Podręcznik wdrażania Dell Dimension T2310

Dell Dimension T2310 to system komputerowy stacjonarny wyposażony w procesor Intel Pentium 4. Jego podstawową funkcją jest wykonywanie zadań z zakresu obliczeń, przetwarzania danych i przechowywania informacji. System ten jest dostarczany z kompletem instrukcji wdrażania, które obejmują wszystkie czynności wymagane do uruchomienia i działania systemu, w tym konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego. Podręcznik wdrażania Dell Dimension T2310 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące procesu instalacji, konfiguracji, aktualizacji i utrzymywania systemu. Podręcznik wdrażania Dell Dimension T2310 jest przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą skonfigurować i korzystać z tego systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Dell Dimension T2310

komputerów Mac

Podręcznik wdrażania komputerów Mac został połączony z Podręcznikiem wdrażania iPhone'a oraz iPada oraz dokumentem Ustawienia zarządzania urządzeniami mobilnymi dla administratorów IT w jeden nowy przewodnik zatytułowany Wdrażanie na platformie Apple. Uaktualnij swoją zakładkę.

Był pomocny?

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Oprócz zapewnienia dostępu do sieci Wi-Fi w placówce edukacyjnej wiele okręgów szkolnych pomaga także uczestnikom zajęć w nauce z dowolnego miejsca, wdrażając iPady z obsługą sieci komórkowej.

Omówienie

Wdrożenia obejmujące urządzenia komórkowe różnią się od wdrożeń na Wi-Fi w wielu ważnych aspektach, pojawiają się więc nowe elementy do rozważenia:

 • Typ modułu identyfikacji abonenta (SIM)

 • Wybór operatora

 • Wsparcie ze strony rozwiązania MDM

 • Filtrowanie zawartości

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo: Planning for Cellular Connectivity (Planowanie połączenia przez sieć komórkową).

eSIM oraz fizyczna karta SIM

Aktywacja usługi komórkowej wymaga karty SIM lub eSIM dostarczonej przez operatora. Karty eSIM są preferowane z wielu powodów, ale Twój lokalny operator może nie obsługiwać ich w skali potrzebnej w Twojej organizacji. Wybór operatora powinien również uwzględniać zasięg w miejscu zamieszkania użytkowników, położenie szkoły, a także wszelkich miejsc, w których urządzenia są początkowo konfigurowane.

Wybór operatora

Niektóre iPady obsługują połączenie z siecią komórkową. Aby najlepiej wykorzystać to połączenie podczas planowania wdrożenia, upewnij się, że wybrany został operator odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Ponieważ karty eSIM są oparte na oprogramowaniu, zapewniają znacznie większą elastyczność wdrażania, a także są łatwiejsze do zabezpieczenia. Administratorzy mogą zdalnie uruchamiać instalację karty eSIM oraz ograniczać użytkownikowi możliwość usunięcia jej z urządzenia. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany operatora komórkowego dla urządzeń po ich wdrożeniu wśród użytkowników, polecenie MDM umożliwia dokonanie tej zmiany bez udziału użytkownika. Korzystanie z kart eSIM ma także inne zalety. Na przykład, jeśli jest to dozwolone, użytkownik może także przełączyć na poprzednią kartę eSIM, wybierając Ustawienia > Sieć komórkowa.

Wybierając operatora, zapytaj o następujące rzeczy:

 • Jaki jest okres tworzenia i udostępniania kart eSIM po podpisaniu umowy, aby można je było przypisać do obsługiwanych iPhone’ów i iPadów?

 • Czy operator obsługuje funkcję Apple Lookup Service (ALS), umożliwiającą automatyzację instalacji kart eSIM?

 • Czy operator umożliwia użytkownikom przenoszenie kart eSIM między iPadami?

 • Jaki jest adres URL serwera eSIM Twojego operatora (znanego jako serwer SM-DP +)?

  • Upewnij się, że zapory sieciowe nie blokują dostępu do serwera eSIM operatora.

  • Podczas instalacji kart eSIM przy użyciu rozwiązania MDM musi być używana nazwa hosta serwera eSIM operatora.

 • Jeśli chodzi o zasięg i pojemność sieci komórkowej, czy operator może:

  • Przeprowadzić badanie wież komórkowych w pobliżu miejsc, w których będą poświadczane urządzenia i gdzie może odbywać się zdalne nauczanie?

Uwaga: Operatorzy mogą nie być przygotowani na liczbę urządzeń jednocześnie oczekujących w kolejce do poświadczenia eSIM. Wielu operatorów żąda informacji o planowanym przeprowadzaniu zautomatyzowanego poświadczania.

Filtrowanie zawartości

Urządzenia poświadczone poza siecią szkolną mogą wymagać dostosowania strategii filtrowania treści. Urządzenia te korzystają z sieci komórkowych, oraz domowych lub publicznych sieci Wi-Fi. Jeśli istniejące rozwiązania do filtrowania treści opierają się na wykorzystaniu sieci lokalnych (należących do szkoły) w celu zapewnienia filtrowania treści, wymagane jest nowe podejście. Jednym z rozwiązań jest kierowanie całego ruchu z powrotem przez sieć szkolną (przy użyciu VPN lub globalnej konfiguracji proxy), ale może to wymagać modernizacji szkolnego połączenia z Internetem lub innych elementów infrastruktury.

Rozwiązania filtrujące oparte na chmurze mogą być lepiej dostosowane do urządzeń komórkowych, ponieważ nie wymagają one danych do przesyłania tam i z powrotem przez sieć szkolną.

Filtrowanie treści na urządzeniu za pomocą aplikacji korzystających z szablonu roboczego Apple Network Extensions zapewnia najlepsze doświadczenie użytkownika, ponieważ z urządzenia jest wysyłany bardzo mały ruch, a elementy sterujące filtrowaniem treści są zarządzane lokalnie.

Korzystając z filtrowania treści, należy wziąć pod uwagę, że rozwiązania do filtrowania oparte na plikach VPN/PAC nie filtrują ruchu hotspotów osobistych. Do profilu konfiguracji można dodać ograniczenie uniemożliwiające korzystanie z hotspotu osobistego.

Uwaga: Niektórzy operatorzy (tacy jak T-Mobile w Stanach Zjednoczonych) używają w sieci komórkowej wyłącznie adresów IPv6. Każde rozwiązanie filtrowania treści powinno zostać sprawdzone pod kątem zgodności z sieciami używającymi wyłącznie adresów IPv6.

Wdrażanie iPadów z kartami eSIM

Aby wdrożyć urządzenia iPad na dużą skalę przy użyciu kart eSIM, należy zebrać identyfikatory urządzeń, wysłać je do operatora, zarejestrować urządzenia w rozwiązaniu MDM, a następnie wysłać polecenie MDM w celu aktywowania kart eSIM.

 1. Zbierz wymagane identyfikatory (numer seryjny, IMEI, EID) przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Od działu sprzedaży Apple.

  • Skanując kody kreskowe na opakowaniach produktów.

  • Poprzez powiązanie urządzeń z Makiem i użycie aplikacji Apple Configurator lub narzędzia wiersza poleceń cfgutil w celu wyeksportowania numeru seryjnego i IMEI. Nadal konieczne będzie uzyskanie identyfikatora EID każdego urządzenia przy użyciu innych opisanych metod.

  • Jeśli urządzenia są już wdrożone, rozwiązania MDM mogą wysyłać zapytania o numer seryjny oraz IMEI, oraz (w systemach iOS 14 lub nowszych, oraz iPadOS 14 lub nowszych) o identyfikator EID.

 2. Wyślij te dane do operatora i uzyskaj od niego adres URL serwera eSIM.

 3. Gdy operator potwierdzi, że karty eSIM są gotowe, zarejestruj iPady w rozwiązaniu MDM.

 4. Przy użyciu rozwiązania MDM wyślij polecenie odświeżenia planów sieci komórkowej, zawierające adres URL serwera eSIM, aby aktywować karty eSIM. Zajrzyj do dokumentacji rozwiązania MDM, aby poznać kroki niezbędne do ukończenia tego etapu.

Dzięki profilom konfiguracji połączonym z często używanymi w edukacji ustawieniami MDM, większość rozwiązań MDM może automatycznie stosować te ustawienia i zasady na urządzeniach od razu po ich zarejestrowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczania urządzeń, ułatwiania komunikacji i współpracy oraz personalizowania iPadów w celu dostosowania ich do różnych stylów nauki i wymagań, obejrzyj wideo: Personalize Devices for Learners (Personalizowanie urządzeń dla uczniów).

W edukacji istnieje kilka często stosowanych ustawień zarządzania. Niektóre popularne ograniczenia i ustawienia przedstawione zostały poniżej — wraz z ich implikacjami.

Ograniczenia

Poniższe ograniczenia są często używane w środowiskach edukacyjnych. Większość spośród tych ograniczeń działa tylko na urządzeniach nadzorowanych. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadzoru, zobacz: Nadzór nad urządzeniami Apple w dokumencie Wdrażanie na platformie Apple.

 • Allow Manual VPN creation (Pozwalaj na ręczne tworzenie VPN): Rozwiązanie MDM może ograniczać użytkownikowi możliwość ręcznego konfigurowania połączeń VPN. Zapewnia to przekazywanie przez usługi filtrowania udostępniane przez organizację wszystkich żądań internetowych wysyłanych z urządzeń uczestników zajęć. Wymagany jest system iOS 11 lub nowszy.

 • Allow System App Removal (Pozwalaj na usuwanie aplikacji systemowych): To ograniczenie uniemożliwia użytkownikom usuwanie wbudowanych aplikacji, takich jak Mail i Kalendarz.

 • Show or Hide apps (Pokaż lub ukryj aplikacje): Rozwiązanie MDM może konfigurować, które aplikacje mogą być używane. Ukrywać można dowolne aplikacje wbudowane oraz aplikacje innych firm, za wyjątkiem Telefonu (na iPhonie) oraz Ustawień. Ukryte aplikacje mogą nadal zajmować miejsce na urządzeniu, ale nie można ich używać. Wymagany jest system iOS 9. 3 lub nowszy.

  Uwaga: Po wdrożeniu wielu profili pokazujących i ukrywających aplikacje (na przykład profilu urządzenia oraz profilu użytkownika na iPadzie używającym funkcji Wspólny iPad), wynikowy zestaw aplikacji stanowi kombinację ustawień z tych profili. Na przykład, jeśli profil urządzenia wymaga pokazywania tylko aplikacji Zegar i Safari, a profil użytkownika wymaga pokazywania tylko aplikacji Mail i Safari, widoczna będzie tylko aplikacja Safari.

 • Allow installing apps (Pozwalaj na instalowanie aplikacji): Gdy nie pozwolisz na instalowanie aplikacji, App Store jest wyłączony na urządzeniu, a jego ikona jest usunięta z ekranu początkowego.

  Uwaga: Nie blokuje to możliwości instalowania aplikacji przez rozwiązanie MDM.

 • Allow Safari (Pozwalaj na Safari): iPady zawierają Safari — przeglądarkę Internetu firmy Apple. Istnieje możliwość wyłączenia Safari przy użyciu rozwiązania MDM i profili konfiguracji. Wyłączenie Safari może uniemożliwić działanie wielu funkcji systemu iPadOS oraz aplikacji innych firm. Nie można będzie na przykład otwierać łączy w wiadomościach pocztowych. W celu zapewnienia komfortu korzystania z urządzenia należy unikać blokowania Safari. Aby ograniczyć dostęp do nieodpowiednich treści, zobacz Używanie filtru zawartości.

 • Allow modifying account settings (Pozwalaj na modyfikowanie ustawień kont): Gdy ta opcja jest ograniczona, użytkownicy nie mogą tworzyć nowych kont ani zmieniać swojej nazwy, hasła i innych ustawień dotyczących konta. Zalecamy używanie tego ograniczenia podczas korzystania z funkcji Wspólny iPad, dzięki czemu uczestnicy zajęć będą mogli używać tylko swoich zarządzanych Apple ID.

 • Allow Erase All Content and Settings (Pozwalaj na wymazywanie całej zawartości i wszystkich ustawień): W systemie iOS 8 lub nowszym, gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie mogą wymazać swojego urządzenia i przywrócić go do ustawień fabrycznych z poziomu aplikacji Ustawienia. Użytkownicy mogą nadal wymazać urządzenie przy użyciu Findera (w systemie macOS 10. 15 lub nowszym) lub iTunes (w systemie macOS 10. 14 lub starszym), podłączając je przez USB.

 • Allow configuring restrictions (Pozwalaj na konfigurowanie ograniczeń): Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownik nie może ustawiać na swoim urządzeniu własnych ograniczeń. Uniemożliwia to użytkownikom ustawianie ograniczeń niezgodnych z ograniczeniami ustalonymi przez organizację. Urządzenia obsługują także zdalne wymazywanie kodu ograniczeń przy użyciu rozwiązania MDM.

 • Allow pairing with non-Apple Configurator hosts (Pozwalaj na łączenie w parę z komputerami bez aplikacji Apple Configurator): Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie mogą łączyć iPada w parę z komputerem. Aby użytkownicy mogli łączyć urządzenia nadzorowane w parę z komputerem, niezbędne jest włączenie możliwości łączenia w parę podczas aktywacji urządzenia.

 • Allow installing configuration profiles (Pozwalaj na instalowanie profili konfiguracji): Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy nie mogą ręcznie instalować profili konfiguracji. W ten sposób można uniemożliwić użytkownikom instalowanie profili niezgodnych z ustawieniami danej organizacji.

Dodatkowe ustawienia MDM

Niektóre rozwiązania MDM mogą oferować jedno lub więcej dodatkowych ustawień:

 • Mark specific managed apps as non-removable (Oznacz określone aplikacje zarządzane jako nieusuwalne): W systemie iOS 14 lub nowszym, oraz iPadOS 14 lub nowszym, pozwala to zapewnić stałą obecność na urządzeniach uczestników zajęć aplikacji o znaczeniu krytycznym, na przykład służących do filtrowania zawartości.

 • Set time zone (Ustaw strefę czasową): W systemie iOS 14 lub nowszym, oraz iPadOS 14 lub nowszym, polecenie MDM pozwala zapewnić używanie przez wszystkie urządzenia właściwej strefy czasowej — bez konieczności ich dotykania. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, użytkownicy muszą skonfigurować ustawianie strefy czasowej przy użyciu usług lokalizacji.

 • Get eSIM EID (Pobierz identyfikator EID karty eSIM): W systemie iOS 14 lub nowszym, oraz iPadOS 14 lub nowszym, rozwiązanie MDM może pobierać identyfikator karty eSIM (EID), który wraz z identyfikatorem IMEI stanowi ważną informację podczas rozwiązywania problemów związanych z urządzeniami używającymi sieci komórkowej.

 • Home screen layout (Makieta ekranu początkowego): W systemie iOS 9. 3 lub nowszym rozwiązanie MDM może konfigurować położenie ikon aplikacji na ekranie początkowym urządzenia zarządzanego, włączając w to zawartość folderów oraz zawartość Docka. Użytkownicy nie mogą zmieniać położenia ikon.

 • Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi): Rozwiązanie MDM może konfigurować ustawienia Wi-Fi na urządzeniu, między innymi WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise oraz 802. 1X. Urządzenia korzystające tylko z sieci Wi-Fi, takie jak iPod touch i niektóre modele iPadów, muszą połączyć się z siecią Wi-Fi, aby zostać zarejestrowane w rozwiązaniu MDM za pośrednictwem usługi Apple School Manager. Jeśli połączenie z siecią uczelnianą wymaga profilu konfiguracji, konieczne może być użycie tymczasowej sieci wdrożeniowej. Zdalna zmiana profilu Wi-Fi wymaga wcześniejszego usunięcia istniejącego profilu z urządzenia, co może spowodować rozłączenie z siecią Wi-Fi przed użyciem nowego profilu. Z tego powodu przed wdrożeniem uaktualnionego profilu Wi-Fi należy tę funkcję starannie przetestować.

 • Passcode policy (Zasada dotycząca kodów): Gdy iPad jest zablokowany przy użyciu kodu, nikt oprócz użytkownika nie ma do niego dostępu (włączając w to organizację), a dane przechowywane na urządzeniu są chronione. Przy użyciu rozwiązania MDM można włączyć konieczność podawania kodu na iPadzie, a także ustalić różne poziomy złożoności kodu, dotyczące długości, znaków specjalnych oraz czasu jego ważności.

  Uwaga: Rozwiązanie MDM pozwala na zdalne wymazanie kodu, gdy urządzenie jest połączone z Internetem. Po ponownym uruchomieniu iPada nie może on łączyć się z zabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, dopóki nie zostanie wprowadzony kod. Może to uniemożliwić zdalne wymazanie kodu.

 • Web clips (Wycinki witryn): Wycinek witryny to ikona na ekranie początkowym urządzenia, otwierająca witrynę lub adres URL. Wycinki witryn mogą opcjonalnie uruchamiać pełnoekranowe aplikacje sieciowe. Mogą także działać bez połączenia z siecią, wykorzystując lokalny magazyn danych HTML5. Profile konfiguracji mogą zawierać wycinki witryn z własnym tytułem i ikoną. Wycinki te opcjonalnie mogą być nieusuwalne. Wycinki witryn mogą wskazywać uczestnikom zajęć określone witryny sieciowe do celów edukacyjnych. Więcej informacji na temat wycinków witryny na urządzeniu można uzyskać na WebClip profile page (strona poświęcona wycinkom witryny) w dokumentacji dla deweloperów Apple.

 • User unenrollment (Wyrejestrowywanie użytkownika): Wiele rozwiązań MDM oferuje aplikacje samoobsługowe lub wycinki witryn zapewniające dodatkowe funkcje, nieobecne w standardowym zestawie funkcji MDM wbudowanych do systemów iOS i iPadOS. Niektóre interfejsy samoobsługowe pozwalają użytkownikom na zdalne wyrejestrowywanie urządzeń z MDM. Jeśli organizacja chce uniemożliwić użytkownikom wyrejestrowanie z MDM, należy wyłączyć tę funkcję. Aby dowiedzieć się, jak uniemożliwić użytkownikom wyrejestrowanie urządzeń, zajrzyj do dokumentacji udostępnianej przez dostawcę rozwiązania MDM.

Podręcznik wdrażania Dell Dimension T2310

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Dell Dimension T2310

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Dell Dimension T2310