Podręcznik oryginalny Emerson Fisher Mr98ld

Podręcznik oryginalny Emerson Fisher Mr98ld jest nowym i unikalnym podręcznikiem, który został opracowany przez specjalistów z firmy Emerson Fisher. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat różnych aspektów technologii Emerson Fisher, w tym instalacji, konserwacji, kontroli jakości i naprawy. Podręcznik pomaga użytkownikom zrozumieć zalety i ograniczenia urządzeń Emerson Fisher, umożliwiając im złożone zadania techniczne. Dodatkowo zawiera wyczerpujące informacje na temat wykorzystywania produktów Emerson Fisher w celu uzyskania jak najlepszych wyników.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik oryginalny Emerson Fisher Mr98ld

DOSTĘPNE TYPY TESTU

papier-ołóweke-testy

ACL

Lista Przymiotnikowa ACL

AUTORZY

Harrison G. Gough, A. B. Heilbrun

POLSKA ADAPTACJA

Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP (2010)

AUTOR PODRĘCZNIKA

Katarzyna Martowska (2012)

WIEK OSÓB BADANYCH

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

PROCEDURA

Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie około 12 minut

UŻYTKOWNICY TESTU

Psychologowie

ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. Test stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości, między innymi do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych, na przykład do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach.

Komplet

Komplet

ACL Komplet

 • podręcznik oryginalny,
 • polska normalizacja,
 • arkusze odpowiedzi (25 egz. ),
 • arkusze wyników (25 egz. ),
 • arkusze profilowe (25 egz. ).

800, 11 zł

745, 21 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

ACL- Podręcznik oryginalny

242, 34 zł

230, 80 zł netto (5% VAT)

Podręcznik

437, 21 zł

416, 39 zł netto (5% VAT)

Arkusze testowe

ACL- ark. odp. kpl (25 egz. )

39, 70 zł

32, 28 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

ACL- ark. wyników-kpl. (25egz. )

ACL- ark. profilowy-kpl(25egz. )

41, 16 zł

33, 46 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

ACL- ark. wersja I (Ja idealne)

32, 28 zł netto (23% VAT)

E-jednostki

e -ACL jednostka badaniowa

35, 81 zł

29, 11 zł netto (23% VAT)

E-jednostki

e -ACL wprowadzenie wyników

8, 95 zł

7, 28 zł netto (23% VAT)

Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

DOSTĘPNE TYPY TESTU

papier-ołówek

IAS

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe

POLSKA ADAPTACJA I PODRĘCZNIK

Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz (2016)

WIEK OSÓB BADANYCH

Dorośli

PROCEDURA

Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 10–15 minut

UŻYTKOWNICY TESTU

Psychologowie

Jest to narzędzie samoopisowe służące do pomiaru cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi. IAS pozwala na diagnozę uwzględniającą typowy rodzaj zachowań interpersonalnych. Jest narzędziem umożliwiającym charakteryzowanie dynamiki relacji, jakie mają miejsce w różnego rodzaju grupach czy zespołach, a także w rodzinie. Pozwala też określić możliwe problemy interpersonalne i zagrażające zaburzenia osobowości.

Komplet

Komplet

IAS Komplet

 • podręcznik oryginalny,
 • podręcznik – polska adaptacja,
 • arkusze testowe (25 egz. ),
 • arkusze wyników (25 egz. ),
 • słownik (25 egz. ).

470, 67 zł

434, 23 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

IAS- Podręcznik oryginalny

104, 92 zł

99, 92 zł netto (5% VAT)

Podręcznik

265, 11 zł

252, 49 zł netto (5% VAT)

Arkusze testowe

IAS- ark. testowy-kpl. (25egz. )

29, 74 zł

24, 18 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

IAS- ark. wyników-kpl(25egz. )

41, 16 zł

33, 46 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

IAS- ark. słownik-kpl. )

24, 18 zł netto (23% VAT)

Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

DOSTĘPNE TYPY TESTU

papier-ołówek

BVRT

Test Pamięci Wzrokowej Bentona

AUTOR TESTU

Artur L. Benton

POLSKA NORMALIZACJA

Aleksandra Jaworowska, Iwona Bac, Joanna Stańczak (2019)

WIEK OSÓB BADANYCH

Dzieci, młodzież, dorośli

PROCEDURA

Badanie indywidualne bez ograniczenia czasu; badanie jedną wersją trwa około 5 minut

UŻYTKOWNICY TESTU

Psychologowie

Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Znajduje zastosowanie w diagnozie neuropsychologicznej i badaniach naukowych.

Komplet

Komplet

BVRT Komplet

 • podręcznik z polską normalizacją (Uwaga! Podręcznik nie zawiera instrukcji badania i sposobu obliczania wyników),
 • podręcznik oryginalny,
 • zeszyt z wzorami,
 • arkusze odpowiedzi (25 egz. ),
 • klucz.

923, 44 zł

819, 51 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

BENTON (BVRT) -podręcznik oryginalny

234, 87 zł

223, 69 zł netto (5% VAT)

Podręcznik

BENTON (BVRT) -polska normalizacja

258, 35 zł

246, 05 zł netto (5% VAT)

Zeszyt

263, 45 zł

214, 19 zł netto (23% VAT)

Klucz

31, 27 zł

25, 42 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

135, 50 zł

110, 16 zł netto (23% VAT)

Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

Podręcznik oryginalny Emerson Fisher Mr98ld

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik oryginalny Emerson Fisher Mr98ld

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik oryginalny Emerson Fisher Mr98ld