Zmiana ustawień karty Bosch Wtmc8320us Cn

Kiedy używasz karty Bosch Wtmc8320us CN, możesz dostosować jej ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb. Aby to zrobić, najpierw musisz uruchomić aplikację Bosch EasyControl. Aplikacja ta pozwala wybrać tryb pracy, który możesz dostosować do swoich preferencji. Możesz również skonfigurować ustawienia, takie jak temperatura i szybkość suszenia. Ponadto, możesz także skonfigurować opcje bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed przegrzaniem. Dzięki temu możesz maksymalnie wykorzystać możliwości karty Bosch Wtmc8320us CN i zapewnić maksymalny komfort użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty Bosch Wtmc8320us Cn

Z komputerem można sparować wszelkiego rodzaju urządzenia Bluetooth, takie jak klawiatury, myszy, telefony, głośniki i wiele innych. W tym celu komputer musi mieć połączenie Bluetooth. Niektóre komputery, takie jak komputery przenośne i tablety, mają wbudowaną komunikację Bluetooth. Jeśli Twój komputer jej nie ma, możesz podłączyć kartę Bluetooth USB do portu USB komputera, aby ją uzyskać.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer Windows 11 obsługuje bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania, zobacz Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej dodawania urządzenia bez funkcji Bluetooth, zobacz Dodawanie urządzenia do komputera z systemem Windows.

Włączanie funkcji Bluetooth

Po sprawdzeniu, czy komputer Windows 11 obsługuje łączność Bluetooth, musisz włączyć tę funkcję. Oto, jak to zrobić:

 • W ustawieniach: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzenia bluetooth &, a następnie włącz opcję Bluetooth .

 • W szybkich ustawieniach: Aby znaleźć szybkie ustawienie funkcji Bluetooth, wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) obok daty i godziny po prawej stronie paska zadań. Wybierz pozycję Bluetooth, aby ją włączyć. Jeśli ta funkcja jest włączona bez żadnych połączonych urządzeń Bluetooth, może być wyświetlana jako Nie połączono .

  Jeśli w szybkich ustawieniach nie widzisz opcji Bluetooth, może być konieczne jej dodanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie powiadomień i szybkich ustawień w Windows 11.

Aby sparować urządzenie Bluetooth

  Włącz swoje urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne. Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

  Na komputerze wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) obok daty i godziny po prawej stronie paska zadań.

  Wybierz opcję Zarządzaj urządzeniami Bluetooth na szybkim ustawieniu Bluetooth , a następnie wybierz swoje urządzenie w obszarze Nie sparowane. net/pl-pl/media/2720a946-5bf4-4dc0-bc1e-514d8ef473db. png" alt="Przycisk Zarządzaj urządzeniami Bluetooth w szybkich ustawieniach. " loading="lazy"/>

  Wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli zostaną wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

Aby sparować drukarkę lub skaner Bluetooth

Włącz odpowiednią drukarkę lub skaner Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzenia bluetooth & > drukarki & skanery > Dodaj urządzenie. Poczekaj, aż znajdziesz pobliskie drukarki, wybierz tę, z których chcesz korzystać, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Jeśli występują problemy z instalacją drukarki lub skanera, zobacz Rozwiązywanie problemów z drukarkami lub Instalowanie i używanie skanera w systemie Windows.

Aby sparować urządzenie Bluetooth za pomocą szybkiego parowania

Szybkie parowanie w Windows 11 pozwala szybko sparować obsługiwane urządzenie Bluetooth z komputerem. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję szybkiego parowania, otrzymasz powiadomienie, gdy znajdzie się w pobliżu i przełączysz go w tryb parowania, aby można było je wykryć.

Włącz urządzenie Bluetooth obsługujące funkcję szybkiego parowania i ustaw je jako wykrywalne. Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

Jeśli po raz pierwszy używasz szybkiego parowania, wybierz pozycję Tak, gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz otrzymywać powiadomienia i używać szybkiego parowania.

Gdy pojawi się powiadomienie o znalezieniu nowego urządzenia Bluetooth, wybierz pozycję Połącz.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer z systemem Windows 10 obsługuje komunikację Bluetooth. com/pl-pl/windows/rozwi%C4%85zywanie-problem%C3%B3w-z-funkcj%C4%85-bluetooth-w-systemie-windows-723e092f-03fa-858b-5c80-131ec3fba75c">Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10. Jeśli potrzebujesz pomocy przy dodawaniu urządzenia bez funkcji Bluetooth, zobacz Dodawanie urządzenia do komputera z systemem Windows 10.

Włączanie funkcji Bluetooth

Po sprawdzeniu, że komputer z systemem Windows 10 obsługuje komunikację Bluetooth, należy ją włączyć. Oto, jak to zrobić:

W ustawieniach: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth & innych urządzeń i włącz funkcję Bluetooth.

Włączanie funkcji Bluetooth w ustawieniach

W centrum akcji: Centrum akcji można znaleźć na pasku zadań obok daty i godziny. Na pasku zadań wybierz pozycję Centrum akcji (lub ), a następnie wybierz pozycję Bluetooth , aby włączyć tę funkcję. Jeśli jest wyłączona, może być wyświetlana jako Nie połączono

Jeśli nie widzisz pozycji Bluetooth w centrum akcji, możesz ją wyświetlić tak:

Rozwiń szybkie akcje. Na pasku zadań wybierz pozycję Centrum akcji (lub ) > Rozwiń. Bluetooth powinien zostać wyświetlony tutaj. Będzie wyświetlana jako Bluetooth lub Nie połączono.

Dodaj pozycję Bluetooth do centrum akcji. Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Powiadomienia > systemowe & akcje > Szybkie akcje. Przejdź do obszaru Dodaj lub usuń szybkie akcje i włącz pozycję Bluetooth.

Aby sparować zestaw słuchawkowy, głośnik lub inne urządzenie dźwiękowe Bluetooth

Włącz swoje urządzenie dźwiękowe Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta. 

Na komputerze wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth & inne urządzenia > Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne > Bluetooth. Wybierz urządzenie i wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli będą wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe

Aby sparować klawiaturę, mysz lub inne urządzenie Bluetooth

Włącz klawiaturę, mysz lub inne urządzenie Bluetooth, a następnie ustaw je jako wykrywalne.

Na komputerze wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth & inne urządzenia > Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne > Bluetooth. Wybierz urządzenie i wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli będą wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Aby sparować drukarkę lub skaner Bluetooth

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Drukarki & skanery > Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Jeśli występują problemy z instalacją drukarki lub skanera, patrz Rozwiązywanie problemów z drukarkami lub Instalowanie i używanie skanera w systemie Windows 10.

Aby sparować urządzenie Bluetooth za pomocą szybkiego parowania

Szybkie parowanie w systemie Windows 10 umożliwia błyskawiczne sparowanie obsługiwanego urządzenia Bluetooth z komputerem osobistym.

Jeśli po raz pierwszy używasz szybkiego parowania, wybierz pozycję Tak , gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz otrzymywać powiadomienia i używać szybkiego parowania.

Po nawiązaniu połączenia wybierz pozycję Zamknij.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer z systemem Windows 8 obsługuje komunikację Bluetooth.

Włącz swoje urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od urządzenia.

Wybierz pozycję Start > wpisz Ciąg Bluetooth > wybierz z listy pozycję Ustawienia Bluetooth.

Włącz funkcję Bluetooth > wybierz urządzenie, > sparuj.

Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer z systemem Windows 7 obsługuje komunikację Bluetooth. Sprawdź urządzenie lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Włącz urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

Wybierz pozycję Rozpocznij > Urządzenia i drukarki.

Wybierz pozycję Dodaj urządzenie > wybierz urządzenie > Dalej.

Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek inne instrukcje, wykonaj je.

Niektóre Windows 11 mają kartę SIM lub kartę eSIM, która umożliwia łączenie się z komórkową siecią danych, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do Internetu w większej liczby miejsc za pomocą sygnału komórkowego. 

Jeśli Twoje urządzenie z systemem Windows 11 nie ma karty SIM ani karty eSIM, możesz połączyć się z siecią komórkową, podłączając zewnętrzne urządzenie komórkowe (nazywane również modemem komórkowym lub komórkowym łączem szerokopasmowym). W obu przypadkach musisz mieć odpowiedni plan taryfowy u operatora sieci komórkowej, aby nawiązać połączenie. 

Aby po raz pierwszy połączyć się z siecią komórkową do transmisji danych 

 1. Włóż kartę SIM do komputera lub upewnij się, że masz już zainstalowany profil karty eSIM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z karty eSIMw celu uzyskania komórkowego połączenia transmisji danych na Windows PC.

 2. Wybierz ikonę Sieć w prawym dolnym rogu paska zadań, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj połączeniami komórkowymi (>) dla ustawienia Szybkie sieci komórkowe. W obszarze Szybkie ustawianie sieci komórkowej często jest widać nazwę operatora komórkowego.

  Jeśli funkcja Pozwól mi Windows jest włączona, połączenie z siecią komórkową zostanie nałączona automatycznie w przypadku, gdy nie masz połączenia z siecią innego typu, na przykład Wi-Fi lub Ethernet. Jeśli jest wyłączona, wybierz pozycjęPołączenie.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło oraz nazwę punktu dostępu (APN, access point name).

W razie potrzeby sprawdź informacje, które mogą być potrzebne na twoim urządzeniu Windows, karcie SIM lub urządzeniu komórkowym, aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach, których należy użyć. 

Uwagi:  

  Jeśli wybierzesz ikonę Sieć na pasku zadań i ustawienie Szybkie sieci komórkowe zostanie wyłączone, wybierz je, aby je włączyć. Gdy ta szybka akcja jest wyłączona, radiowy system komórkowy jest wyłączony i nie można nawiązać połączenia z siecią komórkową.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z karty eSIM, zobacz Uzyskiwanie komórkowego połączenia transmisji danych na Windows PC.

Używanie ustawień sieci komórkowej w razie problemów z połączeniem 

Jeśli połączenie danych komórkowych działa prawidłowo, nie powinna być konieczna zmiana ustawień sieci komórkowej. Jeśli jednak występują problemy z połączeniem komórkowym, można je rozwiązać, zmieniając jedno lub kilka ustawień. 

Poniżej znajduje się lista kluczowych ustawień sieci komórkowej, których możesz użyć do wypróbowania rozwiązania problemów z połączeniem sieci komórkowej. Ustawienia się w zależności Windows i operatora komórkowego dla 11 urządzeń. 

 Działanie 

Użyj tej karty SIM na potrzeby danych komórkowych 

Określa, którego gniazda karty SIM należy użyć do połączenia komórkowego — fizycznego gniazda karty SIM lub karty eSIM. Możesz wybrać połączenie z siecią komórkową, którego chcesz użyć do transmisji danych w sieci komórkowej. Można na przykład użyć jednego profilu do użytku służbowego, a innego do użytku osobistego. Możesz też wybrać inny profil, jeśli podróżujesz do nowego kraju.

To ustawienie jest widoczne tylko Windows 11 urządzeń, które mają zarówno kartę SIM, jak i kartę eSIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z karty eSIM, zobacz Korzystanie z karty eSIM w celu uzyskania połączenia danych sieci komórkowej na Windows PC.  

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Sieć & Internet > Sieci komórkowe > Użyj tej karty SIM do transmisji danych w sieci komórkowej.  

Pozwól Windows mnie w kontakcie 

Określa, czy urządzenie Windows 11 automatycznie połączy się z komórkową siecią danych, gdy będzie dostępne. Jeśli chcesz ręcznie łączyć się za każdym razem, gdy chcesz korzystać z komórkowego połączenia transmisji danych, wyłącz ją. Włącz ją, jeśli chcesz, Windows zarządzać połączeniem. Gdy ta funkcja jest włączona, połączenie z siecią komórkową jest nawiązywane automatycznie w przypadku, gdy nie masz połączenia z innym rodzajem sieci.  

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Let Windows keep me connected.

Połączenie taryfowe

Połączenie taryfowe to połączenie internetowe z limitem danych. Połączenia danych komórkowych są domyślnie ustawione jako taryfowe. Niektóre aplikacje mogą działać inaczej po włączeniu połączeń taryfowych, aby zmniejszyć zużycie danych. Ponadto niektóre aktualizacje systemu Windows nie będą instalowane automatycznie. 

Jeśli ustawisz limit danych w ustawieniach zużycia danych, system Windows może pomóc w zmieszczeniu się w limicie danych i ustawić połączenia taryfowe. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania limitu danych, zobacz Ustaw limit danych. 

Jeśli nie możesz zmienić ustawienia połączenia taryfowego i chcesz to zrobić, zobacz Połączenia taryfowe w sieci Windows. Wybierz Ustawienia > Dostęp do & Internet > Komórkowe > taryfowe

Opcje roamingu danych 

Określa, czy połączenie danych komórkowych pozostaje w sieci, Windows 11 znajduje się poza siecią Twojego operatora komórkowego. Aby zapobiec opłatom roamingu danych, możesz wybrać pozycję Nie przekieruj

Jeśli zezwalasz na roaming, możesz korzystać z danych komórkowych, gdy Windows jest w obszarze roamingu. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za transmisję danych w trybie roamingu. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Opcje roamingu danych & internet > Komórkowe > roamingu danych.  

Użyj sieci komórkowej zamiast Wi-Fi 

Czasami możesz być połączony z wolniejszą siecią Wi-Fi lub możesz być w miejscu, gdzie połączenie komórkowe jest szybsze od Wi-Fi. W takich przypadkach możesz Windows się z najlepszą siecią na podstawie bieżącej lokalizacji, jeśli wybierzesz opcję Kiedy połączenie Wi-Fi jest słabe lub Zawsze. Gdy jest używana sieć komórkowa, będzie korzystała z danych z Twojego planu, co może spowodować naliczenie opłat. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular >Użyj sieci komórkowej zamiast Wi-Fi.  

Wybierz aplikacje, które mogą używać danych komórkowych 

Aby mieć lepszą kontrolę nas kosztami połączeń danych komórkowych, możesz wybrać, które aplikacje mogą/nie mogą używać danych komórkowych. Na przykład jeśli masz aplikację, która zużywa dużą ilość danych, ale nie używasz jej często, gdy jesteś w podróży, możesz wybrać, aby nie korzystała z danych komórkowych. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular > Cellular data and apps > Choose apps thatcan use your cellular data. Na ekranie danych komórkowych wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności: 

Jeśli nie chcesz, aby żadne aplikacje mogły używać danych komórkowych, wyłącz opcji Pozwalaj aplikacjom na używanie danych komórkowych.  Aplikacje nie będą mogły korzystać z danych komórkowych. Będą mogły wysyłać i pobierać dane tylko, jeśli będzie połączenie z inną siecią.

Jeśli nie chcesz używać danych komórkowych w określonej aplikacji, znajdź ją w obszarze Wybierz aplikacje, które mogą używać danych komórkowych , a następnie wyłącz dla tej aplikacji dane komórkowe.

Uwaga:Podsystem Windows dla systemu Android™, amazon Appstore i wszelkie zainstalowane aplikacje mogą nadal korzystać z danych komórkowych, nawet jeśli nie są wymienione na powyższej stronie usługi Ustawienia dla danych komórkowych i   aplikacji.

Wybór sieci komórkowej

Pojawia się podczas roamingu i określa, której sieci komórkowej należy użyć. Ustawienie domyślne to Automatyczny. 

Jeśli podczas próby nawiązania połączenia z siecią komórkową jest wyświetlany komunikat informujący, że wybrana sieć jest nie dostępna, możesz wybrać pozycję Wyszukaj , a następnie wybrać inną sieć komórkową. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular > Ustawienia operatora komórkowego.  

Aktywna sieć 

Wyświetla nazwę używanej sieci komórkowej. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular > Operator komórkowy > Sieć aktywna.  

Ustawienia APN 

Nazwa punktu dostępu do Internetu (APN) to adres używany przez urządzenie Windows 11 do łączenia się z Internetem podczas korzystania z komórkowego połączenia transmisji danych. Zazwyczaj internetowa przeglądarka sieci APN jest ustawiana automatycznie. 

Jeśli połączenie danych komórkowych nie działa i nie możesz nawiązać połączenia z Internetem, wpisz nową nazwę APN internetową na podstawie Twojej lokalizacji i operatora komórkowego. Jeśli możesz połączyć się z siecią Wi-Fi na urządzeniu z systemem Windows 11 lub mieć pod ręką telefon, spróbuj poszukać w trybie online, aby znaleźć ustawienia internetowej usługi APN dla operatora komórkowego. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular> Operator komórkowy >Dodajpn.

Następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności: 

W polu Nazwa profilu wpisz nazwę profilu APN.

W polu Nazwa punktu dostępu wpisz adres, który ma być używany z nazwą APN.

W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika dla swojego konta urządzenia przenośnego.

W polu Hasło wpisz hasło dla konta urządzenia przenośnego.

Wybierz pozycję Typ informacji logowania, a następnie wybierz używaną metodę uwierzytelniania.

Wybierz typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, który ma być podany.

Wybierz typ APN, a następnie wybierz pozycję Internet.

Zaznacz pole wyboru Zastosuj ten profil, jeśli chcesz, aby profil usługi APN był używany od razu po jego zapisaniu.

Wybierz pozycję Zapisz > OK.

Właściwości 

Wyświetla informacje dotyczące karty SIM i połączenia danych komórkowych. Na przykład tutaj możesz znaleźć swój numer IMEI. 

Wybierz pozycję Kopiuj, aby skopiować informacje do wklejenia w wiadomości e-mail lub w innym miejscu. Może to być przydatne, jeśli występują problemy z połączeniem i konieczne jest wysyłanie informacji do operatora sieci komórkowej lub działu pomocy technicznej. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular> Mobile operator settings

Użyj numeru PIN karty SIM 

Określa, czy dla karty SIM w urządzeniu z systemem Windows 11 ma być użyciem numeru PIN, aby uniemożliwić innym osobom korzystanie z komórkowego połączenia transmisji danych, gdy nie są one autoryzowane. Po skonfigurowaniu numeru PIN karty SIM podczas próby nawiązania połączenia zostanie wyświetlony monit o wpisanie numeru PIN karty SIM. 

Po wyświetleniu monitu wpisz numer PIN karty SIM. Jeśli używasz tej opcji po raz pierwszy, wpisz domyślny numer PIN karty SIM. Jeśli nie znasz domyślnego numeru PIN karty SIM, poszukaj go w witrynie internetowej operatora sieci komórkowej. Aby połączenie danych komórkowych Windows zostało zablokowane za pomocą numeru PIN karty SIM, należy ponownie uruchomić urządzenie z systemem windows 11. 

Jeśli numer PIN karty SIM został już ustawiony, po wyświetleniu monitu wpisz numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.  

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular> Ustawienia operatora komórkowego > Użyj numeru PIN karty SIM w obszarze Zabezpieczenia.

Usuń numer PIN karty SIM 

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Jeśli używasz numeru PIN karty SIM i postanowisz, że nie chcesz już używać numeru PIN, wybierz pozycję Usuń numer PIN karty SIM, wpisz bieżący numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular> Operator komórkowy > Usuń numer PIN karty SIM w obszarze Zabezpieczenia. 

Zmień numer PIN karty SIM 

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Aby zmienić numer PIN karty SIM, jeśli go używasz, wybierz pozycję Zmień numer PIN karty SIM, wpisz bieżący numer PIN karty SIM w polu Bieżący numer PIN karty SIM, wpisz nowy numer PIN karty SIM w polu Nowy numer PIN karty SIM, wpisz ten sam nowy numer PIN karty SIM w polu Potwierdź nowy numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular> Operator komórkowy > Zmień numer PIN karty SIM w obszarze Zabezpieczenia.

Odblokuj numer PIN karty SIM 

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli używasz numeru PIN karty SIM, a niepoprawny numer PIN został wprowadzony trzy razy. W takim przypadku karta SIM zostanie zablokowana i nie będzie można jej używać do czasu odblokowania. Aby odblokować kartę, musisz skontaktować się z operatorem sieci komórkowej w celu uzyskania kodu odblokowującego numer PIN (PUK). 

Następnie wybierz pozycję Odblokuj numer PIN karty SIM, a następnie wpisz kod PUK. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana i trzeba będzie uzyskać nową kartę SIM od operatora sieci komórkowej. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wprowadź ustawienia. Wybierz Ustawienia > Network & internet > Cellular> Ustawienia operatora komórkowego > Odblokuj numer PIN karty SIM w obszarze Zabezpieczenia.

 Ustawienie 

Powiązany temat

Korzystanie z karty eSIM w celu uzyskania komórkowego połączenia transmisji danych na Windows PC

W niektórych urządzeniach z systemem Windows 10 znajduje się karta SIM lub eSIM umożliwiająca nawiązanie połączenia z siecią komórkową i uzyskanie dostępu do Internetu w większej liczbie miejsc przy użyciu sygnału sieci komórkowej.

Nawet jeśli urządzenie z systemem Windows 10 nie ma karty SIM lub eSIM, możesz nawiązać połączenie z siecią komórkową poprzez podłączenie zewnętrznego urządzenia komórkowego (nazywanego także modemem komórkowym lub szerokopasmowym urządzeniem przenośnym). W obu przypadkach musisz mieć odpowiedni plan taryfowy u operatora sieci komórkowej, aby nawiązać połączenie.

Aby po raz pierwszy połączyć się z siecią komórkową do transmisji danych

Wybierz ikonę Sieć ( lub) w prawym dolnym rogu paska zadań, a następnie wybierz ikonę sieci komórkowej wyświetloną na liście. Często obok ikony Sieć komórkowa  jest widoczna nazwa operatora sieci komórkowej.

Jeśli pole wyboru Zezwalaj systemowi Windows na zachowanie połączenia jest wyczyszczone, wybierz Połącz. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, połączenie transmisji danych zostanie nawiązane automatycznie, gdy nie masz połączenia z innym typem sieci, takim jak Wi-Fi lub Ethernet.

W razie konieczności sprawdź informacje, które zostały dostarczone z urządzeniem z systemem Windows 10, kartą SIM lub urządzeniem komórkowym, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych ustawień.

Uwagi: 

Jeśli informacja o stanie pod nazwą sieci komórkowej to Operator komórkowy jest zablokowany, w celu nawiązania połączenia włóż kartę SIM od swojego operatora komórkowego.

Jeśli wybierzesz ikonę Sieć ( lub ) na pasku zadań, a szybka akcja Sieć komórkowa jest wyłączona, wybierz ją w celu włączenia.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu karty eSIM, zobacz Użyj karty eSIM, aby uzyskać połączenie danych komórkowych na komputerze z systemem Windows 10.

Używanie ustawień sieci komórkowej w razie problemów z połączeniem

Jeśli połączenie danych komórkowych działa prawidłowo, nie powinna być konieczna zmiana ustawień sieci komórkowej. Jeśli jednak występują problemy z połączeniem komórkowym, można je rozwiązać, zmieniając jedno lub kilka ustawień.

Poniżej przedstawiono listę ustawień sieci komórkowej, których można użyć, aby spróbować rozwiązać problemy z połączeniem komórkowym. Ustawienia są zależne od modelu urządzenia z systemem Windows 10 i operatora sieci komórkowej.

 Ustawienie Działanie

Pozwól systemowi Windows zarządzać tym połączeniem

Określa, czy urządzenie z systemem Windows 10 będzie automatycznie łączyć się z siecią komórkową do transmisji danych, jeśli jest dostępna. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz za każdym razem ręcznie nawiązywać połączenie danych komórkowych. Zaznacz tę opcję, jeśli system Windows ma sam zarządzać połączeniem. W przypadku wybrania tej opcji automatycznie będzie nawiązywane połączenie transmisji danych w przypadku, gdy nie masz połączenia z innym typem sieci. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Let Windows manage this connection. To ustawienie jest dostępne, gdy nie ma aktywnego połączenia z siecią komórkową do transmisji danych, i jest stosowane, kiedy wybierzesz pozycję Połącz.

Użyj tej karty SIM na potrzeby danych komórkowych

Określa, który profil SIM lub eSIM jest używany do połączenia transmisji danych. Aby mieć lepszą kontrolę nad kosztami, możesz wybrać sieć komórkową, która będzie używana do połączeń transmisji danych. Na przykład można wybrać konkretny profil SIM lub eSIM, ponieważ opłaty za przesyłanie danych są niższe. To ustawienie jest widoczne tylko na urządzeniach z systemem Windows 10, które równocześnie mają gniazda kart SIM i obsługują karty eSIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z karty eSIM, zobacz Korzystanie z karty eSIM w celu uzyskania połączenia danych komórkowych na Windows 10 PC.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Tej karty SIM należy używać do transmisji danych w sieci komórkowej.  

Opcje roamingu danych

Określa, czy połączenie danych komórkowych zostanie zachowane na urządzeniu z systemem Windows 10 w lokalizacjach poza zasięgiem sieci bieżącego operatora komórkowego. Wybranie wartości Nie korzystaj z roamingu pozwoli uniknąć opłat za roaming danych.

Jeśli zezwolisz na roaming, możesz korzystać z transmisji danych w sieci komórkowej, gdy urządzenie z systemem Windows 10 znajduje się w zasięgu roamingu. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za transmisję danych w trybie roamingu.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz opcje roamingu Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Data roaming .  

Użyj sieci komórkowej zamiast Wi-Fi

Czasami możesz być połączony z wolniejszą siecią Wi-Fi lub możesz być w miejscu, gdzie połączenie komórkowe jest szybsze od Wi-Fi. W takich sytuacjach, system Windows może łączyć się z najszybszą siecią w danej lokalizacji w przypadku wybrania Gdy jakość połączenia Wi-Fi jest słaba lub zawsze. Gdy jest używana sieć komórkowa, będzie korzystała z danych z Twojego planu, co może spowodować naliczenie opłat.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular.

Wybierz aplikacje, które mogą używać danych komórkowych

Aby mieć lepszą kontrolę nas kosztami połączeń danych komórkowych, możesz wybrać, które aplikacje mogą/nie mogą używać danych komórkowych. Na przykład jeśli masz aplikację, która zużywa dużą ilość danych, ale nie używasz jej często, gdy jesteś w podróży, możesz wybrać, aby nie korzystała z danych komórkowych.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Wybierz aplikacje, które mogą używać danych komórkowych. Na ekranie danych komórkowych wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek aplikacje mogły używać danych komórkowych, wyłącz Zezwalaj aplikacjom na korzystanie z moich danych komórkowych. Aplikacje nie będą mogły korzystać z danych komórkowych.

Jeśli nie chcesz, żeby konkretna aplikacja używała danych komórkowych, znajdź ją w menu Wybierz aplikacje, które mogą korzystać z danych komórkowych, a następnie wyłącz dane komórkowe dla tej aplikacji.

Wybór sieci

Pojawia się podczas roamingu i określa, której sieci komórkowej należy użyć. Ustawienie domyślne to Automatyczny.

Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z siecią komórkową i zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrana sieć jest niedostępna, możesz wybrać przycisk Wyszukaj sieci, a następnie wybrać inną sieć komórkową.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Advanced options.

Aktywna sieć

Wyświetla nazwę używanej sieci komórkowej.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Advanced options

Ustaw jako połączenie taryfowe

Połączenie taryfowe to połączenie internetowe z limitem danych. Ponadto niektóre aktualizacje systemu Windows nie będą instalowane automatycznie.

Jeśli ustawisz limit danych w ustawieniach zużycia danych, system Windows może pomóc w zmieszczeniu się w limicie danych i ustawić połączenia taryfowe. com/pl-pl/windows/ustawianie-limitu-danych-031dcc15-fa0f-ad39-8e60-634500585630">Ustaw limit danych.

Jeśli nie można zmienić ustawienia połączenia taryfowego, a chcesz to zrobić, zobacz Dlaczego nie można zmienić ustawienia połączenia taryfowego?

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > Opcje zaawansowane.

Dodaj nazwę punktu dostępu

Nazwa punktu dostępu do Internetu (APN, access point name) jest adresem używanym przez urządzenie z systemem Windows 10 do łączenia się z Internetem podczas korzystania z połączenia danych komórkowych. Zazwyczaj nazwa punktu dostępu do Internetu jest ustawiana automatycznie.

Jeśli połączenie transmisji danych nie działa i nie można się połączyć z Internetem, wpisz nową nazwę punktu dostępu do Internetu odpowiednią dla swojej lokalizacji i operatora komórkowego. Jeśli możesz nawiązać na urządzeniu z systemem Windows 10 połączenie z siecią Wi-Fi lub masz pod ręką telefon, spróbuj znaleźć w Internecie ustawienia nazwy APN operatora sieci komórkowej.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Advanced options > Add an APN.

Następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

W polu Nazwa profilu wpisz nazwę profilu APN.

W poluNazwa punktu dostępuwpisz adres, który ma być używany z nazwą APN.

W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika konta sieci komórkowej.

W polu Hasło wpisz hasło konta sieci komórkowej.

Zaznacz pole Typ informacji logowania, a następnie wybierz metodę uwierzytelniania, która ma być używana.

Zaznacz pole Typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, który ma być używany.

Wybierz opcję Typ APN, a następnie wybierz pozycję Internet.

Zaznacz pole wyboru Zastosuj ten profil, jeśli chcesz, aby profil APN został użyty bezpośrednio po zapisaniu.

Wybierz pozycję Zapisz > OK.

Aby wrócić i wyświetlić listę profilów nazw punktów dostępu, wybierz przycisk Wstecz, a następnie przejrzyj zawartość obszaru Punkt dostępu do Internetu.

Właściwości

Wyświetla informacje dotyczące karty SIM i połączenia danych komórkowych. Na przykład tutaj możesz znaleźć swój numer IMEI.

Wybierz przycisk Kopiuj, aby skopiować informacje w celu wklejenia ich do wiadomości e-mail lub innego miejsca. Może to być przydatne, jeśli występują problemy z połączeniem i konieczne jest wysyłanie informacji do operatora sieci komórkowej lub działu pomocy technicznej.

Aby znaleźć to ustawienie Właściwości, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia >Sieć & Internet > Komórkowe > opcje Zaawansowane.  

Użyj numeru PIN karty SIM

Określa, czy chcesz użyć numeru PIN karty SIM w urządzeniu z systemem Windows 10, aby uniemożliwić innym osobom korzystanie z połączenia danych komórkowych bez autoryzacji. Po skonfigurowaniu numeru PIN karty SIM podczas próby nawiązania połączenia będzie wyświetlany monit o wpisanie tego numeru.

Po wyświetleniu monitu wpisz numer PIN karty SIM. Jeśli nie znasz domyślnego numeru PIN karty SIM, poszukaj go w witrynie internetowej operatora sieci komórkowej. Aby połączenie danych komórkowych Windows 10 zostało zablokowane za pomocą numeru PIN karty SIM, należy ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli masz już skonfigurowany numer PIN karty SIM, wpisz go po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby znaleźć to ustawienie numeru PIN karty SIM, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia >Network & Internet > Cellular > Advanced options > Use SIM PIN (Użyj numeru PIN karty SIM) w sekcji Zabezpieczenia.

Usuń numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Jeśli używasz numeru PIN karty SIM i chcesz przestać używać tej funkcji, wybierz pozycję Usuń numer PIN karty SIM, wprowadź bieżący numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby znaleźć to ustawienie numeru PIN karty SIM, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Opcje zaawansowane > Usuwanie numeru PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.

Zmień numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Aby zmienić numer PIN karty SIM (o ile go używasz), wybierz pozycję Zmień numer PIN karty SIM, wpisz bieżący numer PIN w polu Bieżący numer PIN karty SIM, wpisz nowy numer PIN w polu Nowy numer PIN karty SIM, wpisz ponownie nowy numer PIN w polu Potwierdź nowy numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Opcje zaawansowane > Zmień numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.

Odblokuj numer PIN karty SIM

Ta opcja jest wyświetlana, jeśli używany jest numer PIN karty SIM i trzy razy został podany nieprawidłowy numer. Aby odblokować kartę, musisz skontaktować się z operatorem sieci komórkowej w celu uzyskania kodu odblokowującego numer PIN (PUK).

Następnie wybierz pozycję Odblokuj numer PIN karty SIM, a następnie wpisz kod PUK. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana i trzeba będzie uzyskać nową kartę SIM od operatora sieci komórkowej.

Aby znaleźć to ustawienie, jeśli karta SIM jest zablokowana, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć & Internet > Komórkowe > Opcje zaawansowane > Odblokuj numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Michas5_00 13 Sep 2015 09:43 6363

 • #1Level 8  

  #1

  Witam, posiadam zmywarkę Bosch SMU43T02SK i chciałbym ustawić żebym miał na przednim wyświetlaczu napisy po polsku czy wie ktoś może jak to ustawić?

  Zmywarka jest taka jak na zdjęciu poniżej:

  http://skelbiu-img. dgn. lt/1_5_214845258/indaplove-bosch-smu43t02sk-15-650lt. jpg
 • #2MariopiLevel 35  #2

  Jest taka możliwość. Zmiana opcji "L" (language) w menu programowania (L:01 ÷ L:23). Kod języka polskiego to L:15.
  Procedura zmiany ustawień języka (w 8 krokach) jest opisana w Instrukcji obsługi użytkownika, którą należy sobie pobrać jak się nie posiada wersji papierowej.
  Niestety nie wiedzieć czemu brak jest instrukcji PDF w jęz. angielskim lub niemieckim, a o polskim nie wspomnę.
  Nie stanowi jednak to problemu - "kolega tłumacz" Google nawet sobie nieźle radzi w przypadku instrukcji w językach skandynawskich
  PS. W razie problemów, taka mała "bezpłatna ściąga" mojej produkcji za przysłowiowe "Bóg zapłać"

 • #3#3

  Mariopi wrote:

  Jest taka możliwość. Kod języka polskiego to L:15.
  PS. svg"/>

  Jak robię tak jak w instrukcji to nie mam L tylko H

 • #4#4

  Tylko H? Nie wchodzi w L? Należy naciskać aby ta opcja się pojawiła - notabene powinno ich być więcej niż tylko L i H.

 • #5#5

  Mariopi wrote:

  Tylko H? Nie wchodzi w L? Należy naciskać aby ta opcja się pojawiła - notabene powinno ich być więcej niż tylko L i H.

  Dobrze. Dziękuje za pomoc udało mi się ustawić

Zmiana ustawień karty Bosch Wtmc8320us Cn

Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty Bosch Wtmc8320us Cn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty Bosch Wtmc8320us Cn