Uruchomienie Gaszenie Asus A552ea

Uruchomienie i gaszenie laptopa Asus A552ea jest bardzo łatwe. Aby włączyć laptopa, należy nacisnąć przycisk zasilania, który znajduje się zazwyczaj z przodu lub na boku laptopa. Aby wyłączyć laptopa, należy wybrać jedną z dwóch opcji: wyłączyć go za pomocą przycisku zasilania lub wybrać opcję „Wyłącz” z menu systemowego. Wybór opcji „Wyłącz” jest bezpieczniejszy, ponieważ zapewnia laptopowi czas na zapisanie wszystkich danych i ustawień. Może to również pomóc uniknąć problemów związanych z nieprawidłowym wyłączaniem, takich jak uszkodzenia danych lub systemu.

Ostatnia aktualizacja: Uruchomienie Gaszenie Asus A552ea

MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Projekt

Dostawa

Montaż

Uruchomienie

Serwis

Problem:

 • transformatory wysokiego napięcia są obarczone ryzykiem pożaru i wybuchu w wyniku zwarcia elektrycznego
 • zdarzenia tego typu są gwałtowne, tym samym brak stałego systemu gaszenia może doprowadzić do całkowitego zniszczenia transformatora
 • taka sytuacja grozi także przeniesieniem się pożaru na dalszą część instalacji

Rozwiązanie:

 • zastosowaliśmy system detekcji pożaru oparty o kabel sensoryczny, który bada wzrost temperatury w tysiącach miejsc transformatora jednocześnie
 • wykonaliśmy instalację zraszaczową w formie samonośnych klatek, które otaczają dwa transformatory – instalacja zapewnia równomierne pokrycie urządzeń wodą
 • W zgodzie z CNBOP, VdS i FM Global

  Wszystkie komponenty posiadały wymagane aprobaty i certyfikaty polskich i międzynarodowych podmiotów.

  Zalew pełnej powierzchni transformatora

  56 precyzyjnie rozmieszczonych zraszaczy zapewnia równomierne zraszanie wodą transformatora oraz jego osprzętu

  Wysoka odporność na korozję

  Dwustronnie cynkowane ogniowo rury zabezpieczone specjalną warstwą antykorozyjną są odporne pary ługów czy kwasów (przemysł chemiczny).

  Instalacja zraszaczowa dla transformatorów – przykład

  Cel zadania

  Celem zadania było wykonanie systemu detekcji pożaru oraz instalacji gaszenia transformatorów olejowych opartej o zraszacze. Instalacja miała chronić dwa transformatory napięcia 110 kV każdy. Dodatkowo należało przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji w chwili dostawienia trzeciego transformatora.

  Zadanie zostało zrealizowane do jednego z koncernów chemicznych w ramach budowy stacji transformatorowo-rozdzielczej.

  Instalacja zraszaczowa dla transformatorów

  Na każdym ze stanowisk zainstalowano tzw. klatkę, tj. przestrzenny układ rur wyposażonych w 56 zraszaczy. Zraszacze zostały rozłożone w taki sposób, aby równomiernie pokryć mgłą wodną transformator oraz jego osprzęt. Klatka została wykonana w technice samonośnej, dzięki czemu nie było konieczności wykonywania dodatkowej konstrukcji wsporczej do jej podtrzymywania.

  Takie podejście wyeliminowało możliwość łączenia rur szybkozłączkami – rozwiązanie to umożliwia swobodne docinanie rur na miejscu montażu co znacząco ułatwia pracę. W zamian zastosowaliśmy skręcane łączenia kołnierzowe, które gwarantowały wymaganą sztywność klatki samonośnej. W tym przypadku jednak każdy element jest prefabrykowany z wyprzedzeniem. Tym samym wymagana jest wysoka precyzja – gdyby, któryś z elementów nie spasował się z pozostałymi konieczne byłoby wykonanie nowego. To z kolei mogłoby opóźnić prace o nawet kilka tygodni. Wynikało to głównie z zastosowanej technologii antykorozyjnej, o której piszemy w dalszej części.

  Wszystkie zastosowane komponenty posiadały niezbędne certyfikaty oraz aprobaty. Spełniały także specyficzne wymagania inwestora pod kątem zabezpieczenia korozyjnego. Przykładowo, zastosowane rury zostały dwustronnie ocynkowane ogniowo, a następnie pokryte specjalnymi warstwami antykorozyjnymi przeznaczonymi do stosowania w trudnych warunkach przemysłu chemicznego (w tym na opary kwasów i ługów).

  Układ został wyposażony w dwie stacje zaworów wzbudzających (zalewowych), których celem jest natychmiastowe podanie wody gaśniczej do instalacji zraszaczowej. Zastosowano tu zalewowe zawory membranowe z krajowymi aprobatami oraz aprobatami VdS oraz FM Global.

  Membranowy zawór zalewowy zastosowany w instalacji gaszenia transformatorów

  Gaszenie pożaru transformatora uruchamiane było na trzy sposoby:

  1. ręczne uruchomienie instalacji gaśniczej przyciskiem znajdującym się w dyżurce,
  2. automatycznego uruchomienie instalacji gaśniczej sygnałem elektrycznym z układów detekcyjnych transformatora,
  3. ręcznego otwarcia zaworów zalewowych.

  Detekcja pożaru transformatora

  System detekcji posiada dwa progi zadziałania:

 • Wzrost temperatury transformatora powyżej 80oC – jako zabezpieczenie zastosowano tu specjalny kabel sensoryczny,
 • Wykrycie nieprawidłowości w kadzi z olejem chłodzącym (zwarcie, rozkład izolacji, wyciek) – jako zabezpieczenie wykorzystano tu przekaźnik Buchholza transformatora.
 • Gdy wystąpi jedno z wymienionych zdarzeń następuje uruchomienie alarmu dźwiękowo-akustycznego, a informacja o tym fakcie jest przekazywana do dyspozytorni. W tym momencie możliwe jest ręczne uruchomienie systemu gaszenia. Jeśli oba zdarzenia wystąpią równolegle system gaszenia uruchamiany jest automatycznie. eu/wp-content/uploads/2021/03/pozar-transformatora-w-elektrowni-rybnik. gif" alt="Pożar transformatora w elektrowni rybnik" width="600" height="338" data-old-src="//www. gif"/>

  Jako wspomniano wyżej do detekcji pożaru wykorzystano kabel sensoryczny. Rozwiązanie to nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia, dlatego można go stosować w miejscach, do których nie ma dostępu lub jest on ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji.

  Próby i odbiór instalacji

  Prace zakończono wykonaniem próby ciśnieniowej instalacji. W tym celu przez 24 godziny utrzymywano w rurociągach ciśnieniem 0, 8 MPa. Po tym czasie sprawdzono ciśnienie w instalacji, które nie uległo zmianie. Następnie, na czas 30 min, zwiększono ciśnienie do wartości 1, 6 MPa. Ten test również zakończył się powodzeniem.

  Po testach ciśnieniowych wykonano test eksploatacyjny, w ramach którego uruchomiono instalację zraszaczową. Ten test również otrzymał pozytywną ocenę.

  Montaż oraz odbiory wykonano zgodnie z normami:

 • Polska norma PN-M-51541 „Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia zraszaczowe”
 • Polska norma PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”,
 • Test instalacji zraszaczowej chroniącej transformator przed pożarem – przykład

  Pożary i wybuchu transformatorów

  Pożary i wybuchu transformatorów energetycznych nie należą do rzadkości. W lutym Polska Agencja Prasowa poinformowała o pożarze transformatora w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki. Trwają prace mające na celu określić przyczyny. Poniżej zamieszczamy także inne przykłady z zeszłego roku.

  W El. Rybnik prewencja nie wystarczyła

  Prewencja w postaci automatyzacji zabezpieczeniowej, to niezbędna konieczność. Niestety, życie pokazuje, że ich skuteczność nie jest 100%. Potwierdza to przypadek z Rybnika, gdzie zabezpieczenia prewencyjne zadziałały prawidłowo, a mimo to doszło do poważnego zdarzenia… zdarzenia, które było kosztowne, ale przede wszystkim zagrażało bezpośrednio blokowi energetycznemu.

  Tak przebieg zdarzenia opisuje Bolesław Słowiński w dokumencie pt. Uszkodzenie przepustu izolatorowego wysokiego napięcia transformatora blokowego – przyczyną dużej awarii w elektrowni:

  Następstwem zwarcia elektrycznego była eksplozja w kadzi transformatora. Skutkiem siły eksplozji w transformatorze, przyspawana górna pokrywa kadzi na ok. 50% jej obwodu została rozwarta na ok. 80 mm. Nastąpił wyrzut i wypływ oleju transformatorowego, który się zapalił, a następnie pożar objął cały transformator blokowy.

  Przyrost prądu do wartości 12, 445 kA nastąpił w czasie 2, 8 ms, co odnosząc się do prądu znamionowego transformatora 8TB jego wartość wyniosła: 33, 5 x prąd znam. transformatora 8TB. Tak gwałtowny przyrost prądu wywołał natychmiastowe zadziałanie zabezpieczenia różnicowego oraz powiązanych pozostałych zabezpieczeń elektrycznych i wyłączenie wyłączników bloku 8, bloku 7, i linii 400 kV wyprowadzenia mocy. Przyczyną gwałtownego wzrostu prądu było zwarcie elektryczne jednofazowe fazy L2 strony 400 kV do ziemi, spowodowane uszkodzeniem przepustu izolatorowego transformatora 8TB.

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną.

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym. eu/instalacje-przeciwpozarowe/system-gaszenia-iskier/" target="_self">

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie kompleksowych projektów bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.

  Bezpieczeństwo pożarowe:
 • Jak chronić transformatory?
 • Co zrobić, gdy ciężar instalacji wodnej może przekraczać wytrzymałość konstrukcyjną dachu?
 • Czy w moim przypadku można zoptymalizować wymagane miejsce, a tym samym koszty dla pompowni i zbiornika na wodę?
 • Branże, dla których najczęściej pracujemy:
 • Spożywcza
 • Energetyczna
 • Przetwarzanie odpadów
 • Najpierw musisz sprawdzić, czy problemy są powodowane przez komputer lub sprzęt internetowy (modem / kabel internetowy / bezprzewodowe urządzenie dostępowe), czy przez dostawców usług internetowych zanim rozwiązanie problemów z Internetem będzie możliwe.
  Ta metoda rozwiązywania problemów oferuje jedynie rozwiązanie problemu niepoprawnie działającego Internetu, którego przyczyną jest komputer. (Powszechne symptomy, takie jak brak ikony Wi-Fi, nieudane połączenie Wi-Fi, brak sygnału Wi-Fi lub symbol wykrzyknika na ikonie Wi-Fi w menedżerze urządzeń itp. )
  Inne kwestie związane ze sprzętem internetowym/usługami internetowymi należy omawiać z dostawcami usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

  Załóżmy, że używasz komputera (A) i smartfona (B) oraz łączysz się na obu urządzeniach z Internetem przez Wi-Fi:
  Zarówno (A) jak i (B) nie mogą połączyć się z Internetem -> problemy zazwyczaj wynikają z urządzeń internetowych lub dostawców usług internetowych.

  (A) nie może połączyć się z Internetem, ale (B) może się połączyć -> Zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami:

  Adnotacja: W przypadku problemów z prędkością sieci pomocnym może być poprawienie wydajności systemu. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak zmienić tryb i plan zasilania? .

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS YouTube, aby dowiedzieć się więcej na temat: Jak rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową w notebooku?

  https://www. com/watch? v=gkNxGmHu0EY

  Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

  • Windows 11
  • Windows 10

  System operacyjny Windows 11

  Spis treści:

 • Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona
 • Przywróć ustawienia BIOS
 • Wyłącz całkowicie komputer
 • Uruchom diagnostykę łączności bezprzewodowej w MyASUS
 • Karta sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń
 • Zaktualizuj sterownik łączności bezprzewodowej i Bluetooth poprzez menedżera urządzeń
 • Zresetuj sieć
 • Zresetuj przeglądarkę internetową
 • Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki
 • Przywróć system z punktu przywracania
 • Zresetuj komputer
 • Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona

  Kliknij ikonę [Network & Internet] (sieć i internet) na pasku zadań i upewnij się, że Wi-Fi jest [Turn on] (włączone) .

  Adnotacja: Jeżeli ikona Wi-Fi jest podświetlona na niebiesko, oznacza to że funkcja jest włączona.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

  Powrót do spisu treści

  Przywróć ustawienia BIOS

  Spróbuj zresetować BIOS do domyślnych ustawień — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak przywrócić ustawienia BIOS.

  Wyłącz całkowicie komputer

  Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań , wybierz ikonę [zasilania] , następnie wciśnij i przytrzymaj na klawiaturze klawisz [Shift] i jednocześnie wybierz opcję [Shut down] (wyłącz) . Komputer zostanie całkowicie wyłączony.

  Po całkowitym wyłączeniu komputera, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.

  Uruchom diagnostykę łączności bezprzewodowej w MyASUS

  Wykorzystaj diagnostyka systemu w MyASUS, aby skontrolować łączność bezprzewodową pod kątem problemów.

  1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
   Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS? . com/images/2022/05/16/049cf54a-56ce-40f9-8b2c-68517c1a8f27. png"/>
  2. W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) . com/images/2022/05/16/e81b55f2-4910-4c9c-8c56-b7d987eb1880. png"/>
  3. W [System Diagnosis] (diagnostyka systemu) wybierz [Wireless connectivity problems] (problemy z łącznością bezprzewodową) . Więcej informacji w temacie Diagnostyka systemu MyASUS — Wprowadzenie.
   Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma karty Diagnostyka systemu, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; pomiń ten krok i przejdź do następnego. com/pl/support/FAQ/1045676/">Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"? . com/images/2022/05/16/b84e07ae-e341-4dcc-8cac-f6da72b87c95. png"/>
  4. Kliknij przycisk [Checkup] (weryfikacja) . com/images/2022/05/16/8a39359d-5c1f-4590-8746-73e7f773d060. png"/>
  5. Jeżeli występują jakiekolwiek błędy, spróbuj wykorzystać sposoby rozwiązywania problemów i możliwe podejścia do rozwiązywania problemów w MyASUS.

  Karta sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń

  Jeżeli napotkasz problem z wyświetlaniem karty sieci bezprzewodowej z żółtym wykrzyknikiem w menedżerze urządzeń, spróbuj wykonać następujące działania, aby rozwiązać problem. (Ten krok ma zastosowanie tylko dla laptopów. W przypadku komputerów stacjonarnych i komputerów All-in-One przejdź do kolejnego sposobu rozwiązywania problemów). com/images/2022/11/23/66a9ef41-71bd-475d-8408-b2a2fb329bf5. png"/>

 • Odłącz zasilacz sieciowy.
  Adnotacja: Nie odłączaj zasilacza sieciowego laptopa ASUS model TP420IA i UX425IA. (W tych modelach, w celu przeprowadzenia procesu twardego resetu zasilacz musi być podłączony).
 • Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund, aby przeprowadzić reset sprzętowy.
 • Odczekaj 90 sekund — twój komputer uruchomi się ponownie automatycznie.
 • Po ponownym uruchomieniu sprawdź ponownie kartę sieci bezprzewodowej w menedżerze urządzeń pod kątem normalnego stanu. com/images/2022/11/23/71af2268-641f-4990-9f61-bf9f8fa4f0ab. png"/>
 • Zaktualizuj sterownik łączności bezprzewodowej i Bluetooth poprzez menedżera urządzeń

  Jeśli wersje sterownika bezprzewodowego i sterownika Bluetooth są zbyt różne, może to spowodować problem ze zgodnością oprogramowania. Dlatego zalecamy aktualizację obu sterowników do najnowszej wersji.

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2022/05/16/c1f1af0a-df87-4b67-b088-42d2d03837c4. png"/>
 • Kliknij strzałkę obok [Network adapters] (karty sieciowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) .
  Adnotacja: Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od modelu. com/images/2022/05/16/e50af952-fda9-476a-8fa6-d79115c7e352. png"/>
 • Wybierz [Attempt to remove the driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2022/05/16/1cfe6c29-6848-4162-a14a-1678a89ca3a9. png"/>
 • Zaznacz strzałkę obok [Bluetooth] , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Wireless Bluetooth(R)] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2022/05/16/e005d80f-79a9-4dec-9aa2-7ed2904a7049. png"/>
 • Wybierz [Attempt to remove the driver for this device] (spróbuj usunąć sterownik tego urządzenia) , następnie wybierz [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2022/05/16/0d3a5d07-a954-45bd-a2b2-88b835350fd9. png"/>
 • Po odinstalowaniu karty sieciowej i Bluetooth kliknij [Action] (akcja) i wybierz [Scan for hardware changes] (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych) .
  Komputer zainstaluje ponownie kartę sieci bezprzewodowej i Bluetooth, a urządzenia zostaną wyświetlone w kategorii Network adapters and Bluetooth (karty sieciowe i Bluetooth). com/images/2022/05/16/c8fc1c94-7aa5-4c43-a499-18f9002fcaa9. png"/>
 • Jeżeli aktualizacja sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth poprzez menedżera urządzeń zakończy się niepowodzeniem, najnowszy sterownik można pobrać z witryny wsparcia ASUS i zainstalować. com/pl/support/FAQ/1035376/">Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki? .
  Adnotacja: Wyszukaj sterownik łączności bezprzewodowej lub Bluetooth sparowany z nazwą dostawcy, która jest widoczna w komputerze. Dla przykładu, jako nazwę urządzenia łączności bezprzewodowej wykorzystano [Intel]. com/images/2022/05/16/9a1bc968-80bb-49ba-b5cf-e839c322a14f. png"/>
 • Zresetuj sieć

 • Kliknij [menu Start] , a następnie wybierz [Settings] (ustawienia) . com/images/2022/05/16/7186799a-5904-4edc-ac3a-92ec4581dcda. png"/>
 • Wybierz [Network & Internet] (sieć i internet) , a następnie wybierz [Advanced network settings] (zaawansowane ustawienia sieci) . com/images/2022/05/16/5419b5f0-5677-4bca-9aa5-e51d16547ad8. png"/>
 • Wybierz [Network reset] (resetowanie sieci) . com/images/2022/05/16/896c35d5-f85a-47b4-8863-8c4e62373bfa. png"/>
 • Kliknij [Reset now] (resetuj teraz) , a następnie wybierz [Yes] (tak) . Po zakończeniu resetowania komputer zostanie uruchomiony ponownie. com/images/2022/05/16/e89ff5ce-0cb1-46e7-a548-bcefea94a597. com/images/2022/05/16/480ea433-6414-4762-8402-1f0236d9d57b. png"/>
 • Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, kontynuuj następny etap rozwiązywania problemów.
 • Zresetuj przeglądarkę internetową

  Jeżeli nie uda Ci się nawiązać połączenia z Internetem poziomu przeglądarki, ale komunikatory działają normalnie, możesz spróbować zresetować przeglądarkę, aby rozwiązać ten problem.

 • Jako przykład: Microsoft Edge. Kliknij ikonę [Settings and more] (ustawienia i więcej) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz [Settings] (ustawienia) . com/images/2022/05/16/5ef32d55-d3de-4e2b-a6ae-715250b41b1a. png"/>
 • Wybierz [Reset settings] (resetuj ustawienia) i kliknij [Restore settings to their default values] (przywróć wartości domyślne ustawień) . com/images/2022/05/16/41cfd2ad-93aa-43ef-950c-cb602151af20. png"/>
 • Wybierz [Reset] (resetuj) . com/images/2022/05/16/5bbe5096-4476-4ead-b53d-80c2a083d708. png"/>
 • Zaktualizuj na komputerze do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / pakiety Windows / sterowniki

  Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na komputerze do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Jak zaktualizować wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

  Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS?

  (W przypadku komputerów stacjonarnych — patrz Wprowadzenie do ASUS Motherboard EZ Flash 3).

  Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Jak przeprowadzić aktualizację systemu Windows?

  Jak zaktualizować sterowniki poprzez wsparcie klienta w MyASUS?

  Jeśli problem nadal występuje po zaktualizowaniu pakietów/sterowników oprogramowania BIOS/Windows do aktualnej wersji, do następnego kroku w celu rozwiązania problemu.

  Przywróć system z punktu przywracania

  Jeśli problem z siecią bezprzewodową występuje od niedawna, a jeśli kiedykolwiek punkt przywracania był tworzony lub istnieje funkcja automatycznego przywracania systemu, spróbuj przywrócić komputer do punktu, zanim problem się rozpoczął, aby rozwiązać problem. com/pl/support/FAQ/1018810/">Jak używać punktu przywracania systemu? .

  Zresetuj komputer

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer, aby przywrócić jego oryginalną konfigurację. com/pl/support/FAQ/1013064/">Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

  Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

  Możesz także zapoznać się z sugestiami Microsoft — zapoznaj się z tematem Napraw problemy z łącznością sieciową w systemie Windows.

  Jeżeli problem nie został rozwiązany po wykonaniu powyższych działań, źródłem problemy może być dostawca usług internetowych lub sprzęt internetowy (modem/kabel internetowy/urządzenie bezprzewodowe). Sugerujemy kontakt z dostawcą usług internetowych lub przeprowadzić procedury rozwiązywania problemów ze sprzętem internetowym. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z routerem ASUS dostępnych jest tutaj:

  [Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

  [Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

  Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij poniżej!

  System operacyjny Windows 10

 • Zresetuj system
 • Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej jest włączona

  Kliknij ikonę [Network & Internet] (sieć i internet) na pasku zadań i upewnij się, że Wi-Fi jest [Turn on] (włączone) . com/images/2020/02/13/cdd031fb-f3cd-4f31-a732-66309cb9ba6f. png"/>

  Wyłącz całkowicie komputer

  Kliknij ikonę [Start] w lewym dolnym rogu na pasku zadań , wybierz ikonę [zasilania] , następnie wciśnij i przytrzymaj na klawiaturze klawisz [Shift] i jednocześnie wybierz opcję [Shut down] (wyłącz) . com/images/2021/01/12/dbf2f804-632e-48ad-a7b2-7eaf4877af33. com/images/2021/01/12/fd3e7303-4cb2-4f29-98ba-99b7cf25b2ab. png"/>

  Zaktualizuj sterownik łączności bezprzewodowej poprzez menedżera urządzeń

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy [menu Start] , a następnie kliknij [Device Manager] (menedżer urządzeń) . com/images/2020/02/13/c5f253c1-c846-4c0d-9274-1de740b84038. png"/>
 • Kliknij strzałkę obok [Network adapters] (karty sieciowe) , następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2022/05/16/cc00c7fa-7c17-42d7-9861-8cbdbc744ddf. png"/>
 • Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2022/05/16/48db944c-c887-4c20-956f-d3550716267e. com/images/2022/05/16/3625f85b-f64c-4de4-9855-3176b1fd5b6a. png"/>
 • Wybierz [Delete the driver software for this device] (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) , a następnie kliknij [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2022/05/16/3fe249d0-65c0-40dd-bbbc-6356437f1f47. com/images/2022/05/16/5df16415-6dd6-4dae-81d0-11037786410f. Zapoznaj się z tematem [Intel]. com/images/2020/02/13/bd943202-c2d6-4e2f-bd00-3b1c3d876678. com/images/2022/05/16/899e9fe5-edef-4b2f-a68f-e100d47f8052. png"/>
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy [menu Start] , a następnie kliknij [Settings] (ustawienia) . com/images/2020/02/13/20a2df2b-4bf9-42cf-9494-5df51ead03c7. png"/>
 • Wybierz [Network & Internet] (sieć i internet) , a następnie kliknij [Network reset] (resetowanie sieci) . com/images/2020/02/13/dbc34f53-e484-4597-bf37-b6928ee5d3f2. com/images/2022/05/16/d4df3ff5-c8b0-4f49-b193-86d853dbf318. png"/>
 • Kliknij [Reset now] (resetuj teraz) , a następnie kliknij [Yes] (tak) . com/images/2020/02/13/daa32198-914e-4629-87d3-4a8da98cfbdb. png"/> 
 • Przykład: Internet Explorer 11 (IE11). Kliknij [ikonę ustawień] w prawym górnym rogu i wybierz [Internet Options] (opcje internetowe) . com/images/2022/05/16/32c31a46-cb8f-45cc-90f2-83109d5c856e. png"/>
 • Wybierz [Advanced] (zaawansowane) i kliknij [Reset] (resetuj) , aby kontynuować. com/images/2020/02/13/d9c67af8-0674-4fe7-808d-0c7c18f3fcc2. png"/>
 • Zresetuj system

  Możesz także zapoznać się z sugestiami Microsoft — zapoznaj się z tematem Napraw problemy z łącznością sieciową w systemie Windows.

  • aktualizacja biosa asus P5GDC Pro

   ... zainstalowalam jakis plik asus update utulity 7. 10. 03 i niby przez niego instalowalam i zrestartowalam kompa i teraz wypluwa mi komunikaty ze chce dyskietke lub cd ani tego ani tego nie posiadam czy da sie jeszcze to jakos odkrecic??....W Sandard CMOS Setup przy Drive A (lub podobnie) ustawić...

   Software serwis 08 Kwi 2009 10:58Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3274

  • Jak ustawić biosa by działał Radeon 9550

   Chipset LX obsługiwał AGP 2x a karta działała i działa do dzisiaj... karta ma uniwersalne złącze (dwa nacięcia) więc pasowała do slotu AGP 2x.Płyta była Asus P2L97 i zapewniam, że działało, niestety nie mam już tej płyty i nie mogę tego udokumentować.AGP 2x obsługiwało karty 1. 5V a mój FX5200 również...

   Komputery Hardware 31 Sie 2005 20:55Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2063

   asus aspire e1 521 - Nie widzi dysku twardego

   Witam mam mały problemposiadam asusa aspire e1 521 na którym był win 10, przełożyłem dysk do pc stacjonarnego nagrałem win 7 i po ponownym włożeniu dysku laptop nie widzi go.dysk jest sprawny bo na innych komputerach działa.co jest przyczyną? czy to mogą być ustawienia biosa?

   Komputery Początkujący 21 Kwi 2017 11:10Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 435

   Asus M2N68, Athlon 64 X2 5200+ - duże użycie CPU przy byle jakim ruchu kursorem

   jak ja nie lubię jak ktoś wymaga czegoś od kogoś w ogóle go nie słuchając Więc przypisz sobie te zasługi, bo kolejny raz prosić, o przestrzeganie regulaminu nie będę.DriverMSG, trochę za bardzo wykorzystujesz swoją pozycję, Moderator - Komputery Serwis, nie sądzisz? Wymagasz screenów do elementów...

   09 Mar 2013 14:38Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 2520

   Asus P8B75-M - Działanie układu załącznia płyty głównej? potrzebny schemat

   Witam forumowiczów!W skrócie: potrzebuję schematu płyty głównej Asus P8B75-M, albo jakiejś zbliżonej. Muszę sprawdzić, na jaki układ idzie sygnał ze zworki do kasowania CMOS i gdzie idzie napięcie z baterii do podtrzymania pamięci.Dłuższa lektura: zacznę od opisu przypadłości mojej płyty głównej...

   26 Kwi 2020 23:55Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 822

   ASUS P5W/Abit IP35 - Czy opłaca się wymieniać kondensatory?

   Hej,posiadam dwie płyty główne: ASUS P5W DH Deluxe oraz Abit IP35. Gdzieś w okolicach lutego posłuszeństwa odmówił Asus, więc zmieniłem płytę na zapasowego Abita i problemy zniknęły. Jednak dzisiaj, po dłuższej przerwie w działaniu, próbowałem odpalić komputer i sprawa z obydwoma płytami wygląda...

   11 Lip 2015 20:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 684

   ASUS R553LB-XX247D - Czarny ekran po zmianie bootowania

   Witam,Kupiłem niedawno netbooka ASUS R553LB-XX247D. IntelŸ Core™ i7-4500U.Netbook odpalił (pojawiło się logo ASUSA, odpowiadał na klawisz f2 czy f9). Zmieniłem mu boot w biosie najpierw na napęd później na dysk w celu instalacji starszego rodzaju windowsa 7 home premium (32 bit) i wszystko...

   Laptopy Hardware 25 Wrz 2014 08:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2664

   Asus H81 PLUS - Nie można podkręcić Pentium G3258 (Windows 7 64bit).

   WitamPosiadam mobo jak w temacie i cpu jak wyzej, kupilem takie sprzet specjalnie do podkrecania i od razu po zlozeniu kompa postanowilem podkrecic procka. Zflashowalem BIOSA do wersji 2105 (pozwalajacej na podkrecanie odblokowanych haswelli)Udalo mi sie go podkrecic do 4, 5 ghz na 1. 3 vcore, core...

   23 Wrz 2015 21:12Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1113

   To nie ten bios ASUS TUSL2-C

   W poprzednim temacie pisałem o link do biosa ASUS TUSL2-C. Podano mi link do biosa producenta i miała być to wersja 1012, a była 1011. Plik nosił nazwę 1012TC. awd, więc nie wiem dlaczego zrobili taką pomyłkę. Przy flashowaniu tego biosa program wskazał mi starą wersję i tę którą chcę flashować. Były...

   30 Cze 2005 15:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1109

   Asus P5QL SE - po wyłączeniu, komputer sam się włącza po kilku sek.

   Witam. Sprawdź w biosie ustawienia pamięci (napięcie zasilania, taktowanie itp. ). Jeżeli używasz programu EPU6 Engine - wyłącz w nim wszelkie przetaktowania (o ile takowe są ustawione -pozycja "samolocik"). Mam komputer z taką samą płytą główną oraz takie same pamięci. Przy próbach przetaktowania pamięci...

   01 Sty 2013 23:13Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 6019

   ASUS A7V600-nie mogę wejść do biosa

   Nie mogę wejść w ustawienia biosa. Nie ma możliwości odpalenia kompa z dyskietki.

   09 Lis 2003 23:57Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2025

   BIOS nie startuje (ASUS P5W DH Deluxe)

   Reset BIOSU w sensie wyjecie na kilka minut/sekund bateryjki, czy zwarcie jakiejś zworki na płycie???Bateryjki "gołym okiem" na płycie nie widzę, a wiem jak wyglądała w innych starszych płytach. No chyba, że jest czymś obudowana i to co wygląda jak mostek południowy(wiem, że już czegoś takiego w...

   07 Cze 2012 18:08Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 4555

   Płyta główna ASUS A7V133 po wyciągnięciu baterii przestała chodzić.

   Płyta zglasza jedno pipniecie:) ramy sprawdzalem i zasilacz i nic...Wyja baterie taki pan co chcial zresetowac biosa poprzez baterie bo cos mu nie pasowaly ustawienia biosa

   Początkujący Serwisanci 08 Sty 2006 16:00Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1161

   Asus K31AN - instalacja Windows 8. 1

   Asus K31AN J2900Mam problem z instalacją na czysto systemu z bootowalnego dysku (win 8. 1 x64).Ustawiona jest kolejność bootowania 1# DVD, 2#HDDMimo wszystko nie jest tak jak powinno, dvd nie bootuje a sprzęt nie znajduje bootowalnego instalatora, lub bios odpala w kółko po odpaleniu kompa.Czy...

   11 Lut 2021 11:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 144

   - ASUS P5G41C M-LX po dodaniu kości ram czarny ekran

   A wiesz już jak zrobić ten reset BIOS? Bo jak źle ustawisz, to może pozostać tylko on.Resetowałeś?Memory=pamięć, ale takie podstawowe rzeczy powinieneś wiedzieć chcąc grzebać w ustawieniach komputera - jak i w jakich wartościach możemy sobie zmieniać te parametry i w jakim zakresie.Czasem zdarza...

   23 Lis 2017 10:15Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 738

   asus tuv4x/ecs p6s5at - traci ustawienia biosu po odłączeniu od prądu

   Post pod postem, ale trudno, jest pewien postęp.Skupiłem się na ecs-ie z racji na pamięci ddr. Chciałem sprawdzić jak płyta zachowa się przy zastosowaniu innego zasilana. Zastosowałem parę baterii r14 które dawały piękne 3v pod obciążeniem. Ustawiłem biosa i zegar, zapisałem ustawienia i pozostawiłem...

   09 Lis 2012 01:58Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2661

   Płyta ASUS - komunikat o złym ustawieniu szybkości procesora

   Zapisujesz ustawienia biosa? Mierzyłeś miernikiem napięcie baterii po wymianie? Inne ustawienia w biosie też się zmieniają? Data, czas?

   29 Gru 2008 22:57Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1577

   Asus A7V600-X, pamieci ddr i zasilacz?

   Witam Panów.Otóż posiadam płytę główną ASUS A7V 600-X, najnowszy bios, procesor sempron 2400+, dotychczas było tam 256 MB pamięci kingston ddr KVR400X64C3A/256, chodziło wolno postanowiłem dokupić coś więcej.Dokupiłem 2 identyczne kości pamięci.o identycznych parametrach czyli 2 X512KINGSTON...

   18 Lut 2011 10:45Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2015

   ASUS F5RL - gubi ustawienia bios, nowa bateria nic nie zmienia

   A czy napięcie trafia do układu scalonego Biosa??

   12 Wrz 2012 18:04Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4428

   Asus P5GC MX/S - zmiana procesora, jakie ustawienia w BIOS

   Na początek zrób reset biosa.

   09 Paź 2012 13:25Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 3597

   Asus X73SV-TY193 - brak możliwości zmiany większości ustawień w Aptio Setup

   a powiedź mi skąd mogę wgrać najnowszego biosa??

   10 Paź 2015 09:17Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 1557

   Asus R510DP, jak zainstalować windows7?

   Dziękuje bardzo za odpowiedź i jeszcze szukam sterowników pod windows 7 x64 ponieważ na stronie asusa takowych nie ma. Asus R510DPDodano po 1Na tym filmiku jest pokazane jak ustawić biosa:Ale ja dalej nie mam sterowników do tego modelu R510DP pod system windows7

   25 Lis 2015 07:56Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 795

   Problemy z płytą główną ASUSA?

   MAM PROŚBĘ DO WSZYSTKICH USTAWIENIE BIOSA PŁYTY ASUSA JAK MAM TO ZROBIĆ ALBO JAKA JEST TEGO PRZYCZYNA KOMPUTER MI SIĘ WŁANCZA 10 MINUT ZAINSTALOWAŁEM WXP I NIC NIE POMOGŁO CO MAM ROBIĆ DALEJ MOŻE KTOŚ WIE COŚ NA TEN TEMAT JAK TAK TP PROSZĘ O SZYBKI KONTAKT DZIĘKUJE WSZYSTKIMNie używaj dużych...

   25 Lis 2005 09:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 833

   resetujace sie ustawienia BIOS, AUSUS M4N68T-M LE V2

   chodzi o to ze kupiłem asusa xonara d1. I własnie problem polega na tym ze resetuje mi się to jedno ustawienie biosa które robię czyli- wyłączam hd audio. Żadnych innych ustawień nie zmieniam bo nie potrzebuję. No i co jakiś czas, niezależnie od tego czy wyłączam czy zostawiam włączoną listwę przeciwprzepięciową...

   09 Maj 2012 14:39Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 2629

   Pusty dysk, nowy Windows a ustawienia BIOSu

   Witajcie,Dostałam stary komputer stacjonarny bez dysku twardego.Wiem o parametrach komputera tylko tyle, że jest w środku procesor Pentium III 500 MHz i płyta główna ASUS P3B-F.Mam w domu kilka pustych dysków (nie są fabrycznie nowe), chciałam na jednym z nich zainstalować Windows XP, ale pojawia...

   24 Lip 2012 04:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3942

   Laptop Asus X53BR - Bios - nie wykrywa dysku?

   Przy każdy uruchomieniu czuć i słychać jak włącza się dysk ale od razu włącza się BIOS. A DVD gdy naduszam wysuwa się normalnie. Co do ustawień Biosa nie zmieniałem tylko jak wcześniej napisałem zrobiłem update ze strony Asusa.

   16 Lut 2020 13:38Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 768

   Asus W1VC - High Definition Audio Driver - problem

   Zajrzyj tutaj bo chyba to podobny temat:W skrócie mowa tam jest o jakichś sterownikach do sciągnięcia ze stron producenta lub przez ustawienia BIOSa:Integrated Peripherals > HD Audio Azalia Device i dać: Enable.

   10 Mar 2006 14:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1359

   Płyta główna Asusa P2B problem z GeForce2 Mx 64MB?

   Sprawdz bios jest tam taka opcja i ustaw na 64 MB jesli to nie pomoze sprobuj przestawic zworkiDodano po 2poczytaj sobie tutaj o ustawieniach biosa:

   11 Lut 2007 21:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 902

   ASUS K5OIN - Missing Operating System

   Witam, mam taki problem. Wczoraj podczas ładowania systemu pojawił się blue screen Windowsa 7 i system padł. Niestety nić się nie dało z tym zrobić więc wykręciłem dysk zgrałem dane na inny komputer jednocześnie programem Crystal Disk Info sprawdziłem czy dysk jest nie posiada błędów. Dysk jest sprawny....

   18 Sty 2011 19:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2399

   ASUS K50AB - wentylator cały czas chodzi na maksymalnych obrotach

   Radiator raczej dobry. Jak rozbierałem to wszystko dobrze się trzymało. Przy obciążeniu zaczyna wiać ciepłym powietrzem. Czyli prawidłowo... Wgrałem najnowszego biosa czyli 220. Jak go zresetować do ustawień fabrycznych?

   18 Maj 2016 21:06Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 15620

   Bios - jakie ustawienia lub bios pod dysk SSD - sata III

   Witam, mam problem z Plextorem 128GB M5S.Mianowicie mój windows 7 nie chce wystartować.Mam Asusa G73JH.Podczas wgrywania wyskakuje coś takiego:Intel UNDIFOr Atheros PCIE Ethernet Controler v2..CLient MAC adress..No DHCP or proxy DHCP offers were receivedPXE-MOF: Exiting Intel PXE...

   03 Lut 2013 12:39Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 17294

   Asus p5gc-mx/s (mx/ntt/si) - upgrade procesora

   Niestety wyskakuje komunikat "intel cpu ucode loading error". Procek chodzi na taktowaniu 600Mhz a po załadowaniu domyślnych ustawień biosa na 96Mhz. Chyba zostaje mi jedynie spróbować zaktualizować biosNa początku nie chciał się zaktualizować ale chwile się z nim pomęczyłem i już...

   09 Lis 2015 23:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1473

   asus - dziwny komunikat i komputer nie odpala systemu

   Ja to mam takiego jednego kompa że jak jest w nim pendriwe to system też nie chce ruszyć.Bo zapewne masz bootowanie ustawione w Biosie w pierwszej kolejności na USB.Zmień bootowanie jako pierwsze na HDD.Pelna konfiguracja sprzetu, hmm... chodzi o podzespoly czy ustawienia...

   17 Kwi 2016 10:04Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1239

   ASUS GL503V - Nie mozna wgrac systemu z Pendrive

   a jesli chodzi o ustawienia biosa? jestem legacy pozniej AHCI... ktore zostawic a ktore wybrac?

   24 Kwi 2020 09:02Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 357

   ASUS K70ID - Instalacja Windows 10

   Stary dysk chodził, wymieniłem tylko dlatego, żeby przyspieszyć działanie.Pendriva robiłem za pomocą Rufusa, wcześniej użyłem właśnie Media Creation Tool, ale było to samo.masz ustawienia Biosa.

   21 Maj 2020 21:05Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 1089

   ASUS K50IN Windows XP Bluescreen

   Na tą chwilę sytuacja wygląda tak:Kod błędu przy bluescreen to: 0x0000007B (0xB84CF524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)Mam płytę z oryginalnym systemem który był wgrywany na ten sprzęt i po ustawieniu BIOSa na bootowanie z CD/DVD pojawia się komunikat: Dowolny klawisz spowoduje rozruch z CDPo...

   30 Gru 2021 20:35Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 183

   Awaria BIOSu na płycie Asus M2N32-SLI

   Witam serdecznie!Mam płytę ASUS M2N32-SLI. Komputer stał kilkanaście dni nie uruchamiany i wczoraj po włączeniu zasilania, po raz pierwszy nie uruchomił się poprawnie. Najwyraźniej zatrzymuje się na BIOSie, dlatego że ekran jest wyłączony a wszystkie wiatraki kręcą się na maksymalnych obrotach. Jeszcze...

   02 Sie 2011 20:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2841

   Nowy laptop ASUS X52j - zawiesza się

   ja chciałam cos dodać jeśli chodzi o ASUSA K52JE-ex098V, otóż na poczatku przez pierwsze trzy dni gdy formatowałam baterie miałam ustawione na największe zuzycie energii i wtedy działał normalnie, następnie zmieniłam na niższe i wtedy zaczął się problem. Nie mogłam W OGÓLE pracować na tym kompie... do...

   13 Paź 2014 19:31Odpowiedzi: 1525 Wyświetleń: 389053

   Asus X50GL reset biosa - Jak usunąć password?

   Asus X50GL problem z wejściem do biosa - resetWitam Kolegów. Zwracam się z prośbą jak zrobić reset biosa. kupiłem tego laptopa na bazarze w Holandii. po uruchomieniu woła hasło do biosa. Wyciągnąłem baterię na dwa dni i problem nie ustał. Czytałem na forach, ze jest zworka lub suwak. Po rozebraniu...

   26 Lip 2015 18:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1269

   Problem z ASUS P5B-Plus

   Mój problem polega na tym, że podkręcałem procesor i ustawiłem FSB na 400MHz komputer się włączył po czym zawiesił się na logo z AI Live style asusa i teraz aby go włączyć trzeba za każdym razem wyłączać zasilacz i resetować bios, później F2 aby odpalił, tak za każdym razem gdy próbuje włączyć...

   Komputery Eksploatacja 27 Paź 2007 09:17Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 3794

   Asus p5ql pro problem z bootowaniem dysków SATA

   Zacznę od konfiguracji komputera.OCZ SXS 600Asus P5QL ProPentium Dual Core 2. 5G (at) 3. 0GCorsair 4GB DDR2 800MHzRadeon HD4850 gddr52 dyski SATA:2, 5" 80GB oraz 3, 5" 500GBNa 80'ce zainstalowany mam Windows XP, na 500'ce Win7x64.Boot ustawiony był tylko na ten większy dysk z siódemką....

   25 Maj 2012 21:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2329

   Asus R500VD - bios sie tylko odpala przy starcie systemu

   Witam mój problem polega na tym ze usnułem Biosa ale tylko część chodzi o BOOT nie mam już takich opcji jak:Driver Option PrioritiesBoot Option Priorities (ogólnie są ale wiele możliwości w nich brakuje)recovery też rozwalone wiec nie mam sprawnego też systemu problem wygląda tak ze miałem...

   Sterowniki i BIOS 23 Mar 2015 13:59Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3165

   Problem z biosem na asusie (Niemożność instalacji systemu)

   Witam.Mam problem wg. mnie z biosem na podanym sprzęcie. PC się zawiesza po chwili jeśli nie wejdę od razu klawiszem del do menu konfiguracji biosu. Nie ma więc mowy o instalacji systemu w takim układzie.Płyta główna: ASUS M3ARAM: GOOD RAM 667MHZ 1gb (Kupiłem ramik w sklepie kilka dni temu: używany....

   25 Lis 2010 22:01Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 4488

   ASUS R 510 C - Nie można wyjść z BIOSA

   Witam!Mam laptopa jak w temacie i po odpaleniu komputera sytem wchodzi do BIOSA i nie można z niego wyjść. Myslałem zeby przywrócić ustawienia fabryczne BIOSA ale nie wiem gdzie w tym modelu jest ta funkcja. Z góry dziękuje za porady.

   05 Maj 2018 11:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2661

   Problem z Athlon Xp & Asus A7Nx8-x

   wszystko dobrze.. tylko procek powinienes miec na 133 a nie 166.Jak juz mowilem przy AMD FSB to 2x czestotliwosc podstawowa. W tam wypadku 133x2 = 266. To sie tyczy zarowno proska jak i RAMu!!Jak w BIOSie ustawisz RAM na 133 (nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie da sie przestawiac od 100 - 200 co...

   21 Lip 2003 18:49Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1362

   jak zrobić reset BIOSA na zworkach? Asus A7V600-X

   K! lleR czyli wyciągnąć tą zworke na jakiś czas? i ponownie uruchomic komputer?Dodano po 12sera płyty to SocketA(462), do Flashu użyem AFLASH. EXE stary Bios to wersja 1006 a miała ją zastąpić wersja 1009, w biosie ustawiłem zeby czytalo z dyskietki pozniej zrobilem dyskietke startową i wgrałem...

   10 Sty 2009 15:13Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 7488

   ASUS k8v i dysk Samung 320GB niewidoczny

   Dziekuję Kolegom za wsparcie. Niestety nie mam sukcesów. Przejrzałem dyskusję na forum, ale nie znalazłem recepty, chociaż zgadzam się, że problem był wielokrotnie podnoszony.Zacznę może od początku.W PC zawierającym model płyty k8v oraz BIOS v. 1. 00. 34 miałem zainstalowany dysk na złaczu SATA,...

   07 Lip 2009 23:50Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2704

   Asus GTS 250 działa tylko w trybie awaryjnym uszkodzona?

   Nie bardzo rozumiem co z całą sytuacją ma ten mały wentylatorek. Raczej bios karty zmieniony przez ciebie, pewnie podkręciłeś kartę zbyt mocno. Wgraj oryginalny bios ( Kopię chyba zrobiłeś? ) i sprawdź jak się karta zachowa. Jakie temperatury?Bo akurat kiedy to się stało to nim się właśnie bawiłem,...

   05 Lut 2010 21:26Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 4751

   Płyta główna Asus K8N4-E problem z ustawieniami BIOS

   Zmienne wartości biosa są przechowywane w pamięci CMOS i najprawdopodobniej jest uszkodzona. Pamięć CMOS jest fizycznie poza kością biosa, z reguły w mostku południowym.

   25 Sie 2010 11:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2124

   Asus k50ab - wymiana procesora + parę porad odnośnie chłodzenia

   Witam, mam pewien problem, otóż kupiłem procesor Turion X2 Ultra ZM-80 na miejsce Athlon X2 QL-60, technicznie wszystko powinno grać (chociaż pierwszy raz wymieniam na inny, więc nie wiem, może coś trzeba zrobić dodatkowo), ale komputer nie dochodzi do uruchamiania windowsa, coś tam się dzieje (słychać...

   09 Sie 2012 14:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2957

   Asus A6Jc Skaczący pasek adresu przeglądarki

   System win 7 32bit 1, 5gb ram, reszta standard.Problem który pojawił się ok miesiąc temu w końcu mnie przerósł. Początkowo było to jedynie zdarzenie na dzień.. dziś co 2sek. Podczas pisania na stronie, maila, wpisu.. czegoś poza adresem lub czasem samoczynnie pasek adresu przeglądarki - obojętnie...

   Pogotowie Antywirusowe 27 Paź 2012 09:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1347

   Asus X73TA-TY078V - Zapomniane hasło do biosa

   Cześć,ustawiłem sobie hasło w biosie laptop Asus X73TA-TY078V niestety zapomniałem jakie. Czy rozkręcenie go i wyjęcie baterii z płyty głównej spowoduję reset?Po włączeniu jedyne co można zrobić to wpisać hasło, nie da się nawet wejść w setup.Wiem, że mogę zadzwonić na infolinie Asus i uzyskać...

   24 Lip 2013 19:07Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2028

   Laptop ASUS K72Jr bios/obroty wetylatora

   Po wgraniu biosa ze strony producenta laptop przestał odpowiadać. Znalazłem na jednym z postów innego biosa, wylutowałem układ (4Mb) i zaprogramowałem. Komputer wstał i właściwe działa dobrze poza obrotami wentylatora. Wentylator działa przez dłuższą chwilę na maksymalnych obrotach i stopniowo...

   30 Sie 2013 18:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2292

   ASUS P5K WS nie startuje po czyszczeniu biosa

   Witam. Jest taki problem że po czyszczeniu biosa (CLCMOS) płyta pokazuje obraz bez problemów do tego momentu:lecz przy próbie zmiany ustawień w biosie i po ponownym restarcie jest zawiecha, czarny ekran, brak dźwięku z głośniczka jak to jest przy uruchamianiu no i wiatrak w karcie graficznej...

   01 Gru 2013 11:52Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1572

   Jak poprawnie ustawić parametry biosu w UEFI pod instalacje Win7

   Witam mam problem z nowym komputerem, zainstalowałem win7 i do tej pory wszystko było ok ale dzis go właczam a tu na ekranie logo Asus i zawias nie moge wejść do biosa ani nic. Po odłaczeniu dysku jest wszystko ok, ale znów dysk działa bez problemu na innym komputerze. Wyjmowanie bateri biosa nie pomogło...

   21 Gru 2014 15:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 870

   Asus G751JM wyłącza się bezpośrednio po starcie

   Jestem zmuszony odświeżyć wątek, a ponieważ problemy które napotkałem teraz dotyczą bezpośrednio usterki opisanej powyżej, myśle że to dobry temat.Z chwilą kiedy zaczęły się problemy z uruchamianiem windowsa 10, dostałem dysk ssd, który bardzo chciałem zaadaptować pod system. Częściowo się to udało,...

   03 Paź 2015 21:42Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1710

   Grzeje się laptop Asus ASUS K52JR

   No dobra Panowie. Udało mi się zaktualizować BIOSa! Dzięki temu wentylator nareszcie zaczął pracować na odpowiednich obrotach. Naprawdę słychać że próbuje zbić temperaturę. Problem jednak pozostał. Z otworu wentylacyjnego nie wydostaje się gorące powietrze lecz zwyczajnie letnie. Wniosek mój jest następujący:...

   22 Maj 2016 15:56Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1287

   Asus - Włączające się hasło do biosa

   Mam problem z niewłączającym się biosem. Po ok. 1 s od włączenia komputera wyskakuje okienko "enter password", choć nigdy nie ustawiałam żadnego hasła.Jestem w stanie uruchomić komputer po wpisaniu standardowego hasła i potem niby normalnie uruchamia mi się komputer, ALE przy próbie uruchomienia biosa...

   06 Lis 2016 15:41Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1962

   Asus X5DAB - czarny ekran po zmianie biosu. Reset?

   Witam. Posiadam laptopa Asus X5DAB i mam problem z biosem. Był zainstalowany bios w wersji jak dobrze pamiętam 203, komputer działał bezproblemowo ale pomyślałem sobie że zaktualizuje bios do wersji 213. Zrobiłem to programem Asus update i biosem ściągniętym z oficjalnej strony dla notebooka X50AB (X5DAB...

   21 Gru 2011 15:25Odpowiedzi: 50 Wyświetleń: 12477

   Asus k52jc - zawieszanie sie wszystkich gier

   Na początek zobacz czy ci się nie przegrzewa laptop, jest wiele programów do tego więc bez problemu jakiś znajdziesz. Nie wiem czy to już robiłeś ale wejdź w panel kontrolny Nividii (ppm na jakiś skrót i tam powinno być). W ustawieniach 3D przypisz geforce do danej aplikacji i zobacz czy jest poprawa....

   12 Gru 2013 11:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2259

   Asus R453L, - Windows 8 - Brak hasła win8.

   Witam, tata otrzymał laptopa asus, założył na nim hasło w pracy, a teraz go nie pamięta. Windows 8. Nie mam dostępu do biosa ponieważ w windows 8 uruchamiamy go z właczonego systemu. W necie znalazłem kilka sposobów złamania hasła przy pomocy usb. Problem w tym ze komputer po rozruch nie jest ustawiony...

   28 Sie 2016 19:38Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1017

   Asus A7V880 i niepoprawne ustawienie procesora

   ASUS A7V880 jest płytą w pełni zautomatyzowaną tzn. bezzworkowa konfiguracja czyli takrze beż zworek do ustawiania FSB procesora.Najlepiej by było jak być zaktualizował sobie biosa do wersji 1009 ze strony którą podaje ci kolega Robert B lub już z gotowej.Pamiętaj nie ściągaj wersji...

   18 Mar 2006 23:39Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2071

   Asus p4p800 - Płyta nie startuje

   Witam sprawa wygląda tak modernizowałem stary komputer płyta główna Asus P4P800 Procesor Pentium4 2. 60 GHz Ram 4#512 mb Kingston Karta Graficzna ATI Radeon R9550 256 mb Zasilacz nie pamiętam tylko że 180W I włożyłem Zasilacz PowerMan 400W Procesor Pentium4 3. 2GHz Ram 4#1Gb Karta Graficzna Gigabyte 4650...

   10 Sty 2020 21:51Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 303

   Asus P4P800-X i resety BIOSA

   Ta płyta posiada funkcję AI Overclocking, a w niej C. P. R. (CPU Parameter Recall) - przywracanie ustawień procesora. Każda zmiana w ustawieniach, która zostanie zinterpretowana jako zła, powoduje automatyczne zresetowanie ustawień biosu.Może w tym tkwi problem?

   12 Lis 2005 22:13Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2193

   Płyta główna Asus M2N sli deluxe, athlon 5000+, chłodzenie i

   ekhm że cop??? nie rozumiem jaka instrukcja?? - mam taką książeczkę ale pewnie nie o to chodzi ^^ - chodzi o jakieś przerwania hardware czy coś takiego i gdzie to się zmienia? czy moze chodzi o nowe sterowniki?Dodano po 6btw narazie odpaliłem tego memtesta - 86 v 3. 3 z płytki CD przed startem...

   14 Lip 2007 08:04Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 4134

   Problem Z Zabytkiem Gf4 Mx440-se brak oc pamieci z biosa

   witam niestety z kolejnym problemem (jak to zwykle ja:P) ostatnio dostała mi sie w łapki karta geforce 4 mx 440-se na laminacie nie ma producenta dane jakie udało mi sie zgromadzić toprocesor gf4 nv17 rewizja a3 taktowany 250mhz64mb ddr 64bit 333mhzramdac 350mhzwyjscia d-sub i svideokonfig...

   26 Sie 2007 21:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1360

   Asus Aspire 3100 - blokada BIOS

   Witam szanownych forumowiczów.Trafił do mnie laptop w którym jest założone hasło na BIOS. Stało się to po wgraniu program nawigacyjnego "PC Nawigator". W programie był wirus, który totalnie rozwalił stabilne działanie systemu ( bardzo powolna praca, uruchamia się około 30 min). Klient twierdzi,...

   07 Lis 2008 09:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1320

   ASUS K8V-X - S. M. A. T. Status Bad

   Witam posiadam płytę Aus K8V-X i od pewnego czasu zaraz przy starcie Biosu wyświetla mi się komunikat "Pri Master Hard Disc: S. Status Bad Backup and Replace Press F1 to continue"Wie ktoś może czym to jest spowodowane?? Odrazu zaznaczam że przywrócenie ustawień fabrycznych ani reset biosa...

   19 Lut 2009 15:51Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2000

   Asus Maximus IV extreme - uszkodzenie mechaniczne socket'u.

   Czy socket w serwisie ci wymieniali?Jeśli tak to źle skoro masz problem z pamięciami. Idź i reklamuj.Wymieniali w serwisie.Jaki masz zasilacz?Musieli coś popsuć przy naprawie socketu.Zasilacz ma bequiet dark power pro 10 1200WClear CMOS wykonałeś po podłączeniu kości pamięci?...

   03 Gru 2012 22:17Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 3513

   Asus M2N-MX - Błąd przy instalacji Biosa

   Po wgraniu biosu masz ustawienia fabryczne i pewnie dlatego coś takiego ci wyświetla. Na nowo poustawiaj bios

   08 Lut 2014 10:28Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1980

   ASUS/G. SKILL - Nowy sprzęt nie wczytuje BIOSa.

   Z tym softem jest tak że nie ma co go śkreślać ale tylko i wyłącznie jak masz maszynę referencyjną. Czyli taką jak to testowali w ASUSie. Takie same RAMy, procesor no i najlepiej jeszcze dysk i system. (a i tak gwarancji nie ma). To może i jest dobre - ale wystarczy wejść na byle jaką stronę o OC i niemal...

   23 Cze 2016 15:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 669

   ASUS R510J - Nie uruchamia się, dioda HDD jednostajnie mruga

   Teraz jestem w podróży, więc za bardzo nie sprawdzę stickera na slocie, będę na miejscu późnym popołudniem i wówczas zbadam sprawę.Co do Linuxa, nie robiłem tego, ale próbowałem odpalić dysk instalacyjny Windowsa 7. Szło to niestety bardzo opornie, zabrakło mi cierpliwości żeby czekać parę godzin...

   05 Paź 2016 20:10Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3294

   ASUS X56 - Wchodzi do BIOSa, uruchamia system po wyborze dysku

   Witajcie mam problem, z którym się już dłuuugo mierzę.Otóż laptop zawsze uruchamia się do BIOSA, następnie trzeba wybrać dysk twardy i dopiero wtedy ładuje system. Oczywiście w ustawieniach dysków jest, że dysk twardy to domyślny, tak samo w priorytetach jest na 1-szym miejscu. Co może być powodem...

   27 Gru 2016 13:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 444

   Asus P5P43TD PRO, Quad 9550S - nie widzi procesora

   Dotyczy wymiany procesora w zestawie nr 1 na Core 2 Quad Q9550S 2. 83GHZ/12M/1333/06 L923B634Po zamontowaniu Quada do zestawu nr 2 – wszystko OK, procesor sprawnyPo zamontowaniu QUADa do zestawu nr 1 – startują wentylatory, natomiast ekran monitora czarny. Wykonano:- aktualizacja...

   01 Lis 2017 17:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 432

   ASUS R541UA - Brak możliwości zmian po wejściu do biosu.

   A jak przywróciłem już system, teraz od nowa mi się instaluje to co mam potem zrobić bo już sam się z tym pogubiłemWszedłem w BIOSA i porobiłem zdjęcia. Na czerwono podkreśliłem opcję jakie mam dostępne w BIOSIE. Jak widać tych opcji nie mam za wiele i praktycznie są one bezużyteczne....

   31 Mar 2018 16:02Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 1935

   Asus P5KPL-SE - Nie czyta mi dedykowanego ramu dla tej płyty głównej

   Zapisz ustawienia z biosa na starych kościach - co tam masz. A następnie włóż nowe kości i zrób reset biosa zworą względnie wyjmij bateryjkę z płyty na 5min

   12 Cze 2018 15:18Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 477

   Asus RoG bios win8 zapłacę pay pal za rozwiazanie

   Witam serdecznie mam problem z biosem, coś sknocilem w ustawieniach windowsa 8 I wchodzi mi tylko na biosa, zdjęcie poniżej czy ktoś wie co zrobić aby z biosa wł. instalacje win która mam na ssd?

   03 Wrz 2018 19:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 303

   Asus p8p67 pro - Nie mogę wejść do biosu wyjmowałem baterie oraz robiłem reset

   Ogólnie wcześniej przy grze wyskakiwał mi bluescreen video schedular internal errorKomputer się zresetował i od tamtej pory przy ładowaniu windowsa resetowal się samoczynnieZrobiłem format dalej było tak samo więc odłączyłem go i wyczyściłem go w środku i od tej pory ten błąd. Jak podmienić biosa...

   05 Kwi 2021 02:36Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 654

   ASUS A597127F

   Również uważam, że coś kiepsko przeczytałeś symbol płyty. ASUS-y są zazwyczaj bardzo czytelnie oznaczone (duży, biały napis pomiędzy slotami).Moja dedukcja: jeśli masz PIII-600 to jest już Coppermine, a jeśli wykrywa go na 450, to masz źle ustawione FSB (powinno być 133MHz). A w płycie, na...

   11 Paź 2003 22:23Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1498

   Asus P4C800ED Bios za nic nie chce sie zapisac

   Ok, cos sie wyjasnilo...Robilem upgrade biosa stosujac program wbudowany (ALT+F2) ale instalowalem najnowszego biosa, ktory wymaga okreslonej wersji afudos-a, pewnie na na plycie byla starsza.... zrobielm wiec sobie dyskietke z najnowsza wersja i biosa i bioloadera. Po wraniu biosa, start systemu...

   12 Gru 2005 17:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1814

   Asus eee pc 1015bx - Bardzo powolne działanie

   Sprzęt: asus eee pc 1015bxNotebook od jakiegoś czasu chodził coraz wolniej i wolniej. Przeskanowałem jakimś antytrojanem, usunęło sporo syfu. Potem chkdsk, ccleaner, bootvis + defragmentator jakiś.Zostawiłem ta defragmentacje na noc.Z rana chodził jeszcze wolniej, ledwo ledwo dawał radę coś uruchomić....

   27 Paź 2014 14:33Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2298

   Windows 8. 1 zaczął szwankować - Laptop Asus G771JW

   Laptop Asus G771JWWitam. Ostatnio, jakiś miesiąc temu, przeszedłem na windows 10 z win 8. Jednak po paru godzinach postanowiłem powrócić do mojej ósemki. Wszystko zrobiłem i było ok. Pierwsza zmiana jaka zauważyłem to było to, iż nie mogłem niczego instalować ze store'a ponieważ wyskakiwal błąd....

   24 Sie 2015 00:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 600

   Płyta ASUS A7V8X-X, czy chipset KT400 obsługuje ddr400??

   Witam. Wczoraj włożyłem do swojego kompa płytę ASUS A7V8X-X. Mam do niej durona 1800 i 256 mb pamięci PC 3200 GOODRAM która za chiny nie chce chodzić na 400 mhz:/ Mogę w biosie ustawiać taktowanie pamięci i procesora; (każde osobno) magistralą procesora mogę operować co 1mhz natomiast przy ustawianiu...

   21 Kwi 2006 07:12Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1242

   Podkręcanie ASUS 8600GT 512 GDDR2

   Moim zdaniem najbardziej opłacalną grafą na dzień dzisiejszy jest Asus 9600GSO za niecałe 200pln, na plus przemawia nie tylko cena ale i podatność na OCZgadzam się z kolegą. Sam dorwałem na alledrogo 9600GSO 768MB za 250zł.nie ma rewelacji ale wszystko chodzi w 1980-1080 59Hz Anizotropowe x16...

   Komputery Modding & OC 19 Paź 2009 11:44Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 5050

   Asus P5QL PRO - start-> F2 -> tryb hibernacji

   Witam wszystkich. Zakupiłem 2 dni temu płytę ASUS P5QL PRO po tym jak spaliła mi sie płyta Gigabyte, podpiąłem wszystkie podzespoły a mianowicie:Procesor C2D e7500grafika GF 7600GSpamiec kingstona 1gb 667 mhzzasilacz coolermaster 450 wi hd320 na którym nie ma systemu. Po uruchomieniu wszystko...

   04 Lis 2009 17:23Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1927

   Asus P5K Deluxe- Chassis Intruded

   adamadi33Bateria do cmos posiada prawidłowe napięcie tenże błąd jest spowodowany klawiatura na usb jeżeli podłącze inną do ps/2 nie wyświetla "Keyboard/Interface Error".Resist_34Zworka jest ustawiona prawidłowo. Na dodatek u mnie w biosa można wejść jedynie gdy wyjmie się bateryjkę i wyłączy zasilanie...

   07 Sty 2012 12:55Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 12710

   asus, jak uruchomic plyte z win -

   Witam. Właśnie odzyskalem komputer z serwisu, ale nie mam Windowsa. Po włączeniu wyskoczył błąd Reboot select and boot device, coś takiego. Zadzwoniłem do serwisu i kazali mi przywrócić ustawienia fabryczne. Nie wiedziałem ze ten błąd wynika z braku systemu, dlatego zadzwoniłem, a pani uświadomiła mnie,...

   17 Wrz 2014 19:22Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 14487

   Amd r7 260x Asus, czy karta graficzna jest uszkodzona?

   Witam, kartę mam nie cały rok i nie dawno zaczęły się problemy.Przy nie których grach (które wcześniej normalnie chodziły) wyskakują bluescreeny, czasem artefakty (rzadziej lub wcale), postrzępione krawędzie w większości grach które mocno rzucają się w oczy choć w ustawieniach jest ustawione na maxa...

   30 Wrz 2015 17:59Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 720

   Asus RS 540sa - Instalacja Windowsa 7

   Witam. Postanowiłem poruszyć temat tutaj, ponieważ setki prób nie przynoszą żadnego rezultatu.W moje ręce wpadł nowo zakupiony laptop Asus RS540sa. Standardowo zainstalowany na nim był windows10, który właścicielowi ewidentnie nie przypadł do gustu. Poprosił o przeinstalowanie systemu na Windows 7....

   24 Lis 2016 13:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 909

   ASUS P5KC - Bios - konfiguracja

   Czyli wszystko ok. Na kartę nie narzekam jak na razie. Nie wiem co z tymi wiatrakami bo nie zwiększają obrotów same. Jak grałem w Call of Duty: Modern Warfare 2 to np w karcie graficznej musiałem zwiększyć obroty wiatraka np do 90% na karcie graficznej przez program RivaTuner. Więc jak ustawić tego...

   18 Lis 2012 22:11Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3489

   Asus M5A97 R 2. 0 - ustawienie dysku master

   Zmień podłączenie dysków taśmami. Dysk z systemem wepnij pod gniazdo SATA na płycie, dysk dodatkowy (każdy kolejny) do SATA1, 2, 3... itp.Lub daj screeny z biosa.Pamięć jest podtrzymywana prawidłowo?. Nie resetują się ustawienia konfiguracji w biosie po odłączeniu komputera od zasilania?.

   16 Mar 2013 16:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2025

   Asus a555LN - nie widzi/ nie bootuje SSD

   Mam problem z laptopem przy instalacji windows 10.Bios normalnie widzi dysk HDD, ale nie widzi SSD. włozyłem dysk SSD i chcę zainstalować z pendrive jako UEFI to nie widzi dysku. Gdy chcę zainstalować legacy to normalnie wszystko się instaluję i dysk jest widoczny. Po skończonej instalacji bios...

   09 Sty 2023 12:01Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 507

   ASUS TUF Gaming - Drugi monitor powoduje błędy wyświetlania

   Monitor zewnętrzny: LG Flatron W2052VReset ustawień monitora: brak efektówNie miałem pod ręką innego kabla, ale ten był sprawdzany na różnym sprzęcie i wszystko działało prawidłowo.Zapomniałem sprawdzić opcji wyświetlania osobnych pulpitów, nie mam dostępu do tego laptopa codziennie, ponieważ używa...

   01 Kwi 2021 21:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 438

   Płyta główna Asus P5B-E i Core2Duo 4300

   Zachęcony artykułami na temat podkręcalności Core2Duo 4300 zafundowałem sobie płytę główną Asus P5B-E i ten procesor.Oczywiście konieczna była aktualizacja BIOSu (był 0402 a aktualna jest 1002) - Intel CPU uCode loading error - ale to dość normalne w przypadku Asusa;)Po aktualizacji BIOSu oczywiście...

   23 Lut 2007 20:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1136

   Asus A8V Delux +Asus DRW 2014L1T - Bios nie widzi

   Witam, a więc kupiłem właśnie ten napęd Asus DRW 2014L1T i Bios go nie widzi... mam windows Viste który normalnie go wykrywa, działam na nim wszystko oki, a jak wchodzę do biosa i chce go ustawić jako bootowalny to nie mogę, po prostu go nie ma... są 2 inne DVDromy kótre mam podłączone (normalnie na...

   09 Lis 2008 20:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 686

   asus f5z - Laptop Asus po wymianie dysku HDD na nowy nadal działa wolno

   asus f5zprocesor atlon x2 dual-core 2GHz2GB ramu współdziele z grafiką500GB dysk wd nowyzasilacz oryginalny od laptopawin 7 64 bitowy, wcześniej bez żadnych problemów na nim pracował2 GB ramu współdzielone z grafiką - sorki za błądpasta wymieniona na...

   09 Sty 2013 20:20Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3249

   Asus P8H77-V - Płyta główna nie wyłącza zintegrowanej grafiki

   Zabiera 1024mb ram dla grafiki zawartej w procesorzeProszę o screeny i inne dowody na poparcie tej tezy.Za tomiok najlepiej wykonaj foto ustawień bios.Zanim jednak "czepimy" się biosa i karty grafiki, podaj dokładnie rodzaj systemu operacyjnego jaki używasz i wklej screeny z managera zasobów...

   06 Wrz 2014 19:09Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1398

   ASUS TUF Gaming A15 - Czy ktoś rozgryzał temat modyfikacji biosów i dodawania nowych opcji?

   Hejka!Czy ktoś może rozgryzał temat własnoręcznych modifikacji BIOSow? Podoba mi się komp ASUS TUF Gaming A15, ale potrzebuję możliwość włączenia sprzętowego szyfrowania dysków w BIOSie. Niestety jego BIOS takiej opcji nie ma.Kiedyś przy okazji innego kompa, trochę zacząłem rozgryzać temat i...

   04 Lis 2022 19:47Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 174

   Asus P3V4X + Gainward GeForce 4MX440 = długi+trzy krótkie...

   Warto poczytać 17 stronę manuala. Są tam opisane ustawienia Switch'a DIP dla FBS AGP. Może pomoże.Działałem z tym i w różnych ustawieniach, niestety nie działa. Ciągle BIOS nie rozpoznaje, że ma kartę w slocie. Z innymi kartami (GF2MX100/200 i GF2MX400 AGPx4) działa w porządku. Gainward też na innym...

   15 Lis 2005 19:08Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2051

   Asus P3V4X - problem z włączaniem

   Fakt, Bios jest beta ale na starym było to samo, spróbuje poźniej wgrać 1005.Zdarza się teraz że włączy się nawet kilka razy pod rząd ale po włączeniu wyświetla:Intel P III 433E Processorpo czym wchodzi do Biosa gdzie ustawiony jest jako 650MHz (6, 5x100) i dlatego BIOS się czepia. Po zatwierdzeniu...

   24 Lis 2005 12:30Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1122

   Asus K8N8X-LA nForce3 (s754) produkowana dla HP - BIOS i OC

   zaczne od konfiguracji sprzętu żeby nie zapomnieć:Sempron 3100+; Asus K8N8X-LA nForce3; Asus Ge-Force 5200; WDCaviar 80GB 7200o/m 8MB Cache; DVD-RW Lite-ON 8x; Fortron 350W NK & WaterCooling...A teraz sedno sprawy: płyta jest fajna, stabilna, w miare ok itp ALE:BIOS jest parszywy...

   13 Lis 2006 13:03Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2707

   Asus P5N-E SLI i Patriot 2x1GB 800 MHz i kwestia pamięci!

   Mój sprzęt to:płyta główna: Asus P5N-E SLIprocesor: C2D E6300pamięć: Patriot 2x1024MB 800MHz CL4zasilacz: Enermax 500WNa początku zaznaczam, że to już drugi komplet pamięci (poprzednio też były Patriot tylko CL5) i dzieje się to samo.Mianowicie w Memtest wywalają się same błędy...

   03 Cze 2007 10:39Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1749

   Plyta ASUS A7V Rev. 02 brak obrazu

   Miales racje " jankolo " to sprawa zasilania i nie tylko. Uzylem nowy zasilacz, ktory przy wtyczce do plyty mial inny ZATRZASK z tad wtyczka nie dochodzila do konca. Wymienilem zasilacz na starszy model i dalej to samo. Dopiero zresetowanie BIOSA pozwolilo zobaczyc obraz. Nie rozumie tego przypadku. W komputerze...

   13 Cze 2010 20:46Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 924

   ASUS P4P800S-X - Komputer nie widzi ATA

   w biosie ustawiłem żeby szukał ata, zworki na napędach ustawione standardowo tak jak miałem te części w starym kompie i dysk twardy na starym kompie rusza prawidłowo, chciałbym wiedzieć jaka część jest za to winna, bo komputer niby sprzedawca przetestował przed wysyłką, coś mi mówi że zasilacz za słaby,...

   15 Lis 2012 18:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1140

   Asus A6000 - ustawienia CMOS

   Witam serdecznie. Zawsze radziłem sobie z tego typu problemami odnajdując rozwiązanie na tym forum/w sieci. Otóż z tym problemem mam nieco trudniej, więc prosiłbym krok po kroku o rady, co jak mam robić.Otóż, w Asusie A6000 wyskoczył mi komunikat, o słabej baterii CMOS. Po setkach odkręconych śrubek,...

   27 Lis 2012 14:02Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2832

   Asus K75V - Boot z CD/DVD instalacja

   jeżeli chodzi o znajomość biosa nie ma dla mnie problemów ale starego typu, Znam na wylot. Problem mam mianowicie jeden jak ustawić bios aby botował się z Cd-rom z systemem Windows XP. W wymienionym wyżej poście doczytałem że trzeba mu dodać stacje DVD i tak zrobiłem. nawet udało mi się ustawić prawidłowo...

   17 Lip 2013 14:58Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3732

   ASUS 1201n - Brak dźwięków.

   Marka: ASUSSpecyfikacja:Witam forumowiczów.Po 2ch długich dniach postanowiłem poprosić o Wasza poradę.Objawy to brak dźwięku, brak reakcji po podłączeniu jacka 3, 5mm.Problem powstał po odłączeniu dysku twardego na kilka minut.Próbowałem 6ciu instrukcji z YT, przeczesałem liczne fora...

   07 Sie 2013 15:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 777

   [Asus X56T] - Bluescreen 7f przy bootscreenie

   Krótko i na temat. Niedawno - z godzinę temu wróciłem do domu. Mój wieloletni Asus x56t (dokładna specyfikacja na końcu posta) podróżował ze mną i przy pakowaniu go do auta, cóż, wypadek, wywinął dość gwałtownego orła na podłogę auta.Po powrocie do domu pojawiły się następujące objawy:- włączyłem...

   05 Paź 2013 20:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1473

   ASUS eee PC 900 - Instalacja Win oraz Modem Huawei

   Witaj.Zdecyduj się jak chcesz ładować system:Gdy udało mi się wejść do biosa ustawiłem ustawienia domyślnie a następnie botowanie z cd-romu (ATAPI CD-ROM) ponieważ podłączyłem go przez usbNo przez CD-ROM podłączony przez USB (Ponieważ ASUS nie posiada wbudowanego)Lecz gdy ustawiam botowanie...

   16 Paź 2013 18:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1677

   Asus x53 - uruchamia się cały czas bios

   Witam otóż asus x53 cały czas gdy tylko próbuje go uruchomić wyświetla napis ASUS i od razu wchodzi do biosa nie ma ładowania systemu tylko cały czas wchodzi do biosu, resetowałem bios nic nie dało, przywracałem ustawienia domyślne, podmieniałam ram, dysk cały czas tak samo co mogło sie uszkodzeniu...

   12 Lis 2013 16:09Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 14289

   Asus x52jc karta graficzna

   Przepraszam dopiero teraz jestem w domu i mam dostęp do lapka. Tak jak napisałem po reinstalacji biosu (na ten sam co miałem) komputer po uruchomieniu sam znalazł kartę graficzną i zaczęło wszystko śmigać bez problemowo. Więc dlaczego ma być uszkodzona grafika skoro jest chodzi tak jak wcześniej tylko...

   23 Mar 2014 10:59Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2154

   ASUS M2N68-LA - Płyta główna nie widzi nowej karty graficznej - na złom?

   Cześć, kupiłem nową kartę graficzną w celu przedłużenia życia swojego komputera. Po włożeniu do slotu PCIe i uruchomieniu komputera ani bios ani system (win7 64bit) jej nie wykryły. Dotychczas korzystałem z komputera używając jedynie zintegrowanej karty graficznej.Lista podzespołów:Płyta główna:...

   03 Mar 2015 09:52Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2049

   Asus P5G41C-M - Komputer nie chcę się uruchomić. Nowy ram

   Tak mam dwa niebieskie i dwa czarne aczkolwiek czarne to ddr3 a niebieskie ddr2 także nie mogę jednej kości wpiąć w to a drugiej w to. Obecnie robie aktualizacje biosa i będę kombinował. A jak ustawić to ustawianie ręczne MHZ ramu? mam ustawione te 2gb na 1066Tak sorry twoja płyta to Hybryda ddr2...

   06 Maj 2015 18:50Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 600

   Asus R500VJ - "uruchom ponownie" i "wyłącz" nie działają

   Witam serdecznie,Posiadam laptop Asus R500VJ, Intel Core i7 3610QM, 8 Gb ram ddr3, płyta główna ASUS K55VJ 1. 0, Bios wersja K55VJ. 202.Jakiś czas temu wykonałem aktualizację Windowsa z 8 na 8. 1, wszystko chodziło bardo dobrze do czasu, gdy zmuszony byłem przeinstalować system. Nie udało mi się...

   31 Maj 2015 08:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1035

   Asus S56CA nie bootuje z HDD tylko bios.

   Witam laptop jak w temacie klawiatura po zalaniu.Do rzeczy laptop po włączeniu wchodzi sam w bios i po ustawieniu zegara save exit laptop wyłącza się normalnie i za chwile włącza się i sam z powrotem wchodzi w bios. Odpiąłem uszkodzoną klawiaturę ale jest to samo właściciel twierdzi że coś grzebał...

   31 Lip 2015 05:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2199

   Asus p5q-em - Jak podkręcić core 2 duo e8200?

   Ale, nie pamiętam też jakie wartości mam dać napięcia itp. Więc jakby ktoś mógł powiedzieć jak to ustawić, żeby było git. Wcześniej miałem całkowicie innego biosa musiałem tylko ustawić FSB i napięcie procesora a tu jest o wiele więcej konfiguracji więc nie chce usmażyć jakiś podzespołów.

   15 Paź 2015 18:30Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 936

   [Sprzedam] Asus P5Q-EM + Xeon E5450+RAM OCZ 6GB 1066Mhz LGA 775

   Mam do sprzedania 100% sprawne podzespoły komputerowe.Płyta główna: Asus P5Q-EMPlatforma: LGA 775/771Pamięć RAM: 1600/1333/1066/800 MHz max 16GB DDR2Zintegrowana grafikaCała specyfikacja:Możliwość kupna oddzielnie.Procesor:170złPłyta główna: 200złRAM:180złW gratisie daje również:...

   Komputery Bazar 05 Lut 2017 15:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1092

   [Sprzedam]Intel Xeon E5450+Asus P5Q-EM+RAM OCZ 6GB 1066Mhz LGA 775

   Cała specyfikacja:

   06 Kwi 2017 19:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1131

   Asus X553M - Po wymianie baterii włącza się tylko z podłączonym zasilaczem

   Bateria jest baterią oryginalną.Wszedłem do Biosa... ale nie mogę znaleźć ustawień jak powrócić do ustawień domyślnych w tym laptopie. Możesz mnie jakoś nakierować?

   18 Wrz 2017 21:46Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 2850

   Asus FX53VD-RH71 - nie uruchamia się po zmianie ustawienia bootowania w BIOS.

   może ktoś mi poda jakiś domowy sposób na przywrócenie biosa aby nie oddawać do serwisu i nie czekać tygodniami.Jeśli nie ma dostępu do baterii RTC po zdjęciu np. jakiejś zaślepki, to tylko serwis.

   24 Sie 2018 11:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 570

   [Rozwiązano] Komplikacja z aktualizacją BIOSU na płycie ASUS P5N-E SLI

   Witam wszystkich serdecznie.Mam problem z aktualizacją biosu na płycie ASUS P5N-E SLI.Pobrałem najnowszego BIOSa ze strony producenta. Wszedłem w BIOS, przywróciłem ustawienia domyślne, po czym wszedłem w ASUS EZ Flash 2, wyszukałem mój sterownik na pendrive (najnowszy ze strony producenta) i kliknąłem...

   06 Sty 2019 18:19Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 462

   Asus tufgaming - BSOD na nowym laptopie

   Dzięki za wskazówki, Windowsa uaktualniłem, BiOSa przy okazji też. Bluscreena, tfu tfu;) już od dawna nie miałem. Jednak ciągle morduje się ze sterownikami AMD, dwa dni po ręcznej instalacji windows sam szuka aktualizacji i instaluje mi jakąś wersję z sierpnia 2019 i tak w kolko. W rejestrze ustawione...

   05 Maj 2020 22:26Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 639

   Problem z wejściem do BIOSU - Asus VivoBook S

   mam plan zrobić format laptopa Asus Vivobook s510u. Niestety nie jestem w stanie dostać się do biosu, żeby ustawić bootowanie. Próbowałem za pomocą klawiszy Delete, F2, ESC i zawsze wtedy otwiera się okno naprawy systemu gdzie mogę wybrać albo ponowne uruchomienie albo jedną z 9 pozycji uruchamia...

   25 Paź 2021 19:41Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 369

   Power on z BIOSa fujitsu-siemens scenic 300/600

   No dobra, a ustawiłeś mu jakąś godzinę, rozumiem że wyłączyłeś system, mam nadzieje że nie z gniazdka:D. Sprobuj też "uśpić" czy też przejść w stan wstrzymania - czy wówczas wybudzi się o zadanej godzinie.Kiedyś się tym bawiłem na jakieśtam nie wyszukanej płycie asusa, komputer wlączał mi sie tuż...

   30 Lis 2009 20:00Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2370

   Sapphire HD 5750 i... 60 sek na start BIOSa?

   Witam! Zainstalowałem sterowniki dołączone do KARTY. Bezbłędnie. Wczoraj zmieniłem zasilacz na Cooler Master Extreme. Problem się jednak powtarza. Sprawdzę zaraz czy ładuje się wciąż 60 sek - stoperem:) 3D Mark 06 - podałem na początku postu. Zaraz zrobię nowy na nowym zasilaczu i sprawdzę czy się tnie...

   20 Wrz 2010 02:38Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 1713

   Asus A6000 - wyłącza się samoczynnie

   Mam właśnie podobny problem. Mój ASUS A6000 (dokładniej A6U-B026H) po prostu wyłącza się po uruchomieniu. Czasami jest tak, że zaraz w dwie sekundy po uruchomieniu (kiedy ładują się operacje, które wykonuje BIOS), a czasami tak, że uruchomi się i załaduje XP SP2, po czym pochodzi chwile i......

   27 Mar 2009 20:44Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 11318

   płyta główna asus P4P800-MX

   witam serdecznie, jestem początkującym na forum elektroda. pl - mam parę pytań i proszę o cierpliwość i wyrozumiałość dla mojej osoby;)dostałem komputer od znajomego bo kupił nowszy sprzęt i ten mu już tylko zawadzał, ja jako lajkonik w tym temacie postanowiłem powiększyć swoją wiedzę na ten temat...

   29 Wrz 2010 18:50Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4210

   Płyta ASUS M2N - problem z botowaniem

   Płyta główna ASUS M2N płyta wykrywa Procesor, Ram, oraz podłączony dysk HDD do złącza IDE jednak po tej detekcji zamiast ładować się Windows XP z dysku pojawia się po około minucie komunikat:Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a...

   27 Mar 2011 19:34Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2517

   asus eee pc 1005p win7 recovery

   tak, uruchomiłem unetbootin tam zaznaczyłem obraz pmagic pobrany z podanego tu linka. Następnie program wykonał procedurę i się zrestartował wtedy wyjąłem pena i włożyłem w asusa z ustawionym w biosie bootowaniu na: removeable device.F2 jest biosem, sprawdze F9F9 też nic...

   03 Mar 2012 18:00Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 17029

   Przejściówka IDE <=> SATA nie działa na Asus M5A78L-M LX3

   Ostatnio kupiłem na allegro przejściówkę IDE <--> SATA i mam problem, ponieważ mi nie działa. Posiadam dwa dyski twarde po 40 GB próbowałem jak i do jednego i drugiego. Oto model płyty głównej Asus M5A78L-M LX3. Czytałem na innych forach o tym problemie i mam zaktualizowanego biosa. Podobno...

   Komputery Co kupić? 20 Sie 2012 13:03Odpowiedzi: 40 Wyświetleń: 10131

   ASUS K70 AB - Czy może samoistnie zmienić się kolejność botowania?

   Mam problem z ASUSem K70AB. Zanim w ogóle zastartował mijało czasami 15 minut. Czaasmi nie odpalał nawet po pól godzinie. Po wejściu do BIOSa zauważyłem, że kolejność botowania jest następująca:1. NETWORK2. CD ROM3. HDD4. USBPo zmianie na jako pierwszy HDD, a NETWORK jako ostatni kilka razy...

   16 Gru 2014 20:46Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1101

   Asus K75V - Boot z CD/DVD bios UEFI

   Otóż przed kilkoma godzinami zakupiłem nowego laptopa Asusa z Win 8, i teraz chciałbym zamienić win 8 na 7, lecz jak wkładam płytę z 7 i resetuje laptopa nie odpala mi jak na PC nie znam się na lapkach i ich formatowaniu temu proszę o pomoc.Oczywiście mam płytę z Win 7. Czy da się całkowicie...

   12 Sty 2013 13:52Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 51816

   Asus Pro5DIN - bios, hasło, reset daty

   Witam kupiłem laptopa Asus Pro5DIN, problem polega na tym iż założone jest hasło na bios. Z laptopa można w miarę normalnie korzystać ponieważ normalnie ładuje windowsa z dysku, próbowałem już kilkunastu haseł jednak nic to nie dało, nie oczekuje od nikogo żadnych haseł tylko proszę o poradę ponieważ...

   27 Mar 2015 03:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1770

   ASUS K52J instalowanie windowsa 7 z pendriwa

   Witam posiadam laptopa ASUS K52J, próbuję zainstalować windows 7 z pendriva przygotowanego za pomocą programu Winflasch, niestety mimo tego ze BIOS widzi pendriva nie można rozpocząć instalacji może ktoś wie jak ustawić opcje w biosie tak żeby pendrive zabootował?fotki biosa...

   04 Kwi 2015 20:50Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 5619

   Asus M2N32SLI system win7 nie kończy instalacji

   Witam na początek przedstawię konfigurację sprzętową komputera a więc:- procesor AMD athlon 64 X2 5200+- zasilacz qoltec 400 W- RAM DDR2 667 MHz 4X1GB Elpida- płyta główna ASUS M2N32-SLI Deluxe Wi-Fi- dysk twardy ADATA SSD Premier Pro SP600 64GB- grafika ATI Radeon HD 4850 1GB DDR5 256bit...

   25 Sty 2016 04:37Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1572

   Asus n750jk rev. 3. 0 - Probem z klawiaturą

   Mam problem z niedziałającymi częściowo klawiszami w Asusie n750jk. Laptop najpierw przestał się włączać, czarny ekran, reakcja po włączeniu tylko na długie przyciśniecie przycisku "power". Pobrałem wsad do biosa (źródło raczej pewne - sklep internetowy), kupiłem nowy układ W25q64fvsig, zaprogramowałem...

   09 Lut 2020 10:19Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 591

   Jak zmienić taktowanie RAM w laptopie Asusa?

   Posiadam laptop Asus Vivobook pro N580GD. Mam w nim dwa sloty pamięci RAM (2x4 GB) i wchodząc w menadżera zadań, pokazuje mi że zajęte są 2 z 4. Gdzie są pozostałe 2? Taktowanie 2400, dokupiłem pamięć 8 GB 2400 MHz, zamieniłem jedną kość 4 GB na 8 GB i taktowanie pokazuje mi teraz na 2133 MHz. W menedżer...

   31 Maj 2020 10:40Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1836

   ASUS N61Jv 208 - Czarny ekran bootowania tylko z migającym podkreślnikiem

   Dzień dobry. Mam problem z ASUSem N61Jv 208. Dawno temu robiłem czyszczenie dysku HDD w tym komputerze. Leżał z kilka miesięcy. Dzisiaj chciałem zainstalować na nim Ubuntu 18 Bionic 64 i nie było możliwości zabootowania jakiegokolwiek USB. Ubuntu 18 instalowany był i na Rufusie i na isotousb unetbootin...

   08 Sty 2022 13:51Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 207

   Ustawienia Taktowania Ram w Biosie

   Posiadam płytę głowa ASUS P8H61/USB3 R2. 0, RAMY 2x4GB 1600 MHZ HyperX Fury, oraz procesor Intel i7 2600. Nie wiem dlaczego ale moja płyta głowna obsługuję taktowanie nawet wyższe od taktowania posiadanych ram a w Biosie pokazuje że ramy działają na taktowaniu 1333MHz. Mam ustawiony profil XMP gdzie powinno...

   18 Lip 2015 02:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1263

   Płyta ASUS P4S8X-X - problem...

   Komputer z płytą jak w temacie trafił do mnie do serwisu z objawami nie działanie tzn. Po włączeniu kręciły się tylko wentylatory - zdawałoby się standardowy porzypadek. Po wielu czynnościach testowych (łącznie z programowaniem BIOSa). Przyszła kolej na wymiane pamięci. Po podstawieniu pamięci płyta...

   15 Wrz 2003 20:22Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3584

   Sempron 2200+ 1500. Płyta Asus A7N8X-X. Przy starcie pokazuje CPU 900MHz.

   ja tez mam ta plyte i co jakis czas resetuje ustawienia powiedzmy jak nie zaladuje windy i mu reset pykniemy... taka funkcja CPU Protect... jak cos nie tak resetuje.. numer jest tego typu ze musisz jesli nie podkrecasz w biosie najlepiej ustawic na auto. koledzy radza Fsb 333 ale prawda jest taka ze na...

   25 Sty 2005 10:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1674

   Asus Nforce 2 problem

   Bootowanie masz ustawione na USB? Zmień to na HDD 0 lub Floppy. Wentylator podłączony do CPU FAN nie ma kontroli obrotów. Możesz to w biosie wyłączyć. Poza tym ustaw biosa lub użyj opcji Load Bios Default.

   21 Sty 2006 17:45Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 1980

   Podkręcanie gf 6600! Asus n6600/td/128. Ile jeszcze da się podkręcić?

   Nie, drogi kolego. Ty masz poprostu zablokowany odczyt temperatury w biosie karty. Temperatura karty jest też widoczna w ustawieniach sterowników we właściwościach ekranu. Trochę mnie to dziwi że Galaxy nie ma odczytu temperatury, do tej pory znam rylko niektóre Leadteki bez odczytu. Problem mozna usunąć zgrywając...

   12 Cze 2006 14:52Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2869

   Sempron 2800 i Asus A7N8X - Da się zmienić mnożnik na NF2!!

   Ok, rozumiem, ale... skoro to jest plyta na NF2 - to nie powinno byc mozliwosci wogole zmiany mnoznika, ogolnie komputer nie powinien na nia reagowac.w topiku: mozna przeczytac:"2. Mnożnik AMD DURON, ATHLON, ATHLON XPW każdym z wyżej wymienionych procesorów możemy odblokować mnożnik i zmieniać...

   22 Kwi 2007 09:07Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2094

   problemy z asus p5vd2-mx se

   Spróbuj wejść do BIOSa i ustawić wszystkie parametry jako domyślne.A jeszcze lepiej zrób Clear CMOS...

   14 Cze 2007 18:01Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 825

   Dziwny problem z ASUS P5B-Plus

   18 Paź 2007 15:57Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1688

   Brak sygnału Asus p5n32-e sli + evga 8600gts

   Bez karty nie wstaje.Żadnych sygnałów z beeperka. Nawet sprawdzałem czy go dobrze podłączyłem =)==================================... 11:45Więc tak. Po ustawieniu RESET CMOS wstawał, po restarcie i przestawieniu na DEFAULT CMOS też. Po drugim resie już nie. Wgranie nowego...

   31 Paź 2007 22:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 984

   Komputer na płycie Asusa się resetuje i nie chce załączyć

   Sprawdz czy masz podłaczony wiatraczek do procka, jak sie robi duza temp na procku to komputer sie sam resetuje, alvo sprawdz w biosie jaka maszs max temp ustawiona, jaśli nawet nie możesz dojść do biosa, bo ci sie caly czas resetuje, spróbuj zresetowac biosa- odłacz komputer od zasilania i wyjmij nbaterie...

   24 Maj 2008 18:15Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1449

   Wymiana płyty głównej - co będę musiał ustawić w BIOS?

   Witam! Planuję wymianę płyty gł. i RAMu. Ponieważ nie znam się za bardzo więc chciałbym się dowiedzieć czy będzie jakiś problem przy ustawianiu BIOSa - znaczy co konkretnie będę musiał ustawić. Płyta gł na którą wymieniam to ASUS P5S-MX

   03 Sie 2008 22:20Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1553

   Jak wgrac BIOS w plycie ASUS P5Q3

   Nic mi nie wychodzi, bo nie botuje dyskietki ani CD. Plyta jest na gwarancji i trzeba ja odeslac do wymiany tak mysleDodano po 40Co to za plyta, ze brak botowania z USB. Po wejsciu do BIOSA widzi USB ale w botowaniu w wykazie go nie ma. Sadzilem, ze tym sposobem obejde FD, ktory nie dziala. BIOS ten...

   13 Maj 2009 03:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3506

  Uruchomienie Gaszenie Asus A552ea

  Bezpośredni link do pobrania Uruchomienie Gaszenie Asus A552ea

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uruchomienie Gaszenie Asus A552ea