakiej kolwiek formie a taka listwa zabezpieczająca jest właśnie przedłużaczem z zabezpieczeniem. Powinna być nawet o tym wzmianka w instrukcji obsługi a w każdym bądź razie kiedyś zawsze...

   15 Lip 2019 01:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 468

   Beko EWUE6636XAW - Pralka nie kończy programu

   Proszę przeczytać instrukcję obsługi na początek. Po osiągnięciu końca programu może ona potrzebować trochę czasu, aby wyświetlił się napis "end".

   23 Sty 2021 19:42Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 783

   Beko pralko suszarka - Mnóstwo kłaczkow na kołnierzu po 1 praniu

   Na szybko przeglądnąłem instrukcję obsługi tej pralko-suszarki i nigdzie nie widzę, by tam był taki filtr do wyłapywania kłaczków jak w normalnej suszarce. Wszystko ma podobno spłynąć z wodą i dlatego dopływ wody ma być otwarty podczas suszenia a otwór w gumowym kołnierzu drożny. Nie dziwią mnie te kłaki...

   14 Kwi 2022 19:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3039

   Pralka Beko WMB 610503 PL PTM - błąd C on

   Jak można korzystać z urządzenia nie przeczytawszy instrukcji obsługi?Child Lock - blokada dostępu dzieci, została włączona:'Jeśli przy załączonej blokadzie dostępu dzieci przekręci sie pokrętło wyboru programów, na wyświetlaczu pojawi się "Con".Blokada dostępu dzieci nie pozwala na żadną zmianę...

   11 Lip 2021 21:41Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1191

   Beko MCNA406E40ZXBN - jak przełożyć dolny zawias drzwi

   Nikt, ale to nikt nie zadał pytania: "Czy instrukcja obsługi obejmuje przełożenie drzwi? "

   01 Mar 2022 17:52Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 678

   Transport Lodówki Beko - Na którym boku przewieźć poziomo lodówke

   Kolego kecajk49. W niektórych instrukcjach obsługi jest napisane, że przy przekłafce drzwi z prawych na lewe( czy odwrotnie) należy położyć lodówkę na plecach. Tyczy to tych, ktore nie mają wydatnego skraplacza z tyłu.Wg mnie olej ani przyłącza nie są problemem, ale sprężysye zawieszenie sprężarki...

   19 Cze 2022 20:35Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1713

   Dlaczego kuchenka gazowa BEKO razi prądem i czy to wina instalacji?

   Dobra, podłączyłem bolec do niebieskiego przewodu i już nie kopie. Pytanie czy to normalne i może tak pozostać, czy reklamować kuchenkę?PS. Przed mostkowaniem sprawdziłem miernikiem napięcie między obudową a bolcem od przedłużacza i było 115V.Instalacjami elektrycznymi mogą zajmować się osoby...

   Elektryka Instalacje i Sieci 06 Wrz 2022 14:18Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 579

   Zmywarka Beko DE3542FS szukam instrukcji obslugi

   Witam.Jak w temacie. Jeśli ktoś ma dostęp to takowej instr. obsługi tej zmywarki w wersji pdf bardzo prosiłbym o pomoc.Dziękuję.

   20 Lis 2010 18:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1383

   Informacje o pralkach firmy Beko.

   Ta ja się wypowiem teraz na temat pralki;)Ardo A1000Xgwarancja 36 miesięcy, koszt zakupu ok 1400 PLNczas użytkowania 8, 5 roku; odsprzedanaawarie: opornik w układzie zasilania, wyłącznik sieciowy wykonane we własnym zakresieobsługa przyjemna, szczególnie fajne rozwiązanie - "chowane pokrętła...

   RTV Co kupić? 29 Gru 2006 13:54Odpowiedzi: 1090 Wyświetleń: 35751

   Czyszczenie bębna w pralkach automatycznych.

   Chcę żeby pralka służyła jak najdłużej więc proszę o jakieś porady.Moja porada wykup gwarancje na 5 lat minimum.Stosuj się do zaleceń od producenta jak eksploatować, konserwować pralkę, które zapewne podał w instrukcji obsługi.Pracownik ze sklepu powiedział że nie muszę stosować środków...

   30 Cze 2017 11:18Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5394

   jaką zmywarkę wolnostojącą 45cm kupić - Bosch czy Electrolux?

   Minęło już trochę czasu więc mogę napisać opinię o tej zmywarce. Jak do tej pory jesteśmy zadowoleni, zmywarka dzięki niektórym programom nareszcie myje szybko za co ogromny + w stosunku do starej. Nie trzeba już czekać 2-3 godzin, bo wystarcza 1 godzinka na dokładne umycie z suszeniem codziennych naczyń....

   01 Kwi 2022 10:12Odpowiedzi: 94 Wyświetleń: 26634

   Tech-Line TL-15LC L05. Uaktywnienie systemu D/K.

   Wreszcie go rozkręciłem. W środku BEKO, filtry z falą K3958M i K9656M. Wejscie w SM typowe dla BEKO, uaktywniam D/K, standard ten pojawia się w menu użytkownika, ale niestety fonii brak. I to mimo, że w instrukcji obsługi system ten figuruje. Czyli jest tak, jak napisał kolega DiZMar. A może ktoś z...

   TV CRT Serwis 08 Sty 2010 23:27Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1452

   Ogrzewanie za pomocą on/off

   Zrobiłem małe poszukiwania i okazuje się, że to BEKO to chyba jakiś GREE, po numerze pilota YB1FA oraz po numerze kompresora za: dotarłem do pdf z data sheet, którego fragmenty są zresztą wydrukowane jako moja instrukcja obsługi, wychodzi że dla 1200 BTU wydajność od temp przedstawia się tak: może...

   Wentylacja i Klimatyzacja 08 Sty 2016 21:27Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 13743

   Pralka Electrolux EW6S426BPI - uszkodzona?

   Z owymi zarysowaniami może być różnie. Tu raczej temat do sklepu.z przodu dołem obudowa na rogach nie styka się z drugą częścią pralki,W pewnych granicach możliwe ze względu na demontowalny przódbęben lata po pralce tył przód,prawidłowow czasie prania i wirowania obija się o boki...

   18 Kwi 2020 15:30Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1800

   Pralka do 50cm gł, ładowanie od frontu, rozbieralny bęben do 1500

   No to kupuj dalej pralki co pięć lat. Co Ty zrobisz jak zniknął te tanie pralki a Twoje Beko zacznie kosztować 2500 PLN.Aaa u mnie 1, 9 programu dobowo po roku i to odczytane z pamięci a nie z dupy.A to nie wiedziałem, popatrz, człowiek całe życie się uczy.Już od stycznia 2021 roku sprawy obrócą...

   13 Cze 2020 19:57Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1257

   Jakiego producenta lodówkę kupić? Liczy się trwałość i prosty serwis.

   zastanawiam się jeszcze nad boschem/siemensem.Odradzam. Droga chińszczyzna.Natomiast dobre opinie ma LG z inverterowym silnikiem liniowym. Mam na podorędzi jedną taką i od chyba 3 lat chodzi. Niektórzy serwisanci narzekali na te sprężarki z silnikiem liniowym. Mnie trudno oceniać, bo żadnej nie...

   01 Lis 2022 18:12Odpowiedzi: 85 Wyświetleń: 13473

   Jaka pralka do 1200 zł ładowana od frontu

   Oczywiście dużo zależy też od indywidualnych potrzeb, jednemu starczy 5kg, innemu 10kg będzie mało. Dużo ludzi jednak myśli, że jak pralka ma te 6 czy 7kg ładowności, to zawsze można tyle wrzucać. Wystarczy choćby spojrzeć w instrukcję obsługi, gdzie powinna być tabelka z poszczególnymi programami i...

   12 Lis 2016 20:57Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3033

   Wybór lodówki do około 1500 zł

   Niedawno miałem ten sam problem co ty i też nie wiedziałem co wybrać. Jednak zdecydowałem się na jeden z modeli Electrolux - jest wyższy niż ty podajesz, ale z pewnością dobierzesz coś dla siebie.No Frost w lodówce - dowiedziałem się, że wysusza jedzenie i trzeba je trzymać w pojemnikach by tego efektu...

   06 Lut 2011 20:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4832

   Piekarnik do zabudowy na 400V

   Są. Na pewno Beko ma modele na 2 fazy, do zabudowy słupkowej. Modelu nie podam, bo piekarnik jest zabudowany w szafce, a instrukcja obsługi z nazwą modelu zaginęła:-)

   10 Lut 2012 18:57Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7676

   pralka jaka - zakup pralki

   Amiki mają rozbieralne zbiorniki itp., czego brakuje pralkom Beko. Ceny - obie firmy mają dość niskie. Ja bym wybrał Amicę, jeśli spełniałaby wszystkie moje wymagania programowe;) (niestety, żaden model nie ma wszystkiego, no i te ich czasy prania... :S) Polecam poprzeglądać na internecie instrukcje...

   04 Paź 2014 22:36Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 11160

   Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła czy bez?

   witam, mam ten sam dylemat co poprzednicy w zakresie wyboru.co do zużycia energii i innych parametrów, to istotne wydają się czas suszenia i ilość kWh na porcję (wg normy bawełna pełny kosz jest podawany) i tutaj są znaczne różnice.żona naciska że to powinno suszyć szybko, a tanie suszarki z pompą...

   21 Sty 2023 14:09Odpowiedzi: 1100 Wyświetleń: 389115

   Kuchnia elektryczna ceramiczna 50cm - konkretna budowa drzwi

   na mnie, marketingowe zabiegi nie działają... Ze względu na cięcie kosztów kilka lat temu wypromowano nowy standard drzwi - "dwie niezależne tafle szkła" funkcjonalne i łatwe w czyszczeniu...Przyznaję - płaska powierzchnia jest plusem tej konstrukcji. Zapomina się jednak o słabej termo-izolacji takiego...

   10 Paź 2015 18:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2148

   Poszukuję pralki i zmywarki z przyłączem na ciepłą i zimną wodę.

   To jest w ogóle dziwne, tyle się mówi o ekologii, pralki już mają A z trzema plusami, i... grzałkę 2 kW, jak to ma być energooszczędne?. A sprzedawcy odpowiadają że nie ma pralek z podłączeniem do ciepłej wody, po prostu nie chce im się szukać, nawet w sklepach internetowych nie można sobie...

   26 Wrz 2022 13:33Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 23796

   Witryna Whirlpool ADN203/1 nowa słabo chłodzi?

   Jak Ty to nazywasz profesjonalną chłodziarką to ja być ojciec RydzykTak jest nazwana na stronie producenta i w instrukcji obsługi. To jest chłodziarka przeznaczona do np. sklepu.Normalnie Wh bym nie kupił:not:, ale oferta rynkowa witryn jest bardzo skąpa. Jest jakieś tanie Beko albo kosmicznie...

   22 Maj 2020 11:19Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 813

   Jakiej firmy zmywarka najlepsza?

   Historia mojej zmywarki (jak się komuś chce czytać)W 2013 roku kupiłem zmywarkę oraz lodówkę do nowo wybudowanego domu. O ile lodówka nie sprawia póki co problemów, o tyle zmywarka powoduje, że kupując cokolwiek w przyszłości do domu, auta lub ogrodu, będę unikał jak ognia produktów zarówno Boscha,...

   04 Wrz 2022 14:28Odpowiedzi: 103 Wyświetleń: 106440

   Podłączenie płyty indukcyjnej

   Tak to mniej więcej podłączyłem:Znam się na elektryce i elektronice ale w sumie to moje pierwsze podłączenie płyty indukcyjnej u kogoś i chciałbym wiedzieć jakie uprawnienia mi do tego są potrzebne i jakie pomiary powinienem ewentualnie wykonać do protokołu.Na 99% jest to złe podłączenie....

   Elektryka Dla Każdego 19 Sty 2019 17:19Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 8424

   Jak wygląda marketing szeptany na forum?

   Miło mi, że nie wymieniłeś Beko. Kupiłem ich pralkę wbrew opiniom w necie. Pożyjemy, zobaczymy.W nowych Beko jak i wszystkich pralkach jest pewna zasada długowieczności;)- nie przeładowywać pralki (max. wsad zgodny z instrukcją obsługi)- 15 minutowe przerwy między praniami- higiena sprzętu...

   Tematy tygodnia 22 Sie 2022 21:05Odpowiedzi: 85 Wyświetleń: 6528

   Jaka suszarka do ubrań? Jakie parametry są istotne?

   Co z tego że córka czyściła co miesiąc pędzelkiem i odkurzaczem kratkę wymiennika od zewnątrz, jeśli część farfocli przeszła dalej i zatkała kanały.Z tego wynika, że filtr w bębnie jest do bani i przepuszcza brudy dalej. To jest tak skonstruowane, żeby od klienta wyciągnąć dodatkową kasę. W instrukcji...

   22 Sty 2023 13:11Odpowiedzi: 113 Wyświetleń: 140235

   Indesit BIAA 12 - Szron w chłodziarce, długa praca kompresora

   A czy chłodziarka ma ok. 5 cm luzu dookoła, czy jest przystawiona którymś blokiem do np. mebli? Miałem podobny problem z Beko. Okazało się, że ustawiona była niezgodnie z instrukcją obsługi. Po przedstawieniu w inne miejsce i pozostawieniu wspomnianych 5 cm z każdej strony, problem ustąpił.

   13 Cze 2021 16:44Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 300

   Czy warto kupić zmywarkę Haier WD-AFM?

   Czy warto kupić tą zmywarkę? Czytałem opinie różnych osób na jej temat i wypada całkiem nieźle.Cechy jakimi się kieruję to:1. Niska cena2. Małe wymiary3. Prostota obsługi(żeby mama mogła ją włączać).Klasa energetyczna jest malo ważna bo ta zmywarka ma klasę B i zużywa 0, 95 kwh na cykl a BEKO(ładowność...

   30 Sty 2008 23:15Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6343

   Jaką mało awaryjną pralkę zakupić?

   Polecano pralkę Beko. Taką ma moja córka. Ja mam negatywne zdanie o tych pralkach. Zanim kupili byłem w kilku sklepach i rozmawiałem ze sprzedawcami. Oczywiście każdy polecał "wypasioną drogą wersję" która ma wszystko. W euro rtv agd w carreforze w Krakowie rozmawiałem z gościem z obsługi, taka normalna...

   18 Sty 2020 18:03Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 9051

   Jaką pralkę wybrać do 1000zł?

   Z Beko pojawił sie problem - nie ma w EuroRTV, a tutaj będe kupował.A co z Amicą? Podoba mi się AWS610L ale nie znalazłem żadnych recenzji o niej. Podoba mi się że jest prosta w obsłudze, ma mało programów. Skłaniam się jakoś do Amici tylko nie wiem które modele są godne polecenia.Kupiłem Amice...

   22 Maj 2013 20:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1689

   Nowe AGD do domu (lodówka, zmywarka)

   Witam ostatnio kupowałem... ostatnio to znaczy kiedy?Każdy sprzęt będzie działał latami, pod warunkiem, że będziemy o niego dbali i przestrzegali instrukcji montażu i obsługi.Żadna sztuczna inteligencja, nie zastąpi zdrowego rozsądku.Przykład porad czyszczenia zmywaki Bosch:albo czyszczenie...

   08 Paź 2022 18:42Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 498

  Podręcznik instalacji i obsługi Beko Wma 520 S

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i obsługi Beko Wma 520 S

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i obsługi Beko Wma 520 S